Erasmus +

Informācija par Erasmus + projektiem VRK
Skatīt vairāk

Nordplus

Informācija par Nordplus projektiem VRK
Skatīt vairāk

Projekti kinoloģijas jomā

Informācija par projektiem kinoloģijas jomā
Skatīt vairāk

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par VRK dalību Erasmus+, Nordplus un kinoloģijas jomas projektos