eksāmens izglītība
Valsts robežsardzes koledžas apmācāmie kārtoja kvalifikācijas eksāmenu

Vakar, 19.februārī Valsts robežsardzes koledžas apmācāmie kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Kvalifikācijas eksāmens ir profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” sastāvdaļa, un to kārto visi programmas apmācāmie, lai iegūtu Valsts robežsardzes inspektora kvalifikāciju. Eksāmenu veido divas daļas – teorētiskā, kurā jāatbild uz 80 testa jautājumiem, un praktiskā daļa, kura sastāv no četriem uzdevumiem imigrācijas kontroles, robežpārbaudes, robežuzraudzības, tehnisko līdzekļu un dokumentu izpētes jomā. 

Apmācāmie uzsāka robežsarga profesijas apguvi pirms gada – 2023.gada martā, un gada laikā apguva gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas vispārizglītojošos, ar robežsardzes nozari un militāro jomu saistītos mācību priekšmetos, pilnveidojot nepieciešamo profesionālo sagatavotību kvalifikācijas praksē Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs.

Kopumā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtoja 15 apmācāmie, kuriem svinīgā izlaiduma laikā, 23.februārī, tiks piešķirta kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors un pasniegti speciālās dienesta pakāpes „kaprālis” uzpleči.

Profesionālās tālākizglītības programma „Robežapsardze” sagatavo Valsts robežsardzes inspektorus dienestam uz valsts robežas, proti, par budžeta līdzekļiem viena gada laikā var apgūt robežsarga profesiju. Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība un nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Informācija par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā atrodama mūsu tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova

vadītāja palīgs
diana.denisova [at] rs.gov.lv

Foto:

Silvija Rapša

vecākais speciālists
silvija.rapsa [at] rs.gov.lv