Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvalde ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija koledžā.

Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes sastāvs

2023.gada 30.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā notika plānotā Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes sēde, kurā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk - VRK Prof.ID) Trešās mācību rotas kadeti.

Sēdes laikā kadeti balsoja par kandidātiem, kuri no studējošo vidus tika izvirzīti darbībai pašpārvaldē. Atklāti balsojot, saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes nolikumu, ievēlēja Studējošo pašpārvaldes valdi, darba grupu sastāvu, pārstāvjus Valsts robežsardzes koledžas domē, kā arī Latvijas koledžu asociācijas biedrus.

Pamatojoties uz atklātas balsošanas rezultātiem, valdes sastāvā tika ievēlēti:

 • - valdes priekšsēdētājs – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Olga Marejeva;
 • - valdes priekšsēdētāja vietniece – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete seržante Svetlana Mihailova;
 • - sekretāre – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Diana Skribina.

Darba grupu sastāvā ievēlēti:

1. kultūras jomā:

 • VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Dagnija Razminoviča;
 • VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets kaprālis Ronalds Murāns;

2. sporta jomā:

 • VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets seržants Andis Valters;
 • VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets seržants Guntars Veliks

Valsts robežsardzes koledžas domes sastāvā tika ievēlēti:

 • VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Olga Marejeva;
 • VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete seržante Svetlana Mihailova.

Saskaņā ar MK 29.12.2023. noteikumiem Nr.756 “Valsts robežsardzes koledžas nolikums”, ar Valsts robežsardzes koledžas 01.02.2024. pavēli  Nr.58 “Par Valsts robežsardzes koledžas domes sastāva apstiprināšanu” VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets seržants Andris Valters tika iekļauts Valsts robežsardzes koledžas domes sastāvā.

Darbībai Latvijas koledžu asociācijā ievēlēti:

 • VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Olga Marejeva;
 • VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete seržante Svetlana Mihailova.

Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes kontaktinformācija: vrk.studejoso-pasparvalde@rs.gov.lv