Projekta rezultāts: Trīs VRK docētāju piecu dienu mobilitāte Somijas Republikas Robežas un krasta apsardzes akadēmijā, Somijas Imatras robežšķērsošanas vietas apmeklējums, lekciju docēšana akadēmijas studējošajiem, pieredzes apmaiņa un labākās prakses pārņemšana īstenojot tiesībsargājošo amatpersonu izglītības procesu Latvija un Somijā.

Projekta īstenošanas periods:15.05.2020.-01.05.2022.

Piešķirtais finansējums: 2740 EUR
Apgūtais finansējums: 2055 EUR

Nordplus programmas mobilitātes ietvaros Valsts robežsardzes koledžas docētāji apmeklē mācību iestādi Somijas Republikā

 

No š.g. 4. līdz 8.aprīlim Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk - VRK) akadēmiskais personāls apmeklēja Somijas Republikas Robežu un krasta apsardzes akadēmiju Imatrā.

Somijas Nacionālās izglītības aģentūras piešķirtais finansējums VRK izstrādātajam Nordplus programmas projektam „Izaicinājumi Eiropas Savienības ārējās robežas drošībā un robežsargu profesionālajā sagatavošanā Somijā un Latvijā” (NPHE-2020/10330) ļāva trīs VRK docētājiem: VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektorei pulkvežleitnantei Jekaterinai Livdānei, VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Jurim Madžulam un VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistentam majoram Jānim Stafeckim pilnveidot savu profesionālo kompetenci un meistarību, vadot nodarbības Robežu un krasta apsardzes akadēmijas studējošajiem profilējošos mācību priekšmetos, kā arī daloties pieredzē un novērojot Somijas kolēģu lasītās lekcijas par informācijas sistēmām un dokumentu tehnisko pārbaudi.

VRK lektore J.Livdāne vadīja nodarbības riska analīzes jomā, sniedzot apmācāmajiem ieskatu CIRAM metodoloģijā kopējās Eiropas Savienības drošības kontekstā, savukārt, lektors J.Madžuls vadīja nodarbības personu profilēšanas jomā. Vadītās nodarbības vēroja Somijas Robežu un krasta apsardzes akadēmijas pedagogi, atzīstot izstrādāto mācību materiālu augsto līmeni un profesionālo lietderību. VRK asistents J.Stafeckis vadīja nodarbības cilvēktirdzniecības jomā, aktualizējot norādīto tēmu, šobrīd pieaugušo Ukrainas bēgļu kontekstā. Nodarbību laikā apmācāmie izrādīja lielu interesi par akcentētajām aktualitātēm.

Vizītes ietvaros docētājus iepazīstināja ar Robežu un krasta apsardzes akadēmijas īstenotajām mācību programmām, studiju procesa organizāciju un e-vides izmantošanas specifiku. Ekskursijas laikā Somijas kolēģi izrādīja auditorijas, mācību robežkontroles punktu, šautuvi, speciālās taktikas paņēmienu apguves ēku un Robežsargu muzeju. VRK docētājiem tika noorganizēta ekskursija uz Imatras autoceļu robežšķērsošanas vietu, kur notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi saistībā ar Ieceļošanas – izceļošanas sistēmas ieviešanu.

VRK docētāji atzīmēja īstenoto mobilitāti kā ļoti lietderīgu savas profesionālās pieredzes bagātināšanā.

Nordplus programmas mobilitātes ietvaros Valsts robežsardzes koledžas docētāji apmeklē mācību iestādi Somijas Republikā