projekts
Valsts robežsardzes koledžā viesojās Lietuvas kolēģi

2023.gada 24.–28.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā notika praktiskais seminārs “Dienesta transportlīdzekļu un gaisa kuģu izmantošana uz Latvijas - Baltkrievijas un Lietuvas - Baltkrievijas valsts robežas, labākā prakse”.

Seminārs organizēts projekta ENI–LLB–2–269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros. Seminārā piedalījās pārstāvji no Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes Daugavpils un Aviācijas pārvaldēm, Lietuvas Republikas Robežsardzes dienesta struktūrvienībām un Lietuvas Republikas Robežsargu skolas.

Semināra gaitā dalībnieki informēja iesaistītās puses par robežuzraudzības pasākumos izmantojamajiem transportlīdzekļiem, respektīvi, automašīnām, taktiskajiem transportlīdzekļiem un motocikliem, kā arī gaisa kuģiem, proti, helikopteriem un bezpilota gaisa kuģiem, to aprīkojumu. Savukārt, kinoloģijas jomas pārstāvji iepazīstināja ar kinologu darbības nodrošināšanā izmantojamiem transportlīdzekļiem, nodemonstrējot to prasmīgu pielietošanu.

Lietuvas pārstāvji informēja, ka bezpilota gaisa kuģu segmenta attīstība ir noteikta par vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem Lietuvas valsts robežsardzē, līdz ar to  liela uzmanība tiek veltīta atbilstošu bezpilota gaisa kuģu iegādei un to izmantošanas intensitātes paaugstināšanai robežuzraudzības pasākumu nodrošināšanā.

Semināra ietvaros dalībnieki apmeklēja Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi, kur guva ieskatu Valsts robežsardzē izmantojamo gaisa kuģu un to aprīkojuma klāstā, apskatot arī bezpilota gaisa kuģus un diskutējot par to izmantošanas taktiku. Savukārt, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežnieku robežapsardzības nodaļas apmeklējuma laikā iepazīstinās ar valsts robežas infrastruktūru un robežuzraudzības pasākumos izmantojamajiem dienesta transportlīdzekļiem. Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā “Janapole” tika demonstrēti transportlīdzekļu vajāšanas un piespiedu apturēšanas taktika un metodes.

Seminārs rīkots ar mērķi stiprināt Lietuvas un Latvijas robežapsardzības iestāžu amatpersonu darbības savstarpējo savietojamību un komunikāciju dienesta transportlīdzekļu un gaisa kuģu izmantošanā robežuzraudzības pasākumu īstenošanā.

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Šo rakstu finansē Eiropas Savienība. Par raksta saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība. Logo.