Erasmus+ logo

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ jaunajā darbības periodā no 2021. – 2027. gadam turpina sniegt starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā. Kopējais programmas budžets 7 gadu periodam pārsniedz 28 miljardus eiro, un programmā paredzēts iesaistīt 12 miljonus dalībnieku.

Jaunajā darbības periodā no 2021. līdz 2027. gadam Erasmus+ programmas prioritātes, kas caurvij visas aktivitātes, ir iekļaušana un daudzveidība, nodrošinot dažādu sabiedrības grupu pārstāvju dalību projektos, vide un klimata pārmaiņu novēršana, digitālā pārveide un līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Erasmus+ darbības:

1.pamatdarbība (KA1): Mācību mobilitātes skolu, profesionālajā un pieaugušo izglītībā

2.pamatdarbība (KA2): Sadarbības partnerības

3.pamatdarbība (KA3): Atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai

Valsts robežsardzes koledžas Erasmus Augstākās izglītības hartas kods: LV REZEKNE03

Valsts robežsardzes koledžas (Organisation ID) kods: E10080037

Valsts robežsardzes koledžai ir parakstīti Erasmus+ iestāžu līgumi, kas ļauj Erasmus+ programmas ietvaros (augstākās izglītības sektorā) īstenot akadēmiskā un vispārējā personāla pieredzes apmaiņas un docēšanas mobilitātes, dodoties uz:
    

 1. M.Romeris universitāti Lietuvā (Kauņā, Viļņā):
 • Docēšanas mobilitātes: likumdošanas, drošības, valodu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, sociālās (psiholoģijas) jomās;
 • Personāla profesionālās pilnveides mobilitātes: izglītības, vadības un administrēšanas jomās.
 1. Drošības zinātņu akadēmiju Igaunijā:
 • Docēšanas mobilitātes: likumdošanas, drošības, valodu,  informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, sociālās (psiholoģijas) jomās;
 • Personāla profesionālās pilnveides mobilitātes: drošības, izglītības, vadības un administrēšanas jomās.
 1. Policijas akadēmiju Polijā (Ščitno):
 • Docēšanas mobilitātes: likumdošanas, drošības, valodu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, sociālās (psiholoģijas) jomās;
 • Personāla profesionālās pilnveides mobilitātes: drošības, izglītības, vadības un administrēšanas,  informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomās.
 1. “Alexandru Ioan Cuza” Policijas akadēmiju Rumānijā (Bukarestē):
 • Docēšanas mobilitātes: drošības, valodu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomās;
 • Personāla profesionālās pilnveides mobilitātes: izglītības, vadības un administrēšanas jomās.
 1. Iekšlietu ministrijas akadēmiju Bulgārijā (Sofijā):
 • Docēšanas mobilitātes: likumdošanas, drošības, militārās un aizsardzības, valodu jomās;
 • Personāla profesionālās pilnveides mobilitātes: drošības, izglītības, vadības un administrēšanas jomās.
 1. Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta Bohdana Hmeļnicka Nacionālo akadēmiju (Hmeļnicka):
 • Docēšanas un personāla profesionālās pilnveides mobilitātes: drošības, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, izglītības, vadības un administrēšanas jomās.