Valsts robežsardzes koledža nodrošina iespēju Valsts robežsardzes, citu tiesībsargājošo un sadarbības institūciju personālam apgūt dažādas pieaugušo neformālās izglītības programmas un pilnveidot dienesta (darba) pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes.

N. p. k.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums

Kontakt- stundas

Apstipri-nāšanas gads Plānotie norises datumi
1. 36  2022  04.12.-08.12.
2. 16 2023 19.09.-20.09., 28.09.-29.09., 19.10.-20.10., 13.11.-14.11., 05.12.-06.12., 11.12.-12.12.
3. 1 nedēļa 2018. 06.11.-10.11.,  VRS VEP
4. 15  2019 24.08.-25.08., 10.10.-11.10., 30.10.-31.10.
5. 15 2022 ---
6. 1 nedēļa 2020 ---
7. 2 nedēļas 2019 15.05.- 24.05., (VRK 25.05.)
8. 3 dienas 2017 05.06. -07.06., VRS AVP
9. 5 nedēļas 2017 04.09.-05.10., VRK 06.10.
10. 22  2022

13.09.-15.09.
27.11.-29.11.

11. 14 2021

22.05.-23.05.
03.07.-04.07.

12. 78 2021 11.09.-15.09.-  attālināti, (VRS RIP 18.09.-22.09.)
13. 24  2021 25.09.-06.10., 09.10.-20.10.
14. 4 nedēļas 2023 25.09.-13.10. (VRK 16.-17.10.)
15. 8 nedēļas 2023 ---
16. 8 2015 ---
17. 78 2021 21.08.-25.08. - attālināti, VRS VEP 28.08.-01.09.
18. 78 2019 ---
19. 24 2018 23.05.-25.05., VRS VEP
20. 6 nedēļas 2020 30.10.-24.11. (e-posms), VRK 27.11.-08.12.
21. 2 nedēļas 2017 ---
22. 1 nedēļa 2014 24.04.-28.04., VRS VEP
23. 3 nedēļas 2020 ---
24. 4 2020 ---
25. 40 2013 ---
26. 36 2021 30.10.-03.11. 13.11.-17.11.
27. 2 nedēļas 2018 21.08.-31.08., (VRK 01.09.), 04.09.-14.09., (VRK 15.09.), 11.09.-21.09., (VRK 22.09.), 21.11.-30.11., (VRK 01.12.)
28. 12 2014 ---
29. 3 nedēļas 2022 11.04.-27.04., (VRK 28.04.), 24.04.-11.05., (VRK 12.05.), 08.05.-25.05., (VRK 26.05.)
30. 40 2021 02.10.-06.10.
31. 16 2017 ---
32. 7 2021 ---
33. 2 nedēļas 2021 22.05.-02.06.
34. 5 nedēļas 2023 03.04.-02.05., (VRK 02.05.);  24.04.- 20.05., (VRK 02.06.);   08.05.- 05.06., (VRK 09.06.); 15.05.-12.06., (VRK 15.06.)
35. 4 nedēļas 2021 28.08.-15.09. (e-posms), (VRS DAP 18.09.- 19.09.) (līm.- instruktori)
36. 4 nedēļas 2021 ---
37. 5 2017 24.10., 10.11., 24.11.
38. 4 2021

25.08.,  31.08.

39. 4 2017 15.11.
40. 8 2022 ---
41. 23 2022 10.05.-12.05. (līm.- virsnieki); 15.05.-17.05. (līm. - instruktori); 24.05.-26.05. (līm.- instruktori); 13.06.-15.06. (līm.- instruktori); 05.07.-07.07. (līm.- instruktori); 12.07.-14.07. (līm.- instruktori); 17.07.-19.07. (līm.- instruktori); 31.07.-02.08. (līm.- instruktori); 14.08.-16.08. (līm.- instruktori)
42. 35 2021 17.04.-21.04. (RKP, Imd  virsnieki); 08.05.-12.05. (RSN virsnieki); 05.06.-09.06. (RSN virsnieki)
43. 5 dienas  2021 ---
44. 22 2020 25.09.-27.09.
45. 4 nedēļas 2021 ---
46. 15 2023 21.08.-22.08., 04.10.-05.10.
47. 92 2022  
  Programmas daļa: "Apmācība nodaļas līmenī"     21.-25.08.; 28.08.-01.09., 04.-08.09.;
  Programmas daļa: “Sakarnieka apmācība”     18.09.-26.09.; 02.10 -10.10.; 27.11.-05.12.
48. 22 2020 12.04.-14.04., 25.04.-27.04., 11.07.-13.07., 23.08.-25.08.
49.

15

2023 26.06.-27.06., 26.07.-27.07.
50. 24 2016 ---
51. - 2022 ---
52. 76 2020 11.-22.12.
53. 38 2023 17.-21.04., 24.-28.04.
54. 23 2022 ---
55. 32 2022 ---
56. 200 2018 ---
57.

 

 

240 2023 03.04. -01.06., VRS AVP
58. 2 nedēļas 2022 18.09.-29.09., 09.10.-20.10.
59. 36 2016 ---
60. 70 2018 21.11.-01.12.
61. 76 2021 ---
62. 280 2021 ---
63. 6 nedēļas 2020 ---
64. 4 nedēļas 2020 ---
65. 5 nedēļas 2023 21.08.-15.09., (VRK 21.09.)
66. 3 dienas 2018 ---
67. 5 dienas 2020 ---

68.

6 2023 ---

Kinoloģijas jomas apmācību programmas