Erasmus Augstākās izglītības harta nosaka vispārēju kvalitātes ietvaru Eiropas līmeņa un starptautiskās sadarbības aktivitātēm, ko augstākās izglītības iestādes īsteno Erasmus+ programmas ietvaros. Erasmus Augstākās izglītības hartas piešķiršana ir obligāts priekšnoteikums, lai augstākās izglītības iestādes, kas atrodas programmas valstīs varētu piedalīties Erasmus+ mobilitātes aktivitātēs un/vai inovāciju un labas prakses sadarbības projektos.


Valsts robežsardzes koledžas Erasmus Augstākās izglītības hartas kods: LV REZEKNE03