Erasmus +

Informācija par Erasmus + projektiem VRK
Skatīt vairāk

Nordplus

Informācija par Nordplus projektiem VRK
Skatīt vairāk

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Informācija par Eiropas kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektiem
Skatīt vairāk

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada programmas projekti

informācija par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada programmas projektiem VRK
Skatīt vairāk

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par VRK dalību Erasmus+, Nordplus un Eiropas kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektos