Viens no Valsts robežsardzes koledžas uzdevumiem ir organizēt, koordinēt un attīstīt sporta darbu koledžā un Valsts robežsardzē.

Saskaņā ar Sporta likuma 6.panta otrās daļas 1. un 2. punktu, – lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu darbinieku vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību, kā arī atbalstītu valsts labāko sportistu – Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu darbinieku treniņu un sacensību iespējas, gatavojoties Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieku atklātajam čempionātam, Valsts robežsardze 2024.gadā rīko čempionāta sacensības 10 sporta veidos:

  • galda tenisā;
  • volejbolā;
  • basketbolā;
  • peldēšanā;
  • dienesta trīscīņā;
  • vieglatlētikas krosā;
  • orientēšanas sportā;
  • šaušanā;
  • futbolā (telpās);
  • tuvcīņā.

Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbinieku sporta pasākumu norisi un saskaņā ar 2017.gada 10.jūlija Iekšlietu ministrijas iekšējiem noteikumiem Nr.1 10/22 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes organizē sporta sacensības” Iekšlietu ministrija rīko atklātā čempionāta sacensības, kurās piedalās Valsts robežsardzes izlases.