Erasmus+ logo

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ jaunajā darbības periodā no 2021. – 2027. gadam turpina sniegt starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā. Kopējais programmas budžets 7 gadu periodam pārsniedz 28 miljardus eiro, un programmā paredzēts iesaistīt 12 miljonus dalībnieku.

Jaunajā darbības periodā no 2021. līdz 2027. gadam Erasmus+ programmas prioritātes, kas caurvij visas aktivitātes, ir iekļaušana un daudzveidība, nodrošinot dažādu sabiedrības grupu pārstāvju dalību projektos, vide un klimata pārmaiņu novēršana, digitālā pārveide un līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Erasmus+ darbības:

1.pamatdarbība (KA1): Mācību mobilitātes skolu, profesionālajā un pieaugušo izglītībā

2.pamatdarbība (KA2): Sadarbības partnerības

3.pamatdarbība (KA3): Atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai

Valsts robežsardzes koledžas Erasmus Augstākās izglītības hartas kods: LV REZEKNE03

Valsts robežsardzes koledžas (Organisation ID) kods: E10080037

Valsts robežsardzes koledžai ir parakstīti Erasmus+ iestāžu līgumi, kas ļauj Erasmus+ programmas ietvaros (augstākās izglītības sektorā) īstenot akadēmiskā un vispārējā personāla pieredzes apmaiņas un docēšanas mobilitātes, dodoties uz:
     – M.Romeris universitāti Lietuvā - likumdošanas, politikas zinātņu, drošības, valodu, informācijas tehnoloģiju jomā;
     – Drošības zinātņu akadēmiju Igaunijā - likumdošanas, drošības, valodu, informācijas tehnoloģiju jomā;
     – Policijas akadēmiju Ščitno, Polijā - likumdošanas, drošības, valodu, informācijas tehnoloģiju jomā;
     – “Alexandru Ioan Cuza” Policijas akadēmiju Bukarestē, Rumānijā - likumdošanas, drošības, valodu, informācijas tehnoloģiju jomā;
     – Iekšlietu ministrijas akadēmiju Sofijā, Bulgārijā - likumdošanas, drošības, militārās un aizsardzības, valodu, vadības un administrēšanas jomā.