Šajā sadaļā pieejama informācija par Valsts robežsardzes koledžu vienkāršā un saprotamā valodā

 

Valsts robežsardzes koledža ir valsts iestāde, kura ir pakļauta Valsts robežsardzei.

Valsts robežsardzes koledža ir izglītības iestāde.

Valsts robežsardzes koledžu vada direktors.

Dome ir koledžas personāla pārstāvju koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija izglītības jautājumos.

Valsts robežsardzes koledžas mērķis ir sagatavot jaunos robežsargus dienestam Valsts robežsardzē

Par robežsargu var kļūt jebkurš Latvijas Republikas pilsonis ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Valsts robežsardzes koledžā robežsargi var apgūt īsā cikla profesionālas augstākās izglītības programmu.

Valsts robežsardzes koledžā robežsargi pilnveido profesionālās zināšanas un prasmes.

Valsts robežsardzes koledža īsteno kinoloģijas darbu Valsts robežsardzē.

Valsts robežsardzes koledža īsteno sporta darbu Valsts robežsardzē.

Valsts robežsardzes koledžas nolikums nosaka koledžas darbības pamatvirzienus un uzdevumus, kā arī darbību kopumā.

Valsts robežsardzes koledža atrodas Rēzeknē, Zavoloko iela 8.

Sazināties ar Valsts robežsardzes koledžu var pa tālruni: +371 64603690 un e-pastu: vrk@rs.gov.lv