Valsts robežsardzes koledžas Padome ir koledžas personāla koleģiāla lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos.