izglītība
Apstiprināti uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžā

Šogad uzņemšana Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmā “Robežapsardze” sāksies 1.jūnijā un ilgs līdz 21.jūlijam.

Uzņemšanas noteikumi nosaka, ka par robežsargu var kļūt Latvijas pilsonis ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kurš ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli piemērots dienestam Valsts robežsardzē.

Uzņemšanas noteikumos ir noteikts iesniedzamo dokumentu saraksts, uzņemšanas kārtība, atlases pārbaudījumu norise un to rezultātu vērtēšana.

Pieteikties mācībām un iesniegt dokumentus varēs gan Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs, gan elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes portālu www.latvija.lv.

Uzņemšanas noteikumi ir pieejami Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnes sadaļā „Profesionālās tālākizglītības programma "Robežapsardze”.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Deņisova

vadītāja palīgs
diana.denisova [at] rs.gov.lv

Foto:

Silvija Rapša

vecākais speciālists
silvija.rapsa [at] rs.gov.lv