Valsts robežsardzes koledža piedāvā izmantot Dienesta viesnīcu.

Norēķinu brīdis – pulksten 12.00 dienā.

Papildinformācija, zvanot: +37164603684

Pakalpojumu cenrādis: Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumi Nr.287 „Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis”