Ar norādītajiem VRK un RA (robežsargu) studējošo noslēguma kvalifikācijas darbiem un diplomdarbiem var iepazīties VRK Bibliotēkas nodaļā.