sanāksme
Valsts robežsardzes koledža izvērtē 2022.gadā paveikto

3.martā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) norisinājās dienesta sanāksme, kurā tika izvērtēts 2022.gadā paveiktais un noteikti galvenie darbības virzieni 2023.gadam.

Sanāksmes sākumā Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins uzrunāja koledžas personālu:

“Aizvadītajā gadā papildus koledžas pamatdarbības uzdevumu sekmīgai norisei, norisinājās vēl virkne pasākumu, kuros tika iesaistīts koledžas personāls, proti, starptautiskajos pasākumos, t.sk. konferencēs un projektos, rekrutēšanas pasākumu īstenošanā, e-apmācību vides attīstībā, finansējuma piesaistē jaunā Kinoloģijas centra būvniecībai un jaunā VRK nolikuma izstrādē.”

Pulkvedis M.Petrušins akcentēja, ka koledžas personāls sniedza atbalstu Valsts robežsardzei hibrīdkara apkarošanā, turpināja sadarbību ar NBS robežsargu militārās sagatavošanas jomā un sniedza humāno palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Savu uzrunu direktors pabeidza, iezīmējot koledžas prioritāros pasākumus 2023.gadam.

Sanāksmē klātesošos uzrunāja arī Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, akcentējot, ka aizvadītais gads bija izaicinājumu pilns, pateicās VRK personālam par paveikto 2022.gadā, t.sk. arī sniegto atbalstu dažādās jomās.

Kopsavilkumu par struktūrvienību darbu sniedza to vadītāji, respektīvi, Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Aivars Uzulnīks, Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieces (mācību darbā) pienākumu izpildītāja pulkvežleitnante Marina Žukova un VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns.

Par izrādīto centību un iniciatīvu, personīgo ieguldījumu koledžas mērķu sasniegšanā 2022.gadā sanāksmes laikā tika apbalvoti VRK gada labākie robežsargi un darbinieki:

  • Gada labākais struktūrvienības priekšnieks (vadītājs) – VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Jekaterina Livdāne;
  • Gada labākais virsnieks mācību jomā (akadēmiskais personāls) – VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Roberts Vikainis;
  • Gada labākais instruktors – VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas vecākais instruktors kaprālis Daniels Garančs;
  • Gada labākais darbinieks uzkopšanas jomā – VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Ēku ekspluatācijas nodaļas apkopēja Gaļina Ivanova;
  • Gada labākais darbinieks transportlīdzekļu vadīšanas un mehānikas jomā - VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Autotransporta nodaļas automobiļa vadītājs Viktors Bortkevičs.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova

vadītāja palīgs
diana.denisova [at] rs.gov.lv

Foto:

Dace Lomanovska

vecākais speciālists
dace.lomanovska [at] rs.gov.lv