Vairāk informācijas par profesionālās tālākizglītības programmu "Robežapsardze” Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnē

Kas var pieteikties mācībām? • LR pilsonis ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem;
• Valsts robežsardzes instruktors.
Kad var pieteikties mācībām? Pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā var divas reizes gadā: vasarā un ziemā.
Papilduzņemšana - no 2022.gada 5.decembra līdz 2023.gada 3.februārim
Kur var pieteikties mācībām? Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.gov.lv (izvēloties attiecīgo teritoriālo pārvaldi)
Kādi dokumenti jāiesniedz? • personu apliecinoša dokumenta kopija;
• iesniegums;
• dokumenta par vidējo izglītību kopija;
• fotogrāfijas 3x4 – 2 gab.;
• Europass CV;
• raksturojums no izglītības iestādes / darba vietas / dzīves vietas;
• potēšanas pases kopija ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām;
• valsts valodas prasmes apliecības kopija, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
• ja ir - dokumenta kopija par dienestu Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Tieslietu ministrijas struktūrvienībās;
• ja ir - vadītāja apliecības kopija;
• citi dokumenti, kas apliecina papildus izglītību;
• apliecinājums par informēšanu personas datu apstrādei.

Uzņemšanas kārtība

1. Dokumenti mācībām jāiesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs (vai, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.gov.lv, jāizvēlas attiecīgā teritoriālā pārvalde):
  • VRS Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, tālrunis +37164501918, rolands.timoskans@rs.gov.lv
  • VRS Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV-5701, tālrunis +37165703910, +37165703915, velta.zubkova@rs.gov.lv
  • VRS Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV-5417, tālrunis +37165403749, linda.bolina@rs.gov.lv
  • VRS Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV-3601, tālrunis +37163604809, +37163604818, ilze.jansevska@rs.gov.lv
  • VRS Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012, tālrunis +37167913502, rip.kanceleja@rs.gov.lv
  • VRS Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts „Jaunsmilgas”, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis +37165703986, livija.barkane@rs.gov.lv
2. Pēc dokumentu iesniegšanas Valsts robežsardzes teritoriālā pārvalde nosūta kandidātu pārbaudes veikšanai. Veselības pārbaudi veic Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisija, kuras laikā kandidātu izmeklē saskaņā ar Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.970 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amatu kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību” noteiktajām prasībām. Kandidāta veselības stāvoklim jāatbilst II amatu grupai.
3. Valsts robežsardzes teritoriālā pārvalde par kandidātiem nosūta pieprasījumu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram par kandidātu sodāmību vai tiešsaistē veic izdruku no Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas (Ja kandidāts ir bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, tiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata, viņš turpmākā atlasē nepiedalās).
4. Tiek aprēķināts dokumenta par vidējo izglītību sekmju vidējais vērtējums. Izglītības dokumentā nedrīkst būt nesekmīgs vērtējums.
5. Atlases pārbaudījumi notiks Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs no 2023.gada 6.februāra līdz 10.februārim.
Kandidāti kārto šādus atlases pārbaudījumus:
         • svešvalodas zināšanu (angļu val.) testu (kuri nav kārtojuši centralizēto eksāmenu angļu valodā);
        • fiziskās sagatavotības pārbaudi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”, kur jāsameklē sava vecuma un amatu grupa (kandidāts atbilst II amatu grupai).
Fiziskās sagatavotības pārbaudes vīriešiem (29 gadi un jaunāki) organizē šādās disciplīnas: 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, pievilkšanās pie stieņa vai roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 3000 metru kross, savukārt sievietēm: 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 1000 metru kross.
        • pārrunas (tiek vērtēta kandidātu izvēlētās profesijas izpratne, atbilstība dienestam Valsts robežsardzē un mācībām Koledžā).
6. Uzņemšanas rezultāti tiks publicēti Koledžas tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv līdz 2023.gada 23.februārim.
7. Kandidātiem, par kuriem pieņemts pozitīvs lēmums, 2023.gada 27.februārī līdz plkst. 09:00 jāierodas Koledžā, kur viņi tiek pieņemti dienestā Valsts robežsardzē, iecelti Koledžas Profesionālās izglītības dienesta kadetu (kandidātu) amatos un uzsāk mācības pēc Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmas.
8. Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmas beigās Koledžas Profesionālās izglītības dienesta kadeti (kandidāti) kārto pārbaudījumus. Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz pārbaudījumu un pārrunu rezultātiem, atlasa kandidātus mācībām akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”, ar kuriem 2023.gada 27.martā tiek noslēgti līgumi par mācībām Valsts robežsardzes koledžā un turpmāko dienestu Valsts robežsardzē.