Projekts ENI-LLB-2-269

“Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus”

Projekta mērķis:

Attīstīt Latvijas un Lietuvas robežapsardzības iestāžu sadarbību dienesta kinoloģijas jomā, paaugstināt dienesta kinoloģijas jomas amatpersonu izglītības līmeni (teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas) un uzlabot materiāltehnisko bāzi noziedzīgu darbību pilnvērtīgākai atklāšanai un apkarošanai.

Projekta partneri:

Valsts robežsardzes koledža, Valsts robežsardze (Viļakas pārvalde, Daugavpils pārvalde, Ludzas pārvalde, Aviācijas pārvalde), Lietuvas Valsts robežsardzes dienests.

Projekta realizācijas laiks:

2020.gada 1.augusts – 2022.gada 31.decembris

Projekta aktivitātes:

  • kinologu apmācības semināri Latvijā un Lietuvā;
  • kinologu un dienesta suņu apmācību un izmantošanas inventāra iegāde;
  • specializētu transporta līdzekļu iegāde;
  • infrastruktūras renovācija.

Finansējums:

Projekta kopējā plānotā summa 3 377 655,78 euro, no tiem 3 039 89,20 euro – Eiropas Savienības līdzfinansējums un 337 765,58 euro – nacionālais līdzfinansējums.

Informācija par projekta aktivitātēm pieejama: www.vrk.rs.gov.lv