Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota programma, kuras projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Dalībvalstis Zviedrija, Norvēģija, Somija (arī Olande), Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Islande, Latvija, Lietuva un Igaunija Nordplus projektu mērķgrupas skolēni/audzēkņi, pedagogi, studenti, pasniedzēji un pieaugušie.

Apakšprogrammas:

Nordplus Jauniešu programma:

Jauniešu izglītības programma pirmsskolas izglītības iestāžu,sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un skolēnu/audzēkņu mobilitāte (pieredzes apmaiņas braucieni), jauniešu prakse, jaunu projektu izstrāde un attīstība.

Nordplus Pieaugušo programma:

Pieaugušo izglītības programma sadarbība starp pieaugušo izglītības iestādēm, saite starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi

Nordplus Augstākās izglītības programma:

Augstākās izglītības programma augstākās izglītības iestāžu studentu un pasniedzēju pieredzes apmaiņa, projektu un sadarbības tīklu izveide.

Nordplus Horizontālai programma:

Horizontālā programma jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā (semināri, konferences, inovatīvi kursi u.tml.).

Nordplus Ziemeļvalstu valodu programma:

Ziemeļvalstu valodu programma bērnu, jauniešu un pieaugušo starpvalstu un starpnozaru sadarbība Ziemeļvalstu valodu apguvē.

Sīkāka informācija: https://www.viaa.gov.lv/lv/informativie-materiali