Valsts robežsardzes koledžas dome ir koledžas personāla pārstāvju koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija izglītības jautājumos. Dome veic Profesionālās izglītības likumā un koledžas nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, kā arī citus uzdevumus saskaņā ar izglītības nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas nolikumu, 2024.gada 30.-31.janvārī Valsts robežsardzes koledžā tika organizētas domes vēlēšanas.

Pārstāvjus darbam domē ievēlēja no akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo vidus. Domes locekļus no vispārējā un akadēmiskā personāla vidus ievēlēja uz trim gadiem attiecīgās kategorijas personāls, aizklāti balsojot. Savukārt domes locekļus no studējošo pašpārvaldes pārstāvju vidus ievēlēja studējošo pašpārvaldes locekļi. Valsts robežsardzes nolikums paredz, ka koledžas direktoru un vietniekus domē iekļauj bez ievēlēšanas.

Ar Valsts robežsardzes koledžas 01.02.2024. pavēli Nr.58 “Par Valsts robežsardzes koledžas domes sastāva apstiprināšanu” apstiprināts šāds Valsts robežsardzes koledžas domes sastāvs:

1. Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins;

2. Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Aivars Uzulnīks;

3. Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniece (mācību darbā) pulkvede Daiga Kupcāne;

4. Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns;

5. Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Jans Pavlovičs;

6. Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektors majors Arvils Mikažāns;

7. Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektors kapteinis Oļegs Ignatjevs;

8. Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Jolanta Gaigalniece-Zelenova;

9. Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Rihards Rižovs;

10. Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Inta Pokule;

11. Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Juris Madžuls;

12. Valsts robežsardzes koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja pulkvežleitnante Marina Žukova;

13. Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadete kaprāle Olga Marejeva;

14. Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadete seržante Svetlana Mihailova;

15. Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadets seržants Andis Valters.

Domes pirmajā sēdē, kas norisinājās 2024.gada 8.februārī, ievēlēja domes priekšsēdētāju - Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieci (mācību darbā) pulkvedi Daigu Kupcāni un sekretāri - VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektori pulkvežleitnanti Intu Pokuli.