Erasmus+ logo

 

Projekts Nr. 2018-1-LV01-KA202-047003

"Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai"
Skatīt vairāk

Projekts Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487

“Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem”
Skatīt vairāk