Valsts robežsardzes koledža nodrošina iespēju Valsts robežsardzes, citu tiesībsargājošo un sadarbības institūciju personālam apgūt dažādas pieaugušo neformālās izglītības programmas un pilnveidot dienesta (darba) pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes.

N. p. k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Kontakt- stundas

Apstipri-nāšanas gads Plānotie norises datumi
1. 36  2022 01.07.-05.07.
2. 16 2023 05.02.-06.02.
19.08.-20.08.
30.09.-01.10.
28.10.-29.10.
3. 1 nedēļa 2018. ---
4. 15  2019 16.05.-17.05.
5. 15 2022 23.05.-24.05.
6. 1 nedēļa 2020 10.06.-13.06.
14.06. VRK
26.08.-29.08.
30.08. VRK
7. 2 nedēļas 2019 15.01.- 25.01.
26.01. VRK
8. 3 dienas 2017 13.08.-15.08.
9. 5 nedēļas 2017 05.02.-06.03.
07.03.-08.03. VRK
18.03.-17.04.
18.04.-19.04. VRK
10. 22  2022

22.04.-24.04.
24.07.-26.07.
04.11.-06.11.

11. 14 2021

30.01.-31.01.
14.05.-15.05.
20.05.-21.05.
25.11.-26.11.
09.12.-10.12.

12. 78 2021 14.03.-27.03.
14.03.-20.03. (attālināti)
21.-27.03. VRS RIP
19.08.-30.08.
19.08.-23.08. (attālināti)
26.-30.08. VRS RIP
13. 24  2021 08.04.-19.04.
30.09.-11.10.
14.10.-25.10.
14. 4 nedēļas 2023 04.11.-22.11.
25.11.-29.11. VRK
15. 8 nedēļas 2023 ---
16. 8 2015 ---
17. 78 2021 14.03.-27.03.
14.03.-20.03. (attālināti)
21.03.-27.03. VRS TP
19.08.-23.08. (attālināti)
26.08.-30.08. VRS TP
18. 78 2019 ---
19. 24 2018 ---
20. 6 nedēļas 2020 07.10.-01.11.
04.11.-15.11. VRK
21. 2 nedēļas 2017 11.03.-22.03.
22. 40 2014 07.05.-13.05.
23. 3 nedēļas 2020 ---
24. 4 2020 ---
25. 40 2013 11.03.-15.03.
26. 36 2021 28.10.-01.11.
02.12.-06.12.
27. 2 nedēļas 2018 19.02.-29.02.
01.03. VRK
20.05.-30.05.
31.05. VRK
17.06.-27.06.
28.06. VRK
28. 12 2014 ---
29. 3 nedēļas 2022 ---
30. 40 2021 30.09.-04.10.
31. 16 2017 ---
32. 7 2021 ---
33. 2 nedēļas 2021 05.02.-16.02.
22.04.-03.05.
12.08.-23.08.
19.08.-30.08.
34. 5 nedēļas 2023 12.02.-08.03. 
15.03. VRK
25.03.-19.04.
26.04. VRK
22.04.-17.05.
24.05. VRK
27.05.-21.06.
28.06. VRK
19.08.-13.09.
20.09. VRK
35. 4 nedēļas 2021 16.09.-09.10.  
10.10.-11.10. VRK
36. 4 nedēļas 2021 19.02.-08.03.
14.03.-15.03. VRK
07.10.-25.10.
31.10.-01.11. VRK
37. 5 2017 18.03.
13.05.
26.08.
38. 4 2021

29.01.
26.02.
09.09.
21.10.

39. 4 2017  
40. 8 2022 15.01.-26.01.
41. 23 2022 21.08.-23.08.
26.08.-28.08.
14.10.-16.10.
42. 35 2021 ---
43. 5 dienas  2021 ---
44. 22 2020 ---
45. 4 nedēļas 2021 ---
46. 15 2023 25.04.-26.04.
15.07.-16.07.
47. 92 2022 26.02.-01.03. Apmācība nodaļas līmenī
04.03.-12.03. Sakarnieka apmācība
19.08.-23.08. Apmācība nodaļas līmenī
26.08.-30.08. Apmācība nodaļas līmenī
02.09.-06.09. Apmācība nodaļas līmenī
09.09.-17.09. Sakarnieka apmācība
14.10.-22.10. Sakarnieka apmācība
04.11.-12.11. Sakarnieka apmācība
  Programmas daļa: "Apmācība nodaļas līmenī"     ---
  Programmas daļa: “Sakarnieka apmācība”     ---
48. 22 2020 ---
49.

15

2023 30.07.-31.07.
04.09.-05.09.
50. 24 2016 ---
51. - 2022 ---
52. 75 2020 09.12.-20.12.
53. 38 2023 15.04.-19.04.
54. 23 2022 ---
55. 32 2022 09.09.-12.09.
56. 200 2018 ---
57. 240 2023 02.01.-05.01.
08.01.-12.01.
12.02.-16.02.
19.02.-23.02.
26.02.-01.03.
08.04.-12.04.
13.05.-17.05.
58. 2 nedēļas 2022 29.04.-10.05.
13.05.-24.05.
27.05.-07.06.
05.08.-16.08.
59. 36 2016 ---
60. 70 2018 08.04.-18.04.
61. 76 2021 ---
62. 280 2021 ---
63. 6 nedēļas 2020 ---
64. 4 nedēļas 2020 ---
65. 5 nedēļas 2023 02.04.-26.04.
03.05. VRK
28.10.-22.11. 
29.11. VRK
66. 3 dienas 2018 ---
67. 5 dienas 2020 ---

68.

6 2023 ---

Kinoloģijas jomas apmācību programmas