sanāksme paveiktais
Valsts robežsardzes koledža atskaitās par pērn paveikto

15.februārī Valsts robežsardzes koledžas vadība atskaitījās par pagājušajā gadā paveikto, analizēja kopīgos darba rezultātus, atzīmēja labākos sasniegumus un iezīmēja attīstības virzienus 2024.gadam.

Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins iesāka gada atskatu ar izglītības procesa aktualitātēm un novitātēm, atzīmējot mācību vides uzlabošanu un iesaisti projektu īstenošanā, kā arī pateicās personālam par ieguldīto milzīgo darbu mācību procesa īstenošanā un nodrošināšanā. Turpinot stāstīt par koledžas darbu 2023.gadā, M.Petrušins atzinīgi novērtēja ieguldījumu sporta darba nodrošināšanā un starptautiskās sadarbības īstenošanā, informēja par rekrutēšanas pasākumiem Valsts robežsardzē un to efektivitāti personāla komplektēšanas procesā. Savukārt Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Aleksandrs Petrovskis informēja par darbības rezultātiem dienesta suņu izmantošanas jomā 2023.gadā.

Starp Valsts robežsardzes koledžas nākamā gada prioritātēm tika izvirzītas: studiju un mācību realizācija, studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” akreditācija, robežsargu militārā sagatavošana, IeM modernizētās vienotās e-mācību platformas ieviešana, jaunā Kinoloģijas centra būvniecības uzsākšana, dažādu projektu īstenošana, Rekrutēšanas un vēstures izpētes nodaļas darbības uzsākšana, kā arī citas prioritātes.

Sanāksmes laikā klātesošos uzrunāja arī Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks) ģenerālis Juris Martukāns, akcentējot koledžas galvenos uzdevumus – izglītības, kinoloģijas darba un sporta darba īstenošanu Valsts robežsardzē, kā arī atzīmēja personāla ieguldījumu izglītībā, starptautiskajā sadarbībā, projektu un finanšu līdzekļu realizācijā.

Sanāksmes noslēgumā tika nosaukti un apbalvoti Valsts robežsardzes koledžas gada labākie robežsargi un darbinieki piecās nominācijās par izrādīto centību un iniciatīvu, personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes koledžas mērķu sasniegšanā 2023. gadā. Goda nosaukums „Gada labākais virsnieks mācību jomā (akadēmiskais personāls)” tika piešķirts VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektorei pulkvežleitnantei Intai Pokulei, „Gada labākais darbinieks izglītības un administratīvajā jomā” – VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākajai speciālistei Dacei Lomanovskai, „Gada labākais darbinieks nodrošinājuma jomā” – VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta iepirkumu vecākajai speciālistei Gitai Kalniņai, „Gada labākais darbinieks uzkopšanas jomā” – VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Ēku ekspluatācijas nodaļas apkopējai Ludmilai Kručānei un „Gada labākais darbinieks transportlīdzekļu vadīšanas un mehānikas jomā” – VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Autotransporta nodaļas automobiļa vadītājam Vilhelmam Pekšam.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova

vadītāja palīgs
diana.denisova [at] rs.gov.lv

Foto:

Silvija Rapša

vecākais speciālists
silvija.rapsa [at] rs.gov.lv