ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekts Nr.2021-1-LV01-KA131-HED-000005120


Projekta mērķis ir veicināt Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieku t.i. Valsts robežsardzes koledžas vispārējā un akadēmiskā personāla pārstāvju, kas piedalās un īsteno studiju un mācību procesus, zināšanu, iemaņu un prasmju pilnveidi, labākās prakses piemēru pārņemšanu un inovatīvas pieredzes iegūšanu nozares profesionālā jomā. Pamatojoties uz izveidotiem un iepriekš saskaņotiem Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieku darba plāniem, mobilitāšu ietvaros plānoto aktivitāšu klāsts ir vērsts uz mobilitātes dalībnieka individuālajiem mērķiem, tematiku un sagaidāmo rezultātu. Plānotas 5 VRK pārstāvju mobilitātes uz Rumānijas, Bulgārijas, Igaunijas Erasmus partneriestādi.


Detalizēta informācija par īstenotajām mobilitātēm sadaļā Aktualitātes.


Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021.-31.10.2023.

Piešķirtais finansējums: 6768 EUR
EU finansējums: 5640 EUR
LV līdzfinansējums: 1128 EUR


ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts Nr.2020-1-LV01-KA103-077217


Projekta rezultāts: projekta ietvarā tika īstenotas 15 VRK personāla mobilitātes: 6 docētāju un 9 vispārējā personāla mobilitātes. VRK personāls devās mobilitātēs uz Lietuvas Republikas M.Romeris universitāti, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmiju un Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Ščitno).


Detalizēta informācija par īstenotajām mobilitātēm sadaļā Aktualitātes.


Projekta īstenošanas periods: 01.06.2020.-30.09.2022.

Piešķirtais finansējums: 16701 EUR
EU finansējums: 14250 EUR
LV līdzfinansējums: 2451 EUR
Apgūtais finansējums: 15818 EUR


ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts Nr. 2019-1-LV01-KA103-060098


Projekta rezultāts: Apstiprinātie 14 VRK mobilitātes dalībnieki: 7 docētāji un 7 vispārējā personāla pārstāvji mobilitātes īstenoja Lietuvas Republikas M.Romeris universitātē, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijā un Polijas Republikas Policijas Akadēmijā (Ščitno).


Detalizēta informācija par īstenotajām mobilitātēm sadaļā Aktualitātes.


Projekta īstenošanas periods: 01.06.2019.-30.09.2021.

Piešķirtais finansējums: 16368 EUR
EU finansējums: 14250 EUR
LV līdzfinansējums: 2118 EUR
Apgūtais finansējums: 15930 EUR