Erasmus+ logo

Tiek izsludināta pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas mobilitātēm 2022./2023.g


Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas parakstīto Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes projekta Nr.2021-1-LV01-KA131-HED-000005120 finansējuma līgumu, VRK personāls tiek aicināts pieteikties VRK akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitātēm uz Eiropas Savienības dalībvalstu augstākās izglītības iestādēm, kā arī VRK pastāvīgajām partneraugstskolām:

 

- M.Romeris universitāti Lietuvā (Kauņa, Viļņa)- likumdošanas, politikas zinātņu, drošības, valodu, informācijas tehnoloģiju jomā,

- Drošības zinātņu akadēmiju Igaunijā - likumdošanas, drošības, valodu, informācijas tehnoloģiju jomā,

- Ščitno Policijas akadēmiju Polijā - likumdošanas, drošības, valodu, informācijas tehnoloģiju jomā,

- “Alexandru Ioan Cuza” Policijas akadēmiju Bukarestē, Rumānijā - likumdošanas, drošības, valodu, informācijas tehnoloģiju jomā,

- Iekšlietu ministrijas akadēmiju Sofijā, Bulgārijā - likumdošanas, drošības, militārās un aizsardzības, valodu, vadības un administrēšanas jomā.
 

Projekta mobilitātes periods: līdz 2023.g. 31.oktobrim.
 

Ja potenciālais Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieks vēlas doties uz ārvalstu izglītības iestādi vai uzņēmumu, ar kuru VRK nav noslēgts Erasmus+ iestāžu līgums, lūdzu par to informēt VRK Izglītības koordinācijas nodaļas galveno inspektori I.Madžuli, lai noskaidrotu sadarbības iespējas..

Pieteikšanās un atlases kārtība Erasmus+ programmas personāla mobilitātēm notiek saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas 2020.gada 15.maija pavēlē Nr.210 noteikto. 

Akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvji mobilitātēm var pieteikties individuāli, iesniedzot Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniekam (mācību darbā) adresētu  iesniegumu pielikumā pievienojot aizpildītu:

- pieteikumu Erasmus+ docēšanas mobilitātei vai pieteikumu Erasmus+ personāla apmācības mobilitātei;

- VRK akadēmiskajam personālam – lekciju programmu;

- VRK vispārējam personālam – vizītes darba plānu.

Pieteikties aicināti tie kandidāti, kuri nepiedalījās Erasmus+ programmas mobilitātēs 2020.,2021. gadā.

Dokumenti pieejami mājas lapā: www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā „Projekti/ Erasmus”/ „Dokumenti, veidlapas”. Minētos dokumentus lūgums iesniegt līdz 2022.g. 21.janvārim un iesnieguma pielikumus (Word formātā) iesūtīt uz e-pastu: inta.madzule@rs.gov.lv, tālr. +371 64603692.