Valsts robežsardzes koledžas Rekrutēšanas un robežsardzes vēstures izpētes nodaļa (Robežsardzes muzejs) ir viena no Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienībām, ko izveidoja 2000.gadā ar mērķi apkopot informāciju par robežsardzes vēsturi, vākt vēsturiskos priekšmetus un veidot vēstures ekspozīciju, lai veicinātu robežsargu patriotisko audzināšanu.

2004.gada novembrī Robežsardzes muzejs atvērta savu pirmo vēstures ekspozīciju.

Šobrīd Valsts robežsardzes koledžā ir izveidota un apmeklētājiem piedāvāta pilnvērtīga pastāvīgā ekspozīcija ar visaptverošu ieskatu Valsts robežsardzes vēstures attīstībā, sākot no 1919.gada līdz mūsdienām. Ik gadu ekspozīcija tiek papildināta arī ar dažādām tematiskajām izstādēm.

Saskaņā ar krājuma komplektēšanas politiku, VRK Rekrutēšanas un robežsardzes vēstures izpētes nodaļa krāj, saglabā un pēta materiālās un garīgās vērtības, kas saistītas ar Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu. Sadarbībā ar Latvijas starpkara perioda robežsargu tuviniekiem, atjaunotās robežsardzes veterāniem un pašreiz dienestā esošajiem robežsargiem, VRK Rekrutēšanas un robežsardzes vēstures izpētes nodaļa papildina muzejisko priekšmetu krājumu (vāc fotogrāfijas, bruņojumu, lietiskos priekšmetus, dokumentus, atmiņstāstus, ieročus, tekstilijas u.c.).

Krājuma papildināšanas veidi ir:

  • dāvinājumi un pirkumi no fiziskajām un juridiskajām personām;
  • fizisko personu novēlējumi;
  • arheoloģiskie izrakumi;
  • konfiscētās lietas.

Kontakti:

Dace Zariņa

vecākais speciālists
dace.zarina [at] rs.gov.lv

Dace Lomanovska

vecākais speciālists
dace.lomanovska [at] rs.gov.lv

Silvija Rapša

vecākais speciālists
silvija.rapsa [at] rs.gov.lv

Robežsardzes muzeja ekspozīcija

Robežsardzes muzeja ekspozīcija
Skatīt vairāk

Ekskursijas VRK ekspozīcijā

Informācija par ekskursiju iespējām Valsts robežsardzes koledžas ekspozīcijā
Skatīt vairāk