mācības
Valsts robežsardzes koledžas taktiskās mācības “Robeža 2023”

No 31.maija līdz 1.jūnijam Valsts robežsardzes koledžā norisinājās taktiskās mācības “Robeža 2023”, kuros Valsts robežsardzes koledžas kadeti izspēlēja dažādus robežuzraudzības scenārijus.

Mācību mērķis ir attīstīt Valsts robežsardzes koledžas studējošo praktiskās iemaņas robežkontroles un imigrācijas kontroles pasākumu, patvēruma procedūru izpildes organizācijā un veikšanā, kā arī operatīvās vadības struktūrvienības uzdevumu izpildē.

Mācību laikā kadeti iejutās gan norīkojuma vēcākā lomā, kam jāpieņem lēmums un jākoordinē norīkojuma darbības, gan robežsarga lomā, kurš atrodas norīkojumā un īsteno robežuzraudzības pasākumus, gan arī robežpārkāpēju lomā.

Lauku mācību centrā “Janopole” tika izspēlēti “zaļās robežas” scenāriji un simulētas imigrācijas kontroles dienesta darbības. Specializētajās mācību auditorijās studējošie risināja informācijas sistēmu izmantošanas izaicinājumus, savukārt, mācību robežkontroles punktā - stiprināja iemaņas robežsardzes speciālo un tehnisko līdzekļu pielietošanā, kā arī organizēja ārkārtas situāciju novēršanu.

Pēc scenāriju izspēles, notika rezultātu apkopošana un izvērtēšana, konstatēta problemātika un izdarīti secinājumi. Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Roberts Vikainis pauda, ka gūtas praktiskās iemaņas taktiskajās mācībās “Robeža 2023” uzlabo kadetu izpratni robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles un operatīvās vadības struktūrvienību darbības plānošanā, organizēšanā un īstenošanā.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova

vadītāja palīgs
diana.denisova [at] rs.gov.lv

Foto:

Silvija Rapša

vecākais speciālists
silvija.rapsa [at] rs.gov.lv