Līdzfinansē Eiropas Savienība, Nacionālais attīstības plāns

Projekts Nr. VRK/RPVP/2023/8

Projekta nosaukums: Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra kompleksa būvniecības 1.kārta

Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai mērķis ir izveidot spēcīgu un modernu Latvijas ārējās robežas drošību, tādējādi palīdzot nodrošināt augstu iekšējās drošības līmeni Eiropas Savienībā.

Projekta vispārīgais mērķis: veicināt Latvijas valsts iestāžu kinologu un dienesta suņu apmācības un praktiskās izmantošanas efektivitāti, uzlabojot kinologu un dienesta suņu apmācības infrastruktūru un apstākļus.

Projekta realizācijas laiks: 2024.gada 1.jūnijs – 2026.gada 31.augusts

Projekta aktivitāte: jauna Latvijas robežsargu dienesta suņu pamatapmācībai specializētā Kinoloģijas centra uzbūve

Projekta finansējums:

Kopējais finansējums – 5 051 367 EUR

Eiropas Savienības līdzfinansējums – 3 788 525 EUR

Valsts budžeta finansējums  – 1 262 842 EUR

 

Valsts robežsardzes koledža uzsākusi projekta “Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra kompleksa būvniecības 1.kārta” īstenošanu.

Valsts robežsardzes koledža uzsākusi projekta “Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra kompleksa būvniecības 1.kārta” īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts jauns, dienesta suņu pamatapmācībai specializēts Kinoloģijas centrs, lai īstenotu tajā centralizētu un uz attīstību orientētu apmācības sistēmu tiesībaizsardzības iestāžu kinologiem un dienesta suņiem. Jaunais Kinoloģijas centra komplekss nodrošinās pilnvērtīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu uzdevumu īstenošanu, uzlabos personāla darba un dienesta suņu uzturēšanas apstākļus, kā arī nodrošinās apmācību materiālu drošu un videi draudzīgu uzglabāšanu.

Projekta īstenošanas periods ir no 2024. gada 1. jūnija līdz 2026. gada 31. augustam.

Projekta kopējais finansējums ir 5 051 367 EUR, no tiem Eiropas Savienības līdzfinansējums sastāda 3 788 525 EUR, un valsts budžeta finansējums  – 1 262 842 EUR.

Projekts tiek īstenots Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai nacionālās programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, kuras mērķis ir izveidot spēcīgu un modernu Latvijas ārējās robežas drošību, tādējādi palīdzot nodrošināt augstu iekšējās drošības līmeni Eiropas Savienībā.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova,

VRK Rekrutēšanas un robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vadītāja,

tālrunis 64603673, 26551139, e-pasts:diana.denisova@rs.gov.lv