karjera mācības
Iekšlietu nozares kadeti par labām sekmēm saņems piemaksas

Lai palielinātu kadetu motivāciju studēt un gūt labākas sekmes,  ieviesīs sekmības koeficientu līdz 1.2, kas tiks piemērots kadeta pilna laika īsā cikla augstākās izglītības, tālākizglītības un arodizglītības mēnešalgai, ja kadets iepriekšējā semestrī uzrādījis vidējo  atzīmi vismaz 8 balles un kadetam nav bijuši neattaisnoti kavējumi, studiju vai mācību parādi, kā arī nav spēkā esošu disciplinārsodu. 

Koeficienta piemērošana attieksies tikai uz tiem kadetiem, kuri pirms mācību uzsākšanas iekšlietu nozares izglītības iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē nav ieņēmuši citu amatu. Iestādes vadītājs noteiks piemērojamā koeficienta apmēru, ņemot vērā kadeta vidējo atzīmi iepriekšējā semestrī. Tāpat koeficients tiks pārskatīts pēc katra semestra.

Plašāk:

https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/iekslietu-nozares-kadeti-par-labam-sekmem-sanems-piemaksas