VRK Bibliotēkas nodaļa pieejamās žurnālu tiešsaistes versijas:

  • www.ifinanses.lv -- žurnāls i Finanses - aktuāli un noderīgi par grāmatvedību, nodokļiem un finanšu vadību.
  • www.juristavards.lv- žurnāls  juristiem  un ikvienam interesentam  par likumdošanu.

Lai autorizētos šajās vietnēs, pieeju jautāt bibliotekāram!