Mācību ilgums: 2 gadi (pilna laika studijas)
2,5 gadi (nepilna laika studijas)
Iepriekšējā izglītība: profesionālā vidējā izglītība (kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors vai Robežas inspektors)
Mācību valoda: latviešu
Iegūstamā kvalifikācija: Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks
Dokumentu pieņemšana:

2024.gada 10.jūnija līdz 2024.gada 22.augustam (pilna laika studijas)

Uzņemšana nepilna laika studijām īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Robežapsardze”2024.gadā netiks veikta.