Valsts robežsardzes koledža nodrošina iespēju Valsts robežsardzes, citu tiesībsargājošo un sadarbības institūciju personālam apgūt dažādas pieaugušo neformālās izglītības programmas un pilnveidot dienesta (darba) pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes.

N.p.k. Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Kontakt- stundas

Programmas apstiprināšanas gads
1. 36  2022
2. 16 2021
3. 1 nedēļa 2018.
4. 15  2019
5. 15 2022
6. 1 nedēļa 2020
7. 2 nedēļas 2019
8. 3 dienas 2017
9. 5 nedēļas 2017
10. 22  2022
11. 14 2021
12. 78 2021
13. 24  2021
14. 77 2021
15. 8 nedēļas 2021
16. 8 2015
17. 78 2021
18. 78 2019
19. 24 2018
20. 6 nedēļas 2020
21. 2 nedēļas 2017
22. 1 nedēļa 2014
23. 3 nedēļas 2020
24. 4 2020
25. 40 2013
26. 36 2021
27. 2 nedēļas 2018
28. 12 2014
29. 3 nedēļas 2022
30. 40 2021
31. 16 2017
32. 7 2021
33. 2 nedēļas 2021
34. 5 nedēļas 2023
35. 4 nedēļas 2021
36. 4 nedēļas 2021
37. 5 2017
38. 4 2021
39. 4 2017
40. 8 2022
41. 23 2022
42. 35 2021
43. 5 dienas  2021
44. 22 2020
45. 4 nedēļas 2021
46. 24 2022
47. 92 2022
48. 22 2020
49. 22 2022
50. 24 2016
51. - 2022
52. 76 2020
53. 38 2020
54. 23 2022
55. 32 2022
56. 200 2018
57. 320 2019
58. 2 nedēļas 2022
59. 36 2016
60. 70 2018
61. 76 2021
62. 280 2021
63. 6 nedēļas 2020
64. 4 nedēļas 2020
65. 4 nedēļas 2023
66. 3 dienas 2018
67. 5 dienas 2020

68.

6 2023

Kinoloģijas jomas apmācību programmas