LV Līdzfinansē Eiropas Savienība. Logo.

Projekts ENI-LLB-2-269

“Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus”

Projekta mērķis:

Attīstīt Latvijas un Lietuvas robežapsardzības iestāžu sadarbību dienesta kinoloģijas jomā, paaugstināt dienesta kinoloģijas jomas amatpersonu izglītības līmeni (teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas) un uzlabot materiāltehnisko bāzi noziedzīgu darbību pilnvērtīgākai atklāšanai un apkarošanai.

Projekta partneri:

Valsts robežsardzes koledža, Valsts robežsardze (Viļakas pārvalde, Daugavpils pārvalde, Ludzas pārvalde, Aviācijas pārvalde), Lietuvas Valsts robežsardzes dienests.

Projekta realizācijas laiks:

2020.gada 1.augusts – 2023.gada 31.decembris

Projekta aktivitātes:

  • kinologu apmācības semināri Latvijā un Lietuvā;
  • jauno suņu iegāde genofonda uzlabošanai;
  • kinologu un dienesta suņu apmācību un izmantošanas inventāra iegāde;
  • specializētu transporta līdzekļu iegāde kinologu un dienesta suņu pārvadāšanai;
  • kinologu un dienesta suņu apmācībai paredzēto infrastruktūras objektu renovācija.

Finansējums:

Projekta kopējā plānotā summa 3 377 655,78 euro, no tiem 3 039 89,20 euro – Eiropas Savienības līdzfinansējums un 337 765,58 euro – nacionālais līdzfinansējums.

 

2023.gada 24.–28.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā notika praktiskais seminārs “Dienesta transportlīdzekļu un gaisa kuģu izmantošana uz Latvijas - Baltkrievijas un Lietuvas - Baltkrievijas valsts robežas, labākā prakse”.

Seminārs organizēts projekta ENI–LLB–2–269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros. Seminārā piedalījās pārstāvji no Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes Daugavpils un Aviācijas pārvaldēm, Lietuvas Republikas Robežsardzes dienesta struktūrvienībām un Lietuvas Republikas Robežsargu skolas.

Semināra gaitā dalībnieki informēja iesaistītās puses par robežuzraudzības pasākumos izmantojamajiem transportlīdzekļiem, respektīvi, automašīnām, taktiskajiem transportlīdzekļiem un motocikliem, kā arī gaisa kuģiem, proti, helikopteriem un bezpilota gaisa kuģiem, to aprīkojumu. Savukārt, kinoloģijas jomas pārstāvji iepazīstināja ar kinologu darbības nodrošināšanā izmantojamiem transportlīdzekļiem, nodemonstrējot to prasmīgu pielietošanu.

Lietuvas pārstāvji informēja, ka bezpilota gaisa kuģu segmenta attīstība ir noteikta par vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem Lietuvas valsts robežsardzē, līdz ar to  liela uzmanība tiek veltīta atbilstošu bezpilota gaisa kuģu iegādei un to izmantošanas intensitātes paaugstināšanai robežuzraudzības pasākumu nodrošināšanā.

Semināra ietvaros dalībnieki apmeklēja Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi, kur guva ieskatu Valsts robežsardzē izmantojamo gaisa kuģu un to aprīkojuma klāstā, apskatot arī bezpilota gaisa kuģus un diskutējot par to izmantošanas taktiku. Savukārt, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežnieku robežapsardzības nodaļas apmeklējuma laikā iepazīstinās ar valsts robežas infrastruktūru un robežuzraudzības pasākumos izmantojamajiem dienesta transportlīdzekļiem. Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā “Janapole” tika demonstrēti transportlīdzekļu vajāšanas un piespiedu apturēšanas taktika un metodes.

Seminārs rīkots ar mērķi stiprināt Lietuvas un Latvijas robežapsardzības iestāžu amatpersonu darbības savstarpējo savietojamību un komunikāciju dienesta transportlīdzekļu un gaisa kuģu izmantošanā robežuzraudzības pasākumu īstenošanā.

vrk-viesojas-lietuvas-kolegi-24.-28.04.2023
vrk-viesojas-lietuvas-kolegi-24.-28.04.2023

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Šo rakstu finansē Eiropas Savienība. Par raksta saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība. Logo.

Starptautiskā projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” realizācijas gaita

Š.g. 6.aprīlī Valsts robežsardzes koledža paplašināja iestādes autoparku ar pieciem speciāli aprīkotiem mikroautobusiem, kuri paredzēti kinologu un dienesta suņu pārvadāšanai. Eiropas Savienības finansētā Eiropas kaimiņattiecību instrumenta projekta ietvaros tika noslēgts piegādes līgums ar SIA „Mūsa Motors Rīga” par speciāli aprīkotu mikroautobusu piegādi.

“Specializētie mikroautobusi nepieciešami Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas uzdevumu kvalitatīvai veikšanai, kas saistīti ar Latvijas un Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzību un robežkontroli, kā arī tiks izmantoti Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas kinologu un dienesta suņu apmācību nodrošināšanai, t.i. transportēšanai līdz apmācību vietām,” komentē projekta vadītājs Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns.

Projekts “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” (dotācijas līguma Nr.1S-232) paredz investēt robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas attīstībā vairāk nekā 1,1 miljonu euro, 89,99 % jeb 992 724,26 euro no projekta attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības finansējums. Projekta realizācijas gaitā ir notikuši astoņi kinologu kvalifikācijas paaugstināšanas semināri, iegādāts kinologu un dienesta suņu apmācību inventārs, kā arī veikta Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra ēkas jumta rekonstrukcija un bēniņu siltināšana.

Saistībā ar kinoloģijas dienesta attīstību Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, apmeklējot Valsts robežsardzes koledžu reģionālās vizītes laikā aprīļa beigās, tika prezentēti jauni specializētie mikroautobusi. Saeimas Preses dienests informē, ka I.Mūrniece augstu novērtēja koledžas attīstību cauri gadu desmitiem, kļūstot par patiesi mūsdienīgu izglītības iestādi, kas sagatavo augstas raudzes profesionāļus, kuri ir gatavi rūpēties par valsts robežu šajā izaicinājumu pilnajā laikā.

Valsts robežsardzes koledža saņēma mikroautobusus suņu pārvadāšanai
Valsts robežsardzes koledža saņēma mikroautobusus suņu pārvadāšanai
Valsts robežsardzes koledža saņēma mikroautobusus suņu pārvadāšanai

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Šo rakstu finansē Eiropas Savienība. Par raksta saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība. Logo.

Starptautiskā projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” realizācijas gaita

No š.g. 22. līdz 26.februārim norisinājās otrais apmācību seminārs “Specifiskās vielas un to meklēšana”, kuru organizēja Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests. Semināru vadīja kinoloģijas jomas eksperts no Somijas Juha Pasanens. Semināra laikā tika izskatītas tēmas par meklēšanas veidiem, to efektivitāti, smaržas izplatīšanās īpatnībām un specifisko vielu-smaržu kondensēšanu.

Projekta ietvaros no š.g. 19. līdz 23.aprīlim Valsts robežsardzes koledža organizēja trešo apmācību semināru “Vielu smaržas: teorija un praktiskā suņu apmācība”, kuru vadīja kinoloģijas jomas eksperte no Ungārijas Iboly Gati. Semināra laikā tika apskatīti jautājumi saistītie ar smaržas teoriju, smaržas uztveri un lokalizāciju, kā arī iespējamiem sarežģījumiem apmācības procesā.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju visi semināri tika organizēti tiešsaistes formātā. Jāatzīmē, ka visos semināros tika novadīta gan teorētiskā, gan praktiskā daļa. Semināra dalībnieki filmēja praktiskos vingrinājumus, prezentēja tos tiešsaistē un arī analizēja.

Projekta realizācijas gaitā tiek realizēti vairāki iepirkumi. Plānots iegādāties speciālo ekipējumu (inventāru), kuru izmantos dienesta suņu apmācību nodrošināšanai un uzturēšanai, veikt Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra ēkas jumta un bēniņu renovāciju, kā arī iegādāties speciāli aprīkotus mikroautobusus suņu pārvadāšanai.

Rezultatīvi ir noslēgušies divi Valsts robežsardzes koledžas izsludinātie iepirkumi: š.g. 6.janvārī izsludinātais iepirkums VRK 2020/11-ENI-LLB-2-269 “Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra jumta un bēniņu renovācija” un š.g. 27.janvārī izsludinātais iepirkums VRK 2020/10-ENI-LLB-2-269 “Speciālā ekipējuma (inventāra) suņu apmācībai un uzturēšanai piegāde”. Valsts robežsardzes koledžas š.g. 13.janvārī izsludinātais iepirkums VRK 2021/12-ENI-LLB-2-269 “Infrasarkano starojumu aizturošo kamuflāžas apmetņu piegāde” tika pārtraukts, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma prasībām. Iepirkums tika izsludināts atkārtoti, rezultātā tika iesniegti trīs piedāvājumi un šobrīd notiek to vērtēšana.

Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.01.2021. izsludinātais iepirkums par speciāli aprīkotu mikroautobusu piegādi beidzās bez rezultāta. Šobrīd ir izsludināts jauns iepirkums IeM NVA 2021/32 “Speciāli aprīkotu mikroautobusu (suņu pārvadāšanai) piegāde” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu - 14.05.2021.

Plašāka informācija par aktuālajiem iepirkumiem pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Šo rakstu finansē Eiropas Savienība. Par raksta saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība. Logo.

Starptautiskā projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” realizācijas gaita

Projekta ietvaros no š.g. 25.oktobra līdz 29.oktobrim norisinājās ceturtais kinologu apmācību seminārs “Suņu attīstība”, kuru vadīja kinoloģijas jomas eksperte no Somijas Ella Hämäläinen.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, seminārs organizēts tiešsaistes formā un tajā piedalījās kinoloģi no Latvijas un Lietuvas robežapsardzības iestādēm. Semināra teorētiskās daļas laikā apskatīti jautājumi par suņu veselības aprūpi, t.sk. fizioterapiju un masāžu, kā arī par kucēnu fiziskās slodzes ietekmi uz suņa attīstību un darba mūžu nākotnē. Savukārt, praktiskā daļa paredzēja kinologu līdzdarbošanos, t.i. uzfilmēto materiālu prezentāciju un analīzi.

Pagājušogad Valsts robežsardzes koledža kopā ar sadarbības partneriem uzsāka projekta “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” realizēšanu. Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 1.augusts – 2022.gada 31.jūlijs. Projekta kopējā plānotā summa 1 103 026,96 eiro, no tiem 992 724,26 euro ir Eiropas Savienības finansējums un 110302,70 eiro –partneru līdzfinansējums. Projekta ietvaros realizējamie pasākumi veicina robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas attīstību.

“Projekta realizācijas gaitā plānots organizēt kopumā divpadsmit apmācību seminārus,” komentē projekta vadītājs Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis U.Barkāns, “2021.gadā projekta realizācijas gaitā realizēti vairāki iepirkumi, kuru rezultātā Valsts robežsardzes koledžai ir piegādāts ekipējums dienesta suņu apmācību nodrošināšanai un uzturēšanai, veikta Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra ēkas jumta un bēniņu renovācija, kā arī noslēdzies iepirkums par speciāli aprīkotu mikroautobusu suņu pārvadāšanai piegādi.”

Ceturtais kinologu apmācību seminārs “Suņu attīstība”

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Šo rakstu finansē Eiropas Savienība. Par raksta saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība. Logo.

Aktuālie iepirkumi starptautiskā projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros

Šobrīd ir izsludināti trīs iepirkumi šī projekta ietvaros:

• Valsts robežsardzes koledžas 13.01.2021. izsludinātais iepirkums VRK 2021/12-ENI-LLB-2-269 “Infrasarkano starojumu aizturošo kamuflāžas apmetņu piegāde”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2021.

• Valsts robežsardzes koledžas 27.01.2021. Izsludināts iepirkums VRK 2020/10-ENI-LLB-2-269 “Speciālā ekipējuma (inventāra) suņu apmācībai un uzturēšanai piegāde”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.02.2021.

• Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.01.2021. izsludinātais iepirkums IeM NVA/2020/111 “Speciāli aprīkotu mikroautobusu (suņu pārvadāšanai) piegāde. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.02.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies Valsts robežsardzes koledžas 06.01.2021. izsludinātajam iepirkumam VRK 2020/11-ENI-LLB-2-269 “Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra jumta un bēniņu renovācija”.

Plašāka informācija par aktuālajiem iepirkumiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Šo rakstu finansē Eiropas Savienība. Par raksta saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība. Logo.

2020.gada 19.-23.oktobrī Valsts robežsardzes koledža organizēja pirmo apmācību tiešsaistes semināru. Šo semināru vadīja kinoloģijas jomas eksperts no Somijas Tero Väänänen, izskatot jautājumus par dienesta suņu uzrādīšanas apmācību metodiku un tehniku. Seminārā piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu kinologi, kā arī Lietuvas partnera un Baltkrievijas partnera pārstāvji. Nākamais apmācību seminārs ir plānots februārī un to organizēs Lietuvas partneris.

apmācību tiešsaistes seminārs

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Šo rakstu finansē Eiropas Savienība. Par raksta saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība. Logo.