Ar VRK infrastruktūras izmantošanu saistītie pakalpojumi

Profesionālās un taktiskās apmācības centra sporta komplekss

Profesionālās un taktiskās apmācības centra sporta kompleksā pieejamie publiskie pakalpojumi
Skatīt vairāk

Profesionālās un taktiskās apmācības centra poligons "Janopole"

Profesionālās un taktiskās apmācības centra poligona "Janopole" pieejamie publiskie pakalpojumi
Skatīt vairāk

VRK dienesta viesnīcas izmantošana

Ar VRK dienesta viesnīcas izmantošanu saistītie pakalpojumi
Skatīt vairāk

Mācību auditoriju izmantošana

Mācību auditoriju izmantošana
Skatīt vairāk