VRK ir Ministru kabineta dibināta Iekšlietu ministrijas pārziņā esoša profesionālās augstākās izglītības iestāde, kas personām ar vidējo izglītību (robežsargiem), kuri uzņemti koledžā, nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Valsts robežsardzes koledžas darba laiks un apmeklētāju pieņemšana:


Darba laiks: 8:00 - 16:30

Apmeklētāju pieņemšana personīgajos jautājumos Valsts robežsardzes koledžā:
1. pie VRK direktora - katru ceturtdienu no plkst.14:00 - 15:00;
2. pie VRK direktora vietniekiem – katru trešdienu no plkst.14:00 – 15:00;
3. pie VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieka – katru pirmdienu no plkst.14:00 – 15:00;
4. pie VRK Administratīvās nodaļas vadītāja – katru piektdienu no plkst.14:00 – 15:00.