Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmas projekts Nr. NPHE-2022/10279 "Valsts robežsardzes koledžas (Latvija) docētāju profesionālo kompetenču pilnveide Akureyri universitātē (Islande)"


Projekta mērķis: iepazīt projektā iesaistīto Latvijas un Islandes izglītības iestāžu īstenoto tiesībsargājošo amatpersonu sagatavošanas un izglītības sistēmas, pilnveidot docētāju profesionālo kompetenci un izzināt labākās prakses piemērus jautājumos saistītos ar izglītības procesa digitalizāciju, profesionālās angļu valodas terminoloģijas apguvi, studiju programmu saturā iekļautajiem ētikas un kultūru atšķirību jautājumiem. Plānotas 2 VRK akadēmiskā personāla mobilitātes.


Projekta īstenošanas periods: 15.05.2022.- 01.10.2023.

Piešķirtais finansējums: 2 030 EUR

 Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmas projekts Nr. NPHE-2021/10194 "Labākās prakses pārņemšana īstenojot specifiskus mācību kursus/tēmas Eiropas robežu drošības jomā robežsargu izglītības iestādēs Lietuvā un Latvijā"


Projekta rezultāts: trīs VRK docētāju piecu dienu mobilitāte, kuras mērķis bija pieredzes apmaiņa, lekciju docēšana, labākās prakses pārņemšana dodoties uz M.Romeris Universitātes Sabiedriskās Drošības Akadēmiju Kauņā, Viļņā.


Detalizēta informācija par īstenotajām mobilitātēm sadaļā Aktualitātes.


Projekta īstenošanas periods:15.05.2021.- 01.10.2022.

Piešķirtais un apgūtais finansējums: 2055 EUR

 Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmas projekts Nr. NPHE-2020/10330 „Izaicinājumi Eiropas Savienības ārējās robežas drošībā un robežsargu profesionālajā sagatavošanā Somijā un Latvijā”


Projekta rezultāts: Trīs VRK docētāju piecu dienu mobilitāte Somijas Republikas Robežas un krasta apsardzes akadēmijā, Somijas Imatras robežšķērsošanas vietas apmeklējums, lekciju docēšana akadēmijas studējošajiem, pieredzes apmaiņa un labākās prakses pārņemšana īstenojot tiesībsargājošo amatpersonu izglītības procesu Latvija un Somijā.


Detalizēta informācija par īstenotajām mobilitātēm sadaļā Aktualitātes.


Projekta īstenošanas periods:15.05.2020.-01.05.2022.

Piešķirtais finansējums: 2740 EUR
Apgūtais finansējums: 2055 EUR