Valsts robežsardzes koledža

piedāvā apgūt akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu

„Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

 

Mācību ilgums: 1184 stundas
Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
Mācību valoda: latviešu
Iegūstamā kvalifikācija: Valsts robežsardzes inspektors
Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Dokumentu pieņemšana: no 2022.gada 5.decembra līdz 2023.gada 3.februārim