Finanē Eiropas Savienība

Projekts Nr.VRK/PMIF/2019/2

Informācija par projektu Nr.VRK/PMIF/2019/2 "Konvojnieku kapacitātes stiprināšana" īstenošanu
Skatīt vairāk

Projekts Nr.VRK/PMIF/2019/3

Informācija par projekta Nr.VRK/PMIF/2019/3 „Konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanu
Skatīt vairāk