Erasmus +
Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji Bulgārijā īsteno Erasmus+ mobilitāti

2023.gada 2. - 6.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji īstenoja Erasmus+ programmas docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātes Bulgārijas Iekšlietu ministrijas akadēmijā Sofijā. Tā bija pirmā īstenotā mobilitāte Iekšlietu ministrijas akadēmijā Sofijā, jo akadēmija ir jauns koledžas Erasmus+ programmas ārvalstu sadarbības partneris.

Akadēmija ir Bulgārijas Republikas augstākās izglītības iestāde, kas sagatavo darbam Iekšlietu ministrijas struktūrās, īstenojot bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmas. Uz doto brīdi akadēmijā darbojas 70 docētāji, bakalaura un maģistra studiju programmās studē 1376 izglītojamie, no kuriem 1050 ir Policijas fakultātes studenti. Papildus bakalaura un maģistra studijām Iekšlietu ministrijas akadēmija īsteno kvalifikācijas pilnveides kursus dažāda līmeņa Iekšlietu ministrijas amatpersonām.

Mobilitātes ietvaros Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants J.Madžuls un Izglītības koordinācijas nodaļas galvenā inspektore majore I.Madžule iepazina akadēmijas studiju programmas, struktūru un materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī guva ieskatu akadēmijas starptautisko aktivitāšu īstenošanā un novadīja lekcijas.

J.Madžuls akadēmijas bakalaura studiju programmas  2. un 4. kursa studējošajiem (kopā 200 studējošie), novadīja lekcijas tēmā “Profilēšana”, apskatot profilēšanas galvenos virzienus un indikatorus, personas tipa un profila klasificēšanas veidnes. Lekciju laikā studējošo zināšanas tika nostiprinātas ar dažādiem praktiskiem uzdevumiem ceļotāju profilēšanas prasmju pilnveidei.

I.Madžule iepazinās ar akadēmijas starptautisko pasākumu klāstu, kā arī ar iesaisti ES politikas instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos. Akadēmija dažādu starptautisko  aktivitāšu  un pētījumu ietvaros īsteno sadarbību ar  15 valstīm. Nacionālie un starptautiskie projekti galvenokārt ir vērsti uz Iekšlietu ministrijas amatpersonu kompetenču izkopšanu profilējošās jomās, kopīgu kvalifikācijas kursu programmu, mācību materiālu izstrādi vai pārrobežu sadarbības attīstīšanu, īstenojot kopīgas mācības nozarei radniecīgās iestādēs.

Kā pievienotā vērtība mobilitātes vizītei bija iespēja apmeklēt akadēmijas izvietojumā esošas Bulgārijas Iekšlietu ministrijas Kriminālpolicijas nodaļas. Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas iepazinās ar Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļu, kibernoziegumu, bērnu pornogrāfijas apkarošanas nodaļu, kā arī nodaļu, kura cīnās ar noziegumiem intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Bija iespēja redzēt nodaļās izmantojamos tehniskos un speciālos līdzekļus, kā arī uzzināt par Bulgārijā aktuālām ekonomisko  un kibernoziegumu tendencēm.

“Šī bija lieliska izdevība klātienē iepazīties ar akadēmijas darbību kopumā, iestādes atbildīgajām amatpersonām, nodibināt ciešākus kontaktus perspektīvai starptautiskai sadarbībai tiesībsargājošo iestāžu personāla izglītības jomā, docētāju pieredzes apmaiņai un zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai,” secina majore I.Madžule.