Valsts robežsardzes koledžas konvents ir koledžas koleģiāla padomdevēju institūcija, kura tiek dibināta, lai veicinātu koledžas attīstību atbilstoši Valsts robežsardzes profesionālās darbības specifikai.

Ar Valsts robežsardzes 19.03.2024. pavēli Nr.23.1-8.4/422 “Par Valsts robežsardzes koledžas konventa sastāva apstiprināšanu” apstiprināts šāds Valsts robežsardzes koledžas konventa sastāvs:

1. Konventa priekšsēdētājs - Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks) ģenerālis Juris MARTUKĀNS.

2. Konventa padomnieki:

2.1.      Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks PETRUŠINS;

2.2.      Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniece (mācību darbā) pulkvede Daiga KUPCĀNE;

2.3.      Iekšlietu ministrijas Personāla vadības un administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļas vecākais referents Gints ROZENBILDS;

2.4.      Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītāja pulkvede Solvita TOCS-MACĀNE;

2.5.      Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Jurijs VLASOVS.