VRK Bibliotēkas nodaļa dibināta 2002.gada 6.jūlijā. 2004.gada 18.foktobrī ir reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar Nr. BLB1696. Bibliotēkas nodaļa ir VRK kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros pakalpojumus Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas kadetiem un personālam.

Bibliotēkas darbības mērķi:

  • nodrošināt VRK mācību procesu un izglītības programmu īstenošanu ar nepieciešamajiem iespieddarbiem, elektroniskajiem izdevumiem, kā arī citiem dokumentiem;
  • sekmēt VRK personāla intelektuālo un emocionālo pilnveidi, radīt apstākļus zināšanu iegūšanai, sniedzot uzziņu un informācijas pakalpojumus, palīdzot orientēties dokumentu klāstā;
  • pilnveidot un uzlabot bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, izmantojot šo mērķu sasniegšanai visjaunākās tehnoloģijas.

Lasītāju rīcībā ir brīvpieejas abonements un datorlasītava.

Bibliotēkas darba laiks:

  • Pirmdiena – ceturtdiena: 08:00 - 18:00
  • Piektdiena: 08:00 - 16:30
  • Sestdiena, svētdiena: slēgts

Kontaktinformācija:

Aija Kijaha

nodaļas vadītājs
aija.kijaha [at] rs.gov.lv