Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

Valsts robežsardzes koledžā izsludinātas akadēmiskā personāla vēlēšanas
Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
BudžetsVārds
E-pasts
Jautājums


 Jānis janis26w@inbox.lv [2021.10.08 09:59]
Labdien,es esmu zemessargs ir B kat.,ir doma par mācībām vai ir kādi atvieglojumi piemēram iestājpārbaudījumu kārtošanā
Labdien! Uzņemšanas noteikumu Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” 12.punkts nosaka, ka saņemot vienādu kopējo punktu skaitu atlases pārbaudījumos, priekšroka tiek dota kandidātiem, kuri ir dienējuši Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas vai Tieslietu ministrijas struktūrvienībās. Uzņemšanas noteikumi ir pieejami mūsu tīmekļvietnes sadaļā „Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi” (ej.uz/uznemsanasnoteikumi0608)


Toms Pasternaks toms1337@inbox.lv [2021.08.29 19:04]
Labvakar! Vai tā ir taisnība, ka ir papildus uzņemšana šogad? Un vai ir iespeja vēl pieteikties?
Paldies
Mācībām Valsts robežsardzes koledžā var pieteikties divas reizes gadā. Attiecīgi, Jūs varat iesniegt dokumentus ziemā (decembrī – februārī), kad notiks papilduzņemšana. Sekojiet informācijai mūsu tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv.


zina zina100@inbox.lv [2021.08.01 19:28]
Mācību ilgums: 1184 stundas, cik tas ir mēnešos vai gados? vai pareizi sapratu, ka pēc šis programmas pabeigšanas, es varu turpinat mācības, lai iegūtu augstāko izglītību.
Lai kļūtu par robežsargu, jāmācās Valsts robežsardzes koledžā (1 gads) un jāapgūst profesionālās tālākizglītības programma „Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis).Absolvējot gada programmu, kadets iegūst robežsardzes inspektora kvalifikāciju un saņem dienesta pakāpi „kaprālis”. Dienesta gaitas turpina kādā no Valsts robežsardzes struktūrvienībām, kura veic sauszemes, jūras vai gaisa robežas apsardzību. Dienesta gaitā var saņemt pakāpes: „seržants” un „virsseržants”.
Pēc divgadīgās virsnieku programmas (pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības programma "Robežapsardze") absolvēšanas robežsargs iegūst kvalifikāciju Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks un saņem dienesta pakāpi „leitnants”. Turpmāko dienestu veic kādā no Valsts robežsardzes struktūrvienībām jaunākā virsnieka amatā. Dienesta gaitā var saņemt pakāpes: „virsleitnants” un „kapteinis”.
Pēc Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka kvalifikācijas ieguves robežsargam ir iespēja turpināt studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, apgūstot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu. Studiju ilgums nepilna laika studijās ir 2 ar pusi gadi. Absolvējot programmu, robežsargs iegūst profesionālo bakalaura grādu robežapsardzē un kvalifikāciju – Valsts robežsardzes vecākais virsnieks. Dienestu turpina Valsts robežsardzes struktūrvienībās vecāko virsnieku amatos, dienesta gaitā var saņemt pakāpes: „majors”, „pulkvežleitnants”, „pulkvedis” un „ģenerālis”.


Kristers Kristerszibens@inbox.lv [2021.07.26 21:09]
Vai robežsargiem ir jāmāk peldēt un vai mācoties ir kadas peldēšanas parbaudes?
Izglītības programmā ir iekļautas peldēšanas nodarbības, kuru laikā tiek apgūtas peldēšanas prasmes.


Maksims nemigzz@inbox.ru [2021.07.24 15:20]
Labdien, kad vajag nokārtot fiziska sagatavotību?
Atlases pārbaudījumus no š.g. 9.augusta līdz 12.augustam pieņem Valsts robežsardzes teritoriālas pārvaldes atlases komisija. Šo jautājumu varat precizēt Valsts robežsardzes teritoriālajā pārvaldē, kurā iesniedzāt dokumentus (pārvalžu kontakti: (www.rs.gov.lv/lv/filiales).


Ivonna Gurko gurko.gurko@inbox.lv [2021.07.16 17:32]
Labdien, kādi normatīvus būs jalāveic un cik daudz?
Fiziskās sagatavotības pārbaude notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” (www.likumi.lv/ta/id/257102-fiziskas-sagatavotibas-prasibas-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonam-ar-specialajam-dienesta-pakapem), kur jāsameklē sava vecuma un amatu grupa (kandidāts atbilst II amatu grupai).
Fiziskās sagatavotības pārbaudes vīriešiem (29 gadi un jaunāki) organizē šādās disciplīnas: 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, pievilkšanās pie stieņa vai roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 3000 metru kross, savukārt sievietēm: 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 1000 metru kross.


Vera vika1314@inbox.lv [2021.07.09 23:09]
Labdien!Ja cilvēks ir adminastratīvi sodīts,vai tad robežsardzē uzņem?
Uzņemšanas noteikumu Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” (papilduzņemšana) 5.punkts nosaka, ka ja kandidāts ir bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, tiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata, viņš turpmākā atlasē nepiedalās.


Diāna korrora@inbox.lv [2021.07.02 14:10]
Labdien,
sakiet kā tiek organizētas mācības? Klātienē vai attālināti.
Profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze” (1 gads) var apgūt tikai klātienē. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā un nodrošinātu Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus Valsts robežsardzes koledžā, mācību process tiek organizēts gan attālināti, gan klātienē.


Sabīne sabine.evelone@inbox.lv [2021.06.29 15:22]
Vai mācības Valsts robežsardzes koledžā ir iespējams apvienota ar auto skolu?!
Saskaņā ar Dienas sadali, kura ir apstiprināta ar Valsts robežsardzes koledžas 23.10.2018. pavēli Nr.515 “Par Valsts robežsardzes koledžas Dienas sadales apstiprināšanu”, no plkst.18:30 līdz 22:00 ir paredzēts laiks personīgajām vajadzībām. Jūs varat apvienot mācības Valsts robežsardzes koledžā ar mācībām autoskolā iepriekšminētajā laikā.


Aija aija.rusaika@inbox.lv [2021.06.09 14:40]
Labdien!
Vēlos noskaidrot dažus jautājumus.
1. Vai ir zināmi datumi, kad sāksies ziemas uzņemšana? Un ar ko atšķiras vasaras uzņemto mācības no ziemas uzņemto macībām? Vai mācību gads tad sākas ziemā un beidzas nākamajā ziemā?
2.Mācoties kadetiem tiek maksāta mēnešalga. Tas nozīmē, ka tie ir oficiāli ienākumi, kuri uzrādās VID sistēmā un tiek maksāti nodokļi? Un, ja ir mazs bērns, tad ir arī nodokļu atvieglojums? Vai šī mēnešalga ir visiem kadetiem vienāda vai atkarīga no sekmēm?
Labdien!
Papilduzņemšana notiek ziemā: decembrī – janvārī. Sekojiet informācijai mūsu tīmekļvietnē- www.vrk.rs.gov.lv.
Lai kļūtu par robežsargu, jāmācās Valsts robežsardzes koledžā (1 gads) un jāapgūst profesionālās tālākizglītības programma „Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis).
Programmai var pieteikties divas reizes gadā. Papilduzņemšana no pamatuzņemšanas atšķiras tikai ar mācību gada sākumu: attiecīgi martā - februārī vai augustā – septembrī.
Mācību laikā kadeti atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar Valsts robežsardzes koledžu un saņem mēnešalgu 588,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) un ir piemērojami nodokļu atvieglojumi.
Mēnešalgas apmērs amatpersonām, t.sk. Valsts robežsardzes koledžas kadetiem ir noteikts Valsts robežsardzes pavēlē un ir identisks visiem kadetiem, kuri apgūst profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”.


mikus mikss8@inbox.lv [2021.06.01 10:21]
vai drikst but ar gariem matiem?
vai obligati jabut ar isiem?
Iekšlietu ministrijas iekšējiem noteikumu Nr.34 “Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm ārējā izskata un savstarpējo dienesta attiecību noteikumu” 44.punkts nosaka, ka vīriešiem matu griezums un sakārtojums ir tāds, lai neradītu nekārtības iespaidu un mati nekristu pāri uzacīm, ausīm un apkaklei.


mikus mikss8@inbox.lv [2021.06.01 10:20]
par uniformu jamaksa?
Ar formastērpu tiek nodrošinātas Valsts robežsardzes amatpersonas, t.sk. kadeti mācību laikā (bez maksas).


mikus mikss8@inbox.lv [2021.06.01 10:19]
cik ilgi norites macibas?
Lai kļūtu par robežsargu, jāmācās Valsts robežsardzes koledžā (1 gads) un jāapgūst profesionālās tālākizglītības programma „Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis).


mikus mikss8@inbox.lv [2021.06.01 10:18]
vai ir obligati jabut 18?

Uzņemšanas noteikumu Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” 1.1.apakšpunkts nosaka, ka programmas apguvei uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem ir pilni 18 gadi vai kuri nav sasnieguši 40 gadu vecumu un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli piemēroti dienestam Valsts robežsardzē.


Gunta guntamazure12gmail.com [2021.05.31 13:56]
Labdien.
Gribētos pamēģināt,bet īsti nesapratu,kā uzsākt iestāšanos.Vai varat pastāstīt saviem vārdiem?
Arī lūdzu par ārstiem,vai ir jāiet pie ģimenes ārsta ,lai viņš mani nosūtītu vai nosūtat jūs?
Un vēl jautājums par normatīviem.Ja es varu izdarīt lielāko daļu uz max punktiem un piemēram nevaru uzaisīt tikkai atspiešanās ,vai tas ko ietekmē?

Pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā var no š.g. 1.jūnija līdz 23.jūlijam. Uzņemšanas noteikumu 2.1.apakšpunktā ir noteikts iesniedzamo dokumentu saraksts (personu apliecinoša dokumenta kopija, iesniegums, dokumenta par vidējo izglītību sertifikāta kopija, fotogrāfijas, CV, raksturojums no izglītības iestādes vai darba vietas, potēšanas pases kopija, valsts valodas prasmes apliecības kopija, ja izglītība nav iegūta valsts valodā un citi dokumenti).

Dokumentus iespējams iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:
1. VRS Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads, LV - 4583, tālrunis 64501918, rolands.timoskans@rs.gov.lv
2. VRS Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV - 5701, tālrunis 65703910, 65703915, velta.zubkova@rs.gov.lv
3. VRS Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV - 5417, tālrunis 65403749, linda.bolina@rs.gov.lv
4. VRS Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV 3601, tālrunis 63604809, 63604818, ilze.jansevska@rs.gov.lv
5. VRS Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV - 1012, tālrunis 67075791, rip.kanceleja@rs.gov.lv
6. VRS Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts „Jaunsmilgas”, Ludzas novads, LV -5701, tālrunis 65703986, livija.barkane@rs.gov.lv.
Vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv (izvēloties attiecīgo Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi).

Uzņemšanas noteikumi ir pieejami mūsu tīmekļvietnes sadaļā „Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi”

Pēc dokumentu iesniegšanas, Valsts robežsardzes teritoriālā pārvalde nosūta kandidātu pārbaudes veikšanai. Veselības pārbaudi veic Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisija.

Tad kandidāti kārto šādus atlases pārbaudījumus: svešvalodas zināšanu (angļu val.) tests, ja nav kārtots centralizētais eksāmens angļu valodā, fiziskās sagatavotības pārbaude un pārrunas. Atlases pārbaudījumus no š.g. 2.augusta līdz 6.augustam pieņem Valsts robežsardzes teritoriālas pārvaldes atlases komisija.

Valsts robežsardzes koledža līdz š.g. 20.augustam uzņemšanas rezultātus publicē tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv

Saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem, lai iegūtu pozitīvu vērtējumu fiziskās sagatavotības pārbaudē (vismaz 4 balles), minimālajai punktu summai jābūt ne mazākai par 16 punktiem.


Veronika agnesha.veronika@inbox.lv [2021.05.26 17:16]
Labdien , vai varat ko kritizēt, ko tieši nozīmē dienas sadalē nosaukums "Vakara junda izglītojamajiem" ?
"Vakara junda izglītojamajiem" - personāla pārbaude (tiek pārbaudīts vai izglītojamie ir ieradušies Valsts robežsardzes koledžā no prombūtnes, noskaidroti prombūtnē esošie un iemesli, kā arī tiek pārbaudīts ārējais izskats un Valsts robežsardzes koledžas iekšējās kārtības prasību ievērošana.


Vera vika1314@inbox.lv [2021.05.09 23:09]
Labdien!Ja cilvēks ir adminastratīvi sodīts,vai tad robežsardzē uzņem?
Uzņemšanas noteikumu Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” (papilduzņemšana) 5.punkts nosaka, ka ja kandidāts ir bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, tiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata, viņš turpmākā atlasē nepiedalās.


Mārtiņš Plešners mplesners@inbox.lv [2021.05.05 11:40]
Vai redze ir problēma iestāties?
Vai redze traucē tikt uz speciālo vienību?
Vienkārši domāju uzsākt mācības robežsardzē un nezinu vai redze ir problēma, man ir kreisajai acij plus 5 un labajai plus 6
Labdien!
Uzņemšanas noteikumu Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” 3.punkts nosaka, ka veselības stāvoklim jāatbilst II amatu grupai saskaņā ar Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumos Nr.970 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amatu kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību” noteiktajām prasībām (noteikumu pielikumā ir minētas veselības problēmas un slimības, kas nepieļauj vai ierobežo kandidāta dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmā).
Savukārt pārbaudi veic Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisija. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas neatbilstoša atzinuma saņemšanas gadījumā kandidāti turpmākajā atlasē nepiedalās.


Kristīne Mašņikova kristineivulonoka95@inbox.lv [2021.04.28 21:49]
Labdien, es ļoti vēlētos uzzināt vai tas, ka es valkāju brilles, man kaut kā apgrūtinās iestāšanos?
Uzņemšanas noteikumu Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” 3.punkts nosaka, ka veselības stāvoklim jāatbilst II amatu grupai saskaņā ar Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumos Nr.970 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amatu kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību” noteiktajām prasībām (noteikumu pielikumā ir minētas veselības problēmas un slimības, kas nepieļauj vai ierobežo kandidāta dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmā).
Savukārt pārbaudi veic Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisija. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas neatbilstoša atzinuma saņemšanas gadījumā kandidāti turpmākajā atlasē nepiedalās.


Vera vika1314@inbox.lv [2021.04.22 18:39]
Labdien!Ja cilvēks ir administratīvi sodīts,vai tad robežsardzē uzņem?
Uzņemšanas noteikumu Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” (papilduzņemšana) 5.punkts nosaka, ka ja kandidāts ir bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, tiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata, viņš turpmākā atlasē nepiedalās.


Sanija [2021.04.16 23:18]
Labdien!
1)Vēlējos noskaidrot, cik liela ir stipendija un vai ir jāmaksā par kopmītnēm?
2)Cik cilvēki dzīvo 1 kopmītņu istabiņā? 3)Vai var palikt pa brīvnienām, vai obligāti jābrauc mājās?
4)Vai ir kādas iespējas pašam pagatavit sev ēdienreizi - vai ir peejams vēl kas, izņemot tējkannu, mikroviļņu krāsni un ledusskapi (piemēram plīts)?
5) Vai ir iespējams kaut kur noskaidrot dienas režīmu?

Paldies
1. Mācību laikā kadeti saņem mēnešalgu 588,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) un nodrošināti ar vietu dienesta viesnīcā (bez maksas).
2. Vienā dzīvojamā telpā dzīvo vairāki kadeti, t.i. ir gan 2-vietīgas, gan 4-vietīgas telpas.
3. Apgūstot Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, kadetiem darba dienās jādzīvo Valsts robežsardzes koledžas dienesta viesnīcā (kadeti tiek palaisti mājās piektdienas vakarā), bet var palikt dienesta viesnīcā.
4. Dienesta viesnīcas katrā stāvā ir koplietošanas telpa, kurā atrodas ledusskapis, mikroviļnu krāsns un tējkanna. Telpu ēdiena pagatavošanai dienesta viesnīcā nav. Valsts robežsardzes koledžā darbojas divi ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina izglītojamo ēdināšanu: ēdnīca galvenā korpusa 1.stāvā un kafejnīca Profesionālās un taktiskās apmācības centra 2.stāvā.
5. Dienas sadale ir apstiprināta ar Valsts robežsardzes koledžas 23.10.2018. pavēli Nr.515 “Par Valsts robežsardzes koledžas Dienas sadales apstiprināšanu”, kur ir noteikts:
plkst.6:30 – izglītojamo celšanās;
plkst.6:40 – 7:10 – rīta rosme;
plkst.7:10 – 7:40 – telpu sakopšana, personīgās higiēnas pasākumi;
plkst.7:40 – 8:10 – brokastis;
plkst.8:10 – 8:25 – rīta apskate;
plkst.8:30 – 8:40 – izvade;
plkst.8:45 – 16:25 – mācību stundas saskaņā ar nodarbību sarakstu;
plkst.12:05 – 13:05 vai 13:50 – 14:50 – pusdienu pārtraukums saskaņā ar nodarbību sarakstu;
plkst.18:00 – 19:00 – vakariņas;
plkst.18:30 – 22:00 – laiks personīgajām vajadzībām;
plkst.22:00 – 22:20 – vakara junda izglītojamajiem;
plkst.22:30 – 6:30 – naktsmiers.


Raiva ozolinaraiva@gmail.com [2021.04.15 12:41]
Sveiki,vēlējos uzzināt vai ir pieejamas budžeta vietas un ja nav,tad kāda ir maksa par studijām gadā? Un vai stipendijas ir? Paldies
Mācības Valsts robežsardzes koledžā ir bez maksas (par valsts budžeta līdzekļiem).
Mācību laikā kadeti saņem mēnešalgu 588,00 euro (pirms nodokļu nomaksas).


Ronalds [2021.03.19 19:37]
Labdien!
Vai ir kādas priekšrocības kandidātiem, kuri jau ieguvuši augstāko izglītību?
Augstākā izglītība stājoties Valsts robežsardzes koledžā priekšrocības nedod.


Aleksandrs [2021.03.19 16:12]
Labdien. Vēlējos uzzināt vai stājoties mācīties uz kinoloģiem viss ir tā pāt kā uz robežsargiem, vai var būt ir kautkas atšķirīgs? (es domāju par uzņemšanu, mācībām un dienesta viesnīcu)
Lai kļūtu par Valsts robežsardzes kinologu, sākumā jāapgūst profesionālās tālākizglītības programma „Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 1 gads), pēc tam var turpināt dienestu inspektora (kinologa) amatā. Kinologa profesionālā apmācība notiek jau dienesta laikā kopā ar suni, periodiski apmeklējot profesionālās pilnveides kursus Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā.
Tas nozīmē, ka uzņemšanas nosacījumi un mācību process visiem ir vienāds. Uzņemšanas noteikumi ir pieejami mūsu tīmekļvietnes sadaļā „Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi”
(www.vrk.rs.gov.lv/lat/teksti/reflektantiem/uninsp21-03-12.pdf).


Valērija dreiskav@gmail.com [2021.03.17 22:03]
Labdien. Vai var iet mācīties robežsardzes koledžā ja tu pēc 9.klases aizgāji mācīties uz profesiju uz 4 gadiem un tad tikai uz robežsardzi. Vai vajag obligāti pabeigt 12.klases? Un tad iet mācīties uz robežsardzes koledžu....!
Labdien!
Uzņemšanas noteikumu Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” (papilduzņemšana) 1.1.apakšpunkts nosaka, ka programmas apguvei uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem ir pilni 18 gadi vai kuri nav sasnieguši 40 gadu vecumu un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli piemēroti dienestam Valsts robežsardzē.
Pamatuzņemšana plānota no 2021.gada 1.jūnija līdz 23.jūlijam. Uzņemšanas noteikumi ir pieejami mūsu tīmekļvietnes sadaļā „Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi”
(www.vrk.rs.gov.lv/lat/teksti/reflektantiem/uninsp21-03-12.pdf).


Māris [2021.03.01 10:55]
Labdien!
Vai pēc koledžas absolvēsanas ir noteikts laiks, cik ilgi janostrādā Valsts robežsardzē? Esmu dzirdejis, ka divi gadi ir obligāti.
Parakstot līgumu par mācībām Valsts robežsardzes koledžā, kadets apņemas nepārtraucot dienestu dienēt VRS struktūrvienībā uz kuru tiek pārcelts pēc izglītības programmas sekmīgas apgūšanas ne mazāk kā 2 gadus.


Ņikita Golubevs nikita.golubevs2@inbox.lv [2021.02.25 17:11]
Labdien. Es gribu uzzināt, vai varu es mācīties Valsts robežsardzes koledžā, ja es nokārtoju normatīvus un ieguvu 14 punktus par visu.
Es ļoti gribu mācīties Valsts robežsardzes koledžā. Es esmu gatavs.
Saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem Valsts robežsardzes koledžā 2020./2021.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” (papilduzņemšana), lai iegūtu pozitīvu vērtējumu fiziskās sagatavotības pārbaudē (vismaz 4balles), minimālajai punktu summai jābūt ne mazākai par 16 punktiem. Ja fiziskās sagatavotības pārbaudē kandidāti saņem vērtējumu zemāku par 4 ballēm, tad pārrunās un kopējā konkursā viņi nepiedalās, izņemot, ja kandidātiem fiziskās sagatavotības pārbaudē pietrūkst neliels punktu skaits (ne vairāk kā 3 punkti), bet pārējie uzņemšanas nosacījumi un pārbaudes ir sekmīgi izpildītas, fiziskās sagatavotības pārbaudes komisija var pieņemt vienreizēju lēmumu par fiziskās sagatavotības pārbaudes nokārtošanu, un šajā gadījumā kandidāti piedalās pārrunās un kopējā konkursā.


Harijs lion57@inbox.lv [2021.02.15 12:03]
Labdien! Tā ka ir zināms, ka visas skolas, augstskolas ārkārtas situācijas laikā mācību process notiek attālināti, bet ir zināms ka vairākām VRK mācību grupām ārkārtas situācijas laikā mācību process notiek klātiene, varat lūdzu paskaidrot uz kāda pamata tas tiek organizēts? Var būt ir izdots Iekšlietu ministrijas rīkojums?
Studiju/mācību procesa norise Valsts robežsardzes koledžā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Iekšlietu ministrijas 19.11.2020. rīkojumā Nr.1-12/1288 “Par studiju (mācību) procesa norisi Valsts robežsardzes koledžā” noteikto kārtību.


Līga [2021.02.10 13:52]
Vai tiem kadetiem kas jau mācās uz virsniekiem obligāti ir jādzīvo dienesta viesnīcā? Un vai viņiem par dienesta viesnīcu ir jāmaksā, ja viņi tajā dzīvo?
Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas Dienesta viesnīcas izmantošanas nosacījumiem (apstiprināti ar Valsts robežsardzes koledžas 28.08.2019. pavēli Nr.427), kadetiem ar iepriekšējo dienesta pieredzi Valsts robežsardzē atļauts izmitināties ārpus Valsts robežsardzes koledžas teritorijas. Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadets par Dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanu maksā saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2019. noteikumiem Nr. 287 “Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis”.


Irēna lll [2020.12.17 11:23]
Labdien.Lai stātos jūsu koledža,potēšanas pasē vajadzētu būt visas potes no dzimšanas vai pietiks divas pēdējas (pret difteriju)? (manā gadījumā vajag paceļt arhīvu lai ierakstītu visas potes.)
Šo jautājumu varat precizēt Valsts robežsardzes teritoriālajā pārvaldē, kurā plānojat iesniegt dokumentus (pārvalžu kontakti: www.rs.gov.lv/lv/filiales).


Jūsu jautājums


Robežsardzes muzeja virtuālā izstāde \“Valsts robežsardze 30 gadu laika robežās\”


Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 338278 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 18.10.2021.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4600

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

vrk@rs.gov.lv

E-adrese
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.