izglītība izlaidums
Valsts robežsardzes koledžu absolvē 18 jauni robežsargi

24.februārī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā norisinājās 43.izlaidums, kurā Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta 18 absolventi svinīgi saņēma profesionālās kvalifikācijas apliecības.

Gada laikā kadeti apguva profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” paredzētos mācību priekšmetus, sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas praksi un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Absolventiem tika piešķirta kvalifikācija „Valsts robežsardzes inspektors” un speciālā dienesta pakāpe „kaprālis”. Jaunie inspektori turpinās dienestu Valsts robežsardzes Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils un Rīgas pārvaldēs.

Svinīgajā pasākumā absolventus, pedagogus un viesus uzrunāja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un novēlēja absolventiem neapstāties uz sasniegtā, aicinot turpināt izglītoties koledžā un attīstīties tālāk, studējot Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā.

Absolventus sveica arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Āboliņš un Nacionālo bruņoto spēku vecākais kapelāns majors Raimonds Krasinskis, uzsverot ka koledžas absolvēšana ir tikai sākums, respektīvi, dienesta sākums, un lai turpinātu uzsākto ir nepieciešama izturība, neatlaidība un ticība tam, ko dari.

Izlaiduma laikā par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm tika apbalvoti Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadeti – Edgars Ločmelis, Samanta Sergejenko, Kirils Larionovs un Edijs Kokorevičs. Par augstiem rezultātiem kvalifikācijas eksāmenā apbalvots Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadets Kirils Larionovs. Par izrādīto iniciatīvu un centību, veikto personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes koledžas darbības attīstībā 2022./2023.mācību gadā, pasniedzot „Valsts robežsardzes koledžas Pateicības rakstu” Aigai Sprudzānei piešķirts goda nosaukums „Gada labākais kadets: Otrā mācību rota”, savukārt, sakarā ar izvirzīšanu goda nosaukumam „Valsts robežsardzes koledžas gada labākais robežsargs” Olgai Marejevai piešķirts apbalvojums „Valsts robežsardzes koledžas Goda raksts”.

Ar svinīgo uzrunu uzstājās arī Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins: “Mācību laikā kadeti izrādīja degsmi mācībās, par ko liecina grupas vidējā atzīme “7,9” balles un vidējā atzīme eksāmenā – “7,3” balles. Esiet atvērti zināšanām, jo nepārtraukta sevis pilnveide un izglītošana ir robežsarga karjeras būtība, prasmju atslēga un līdz ar to garantē panākumus dienestā un kopumā mūsu valsts drošības stiprināšanu. Lai veicas dienestā!”

Svinīgo pasākumu noslēdza Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas deju kolektīvs ar priekšnesumiem.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova

vadītāja palīgs
diana.denisova [at] rs.gov.lv

Foto:

Silvija Rapša

vecākais speciālists
silvija.rapsa [at] rs.gov.lv