izglītība
Kļūt par robežsargiem nolēma 69 jaunieši

Šonedēļ Valsts robežsardzes koledžā novērota liela rosība – pirmdien, 21.augustā viens pēc otra ieradās topošie robežsargi, kuri tika iepazīstināti ar izglītības iestādi un jau uzsāka mācības.

Kļūt par robežsargiem nolēma 69 jaunieši, kuri šobrīd ir iecelti kadetu – kandidātu amatos. Četru nedēļu laikā viņiem jāapgūst robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programma, kura ir izstrādāta ar mērķi veicināt izpratni par Valsts robežsardzes struktūru un darbību, dienestu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī attīstīt vispārējo fizisko sagatavotību, prasmes ierindas paņēmienu izpildē un šaujamieroču pielietošanā. Programmas apguves noslēgumā kadeti – kandidāti kārtos pārbaudījumus piecos priekšmetos un uzņemšanas komisija atlasīs kandidātus mācībām profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”, ar kuriem tiks noslēgti līgumi par mācībām Valsts robežsardzes koledžā.

Profesionālās tālākizglītības programma „Robežapsardze” sagatavo Valsts robežsardzes inspektorus dienestam uz valsts robežas, respektīvi, par budžeta līdzekļiem viena gada laikā var apgūt robežsarga profesiju. Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība - 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis un nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Informācija par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā atrodama mūsu tīmekļvietnē https://www.vrk.rs.gov.lv/lv/profesionalas-talakizglitibas-programma-robezapsardze.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova

vadītāja palīgs
diana.denisova [at] rs.gov.lv

Foto:

Silvija Rapša

vecākais speciālists
silvija.rapsa [at] rs.gov.lv