Projekts Nr. NPHE-2023/10055

“Valsts robežsardzes koledžas studējošo un docētāja mobilitāte Igaunijas Republikā”
Skatīt vairāk

Projekts Nr. NPHE-2022/10279

"Valsts robežsardzes koledžas (Latvija) docētāju profesionālo kompetenču pilnveide Akureyri universitātē (Islande)"
Skatīt vairāk

Projekts Nr. NPHE-2021/10194

"Labākās prakses pārņemšana īstenojot specifiskus mācību kursus/tēmas Eiropas robežu drošības jomā robežsargu izglītības iestādēs Lietuvā un Latvijā"
Skatīt vairāk

Projekts Nr. NPHE-2020/10330

„Izaicinājumi Eiropas Savienības ārējās robežas drošībā un robežsargu profesionālajā sagatavošanā Somijā un Latvijā”
Skatīt vairāk

Projekts Nr. NPHE-2019/10306

„Labākā prakse un inovācijas riska analīzes apmācībā ES robežsargiem Lietuvā un Latvijā”
Skatīt vairāk