Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

ENG LAT Lapas karte
Teksta izmērs:

Valsts robežsardzes koledžā izsludinātas akadēmiskā personāla vēlēšanas
Par mums
Aktualitātes
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads
2009.gads
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Fotogalerija
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports

2009.gada 23.decembrī


Valsts robežsardzes amatpersonu desantēšanās apmācības programma.

Valsts robežsardzes koledžas Tālākizglītības centrā (Ventspils), sadarbojoties ar Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi, no š.g. 21.decembra līdz 23.decembrim notika apmācības kvalifikācijas celšanas programmā „Valsts robežsardzes amatpersonu desantēšanās apmācības programma”. Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde kursus nodrošināja ar pasniedzējiem, desantēšanās aprīkojumu un helikopteru „Augusta 109E Power”. Apliecības par kvalifikācijas kursu sekmīgu beigšanu saņēma 10 Valsts robežsardzes amatpersonas.

2009.gada 22.decembrī


Koledžas labākie šāvēji

Š.g. decembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Sporta mācību centra (SMC) šautuvē, norisinājās VRK apmācāmā un pastāvīgā personāla šaušanas sacensības ar mazkalibra šautenēm.

Š.g. 22.decembrī VRK SMC šautuvē notika šaušanas finālsacensības. Individuālajā vērtējumā 1.vietu, ar rezultātu 97 punkti, ieguva VRK Robežsargu skolas (RS) Pirmās mācību rotas (MR) 14.grupas kadets virsseržants Marats Bolgovs; 2.vietu – VRK Apsardzes nodaļas vec.inspektors virsleitnants Aivars Apeins (Vadības komanda), un 3.vietu – VRK RS 2.MR 21.grupas kadets virsseržants Jevģeņijs Šaiters.

Kopvērtējumā (no 16 komandām) labākos rezultātus uzrādīja VRK RS Otrās mācību rotas 21.grupas izlase (1.vieta), VRK RS 1.MR 14.grupas komanda (2.vieta) un VRK Izglītojamo struktūrvienību administrācijas personāla komanda (3.vieta).

Š.g. vasaras sākumā koledžā notika VRK personāla šaušanas sacensības ar mazkalibra pistolēm, kurās labākie šāvēji bija Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns (individuālajā vērtējumā) un Kinoloģijas dienesta robežsargu izlase (kopvērtējumā).

Šādas sacensības koledžā tiek organizētas ar mērķi popularizēt šaušanu personāla vidū, kā arī noteikt labākos šāvējus.

2009.gada 18.decembrī


Apmācības kvalifikācijas celšanas programmā

No š.g. 16. līdz 18.decembrim Valsts robežsardzes koledžā notika apmācības kvalifikācijas celšanas programmā „Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) operators” (3 dienas) Valsts robežsardzes amatpersonām, kurām ir piešķirtas pieejas tiesības Automatizētai pirkstu nospiedumu identificēšanas sistēmai. Pieci robežsargi saņēma apliecības par kvalifikācijas celšanas programmas apguvi.

Apmācības tika organizētas ar mērķi pilnveidot Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavotības līmeni.

2009.gada 17.decembrī


Ziemassvētki – ikvienam no mums

Iededz gaismiņu kāda bērna sirsniņā,

lai visa pasaule iemirdzas mazliet gaišāk un priecīgāk...

Š.g. decembra sākumā Valsts robežsardzes koledžā (VRK) tika organizēta labdarības akcija “Ziemassvētki – ikvienam no mums” ar mērķi pirms svētkiem apsveikt Tiskādu sanatorijas internātskolas un Maltas speciālās internātskolas audzēkņus. Katrs no VRK pastāvīgā un apmācāmā personāla varēja ziedot rotaļlietas, konfektes, kancelejas preces, apģērbus, grāmatas u.c. Visaktīvākie akcijas laikā bija Valsts robežsardzes koledžas un VRK Robežsargu skolas kadeti.

Š.g. 17.decembrī, kad abās internātskolās notika Ziemassvētku pasākumi, Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji aizveda bērniem sagatavotās dāvanas. Robežsargu apmeklējumu programmā bija iekļauti arī divi priekšnesumi: Ziemassvētku dziesmas vokālā ansambļa izpildījumā (debija) un kinologu paraugdemonstrējumi.

Tiskādu sanatorijas internātskolas un Maltas speciālās internātskolas apmeklējums jau kļuvis par robežsargu tradīciju, jo šāds Ziemassvētku labdarības pasākums Valsts robežsardzes koledžā notiek trešo gadu pēc kārtas.

Šogad pie bērniem viesojās VRK Studiju nodaļas vadītāja majore Daiga Kupcāne, Ēku ekspluatācijas nodaļas vec.inspektors leitnants Juris Mazūrs, Vispārizglītojošo priekšmetu katedras inspektore kaprāle Kristīne Zeltiņa, Autotransporta nodaļas inspektors ierindnieks Edgars Kārklinieks (vokālais ansamblis),Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vec.inspektore kapteine Dace Ivanova; kā arī VRK Kinoloģijas centra inspektors (kinologs) virsniekvietnieks Guntars Apīnis, Vaislas darba nodaļas inspektore (kinoloģe) seržante Aleksandra Hviseviča un atbraukušie uz kursiem koledžā VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas (RSN) inspektors (kinologs) virsniekvietnieks Gunārs Baikss, Piedrujas RSN inspektore (kinoloģe) ierindniece Sandra Sosnare, Robežnieku RSN jaun.inspektors (kinologs) kaprālis Ivars Baranovskis.

2009.gada 14.decembrī


Saņem apbalvojumus Rīgā

Šī gada 14.decembrī Valsts robežsardzes (VRS) Galvenajā pārvaldē, Rīgā, par uzvaru bērnu zīmējumu konkursā „Valsts robežsardzes dzimšanas diena” tika apbalvoti divi Rēzeknes Skolēnu interešu centra audzēkņi Genriēta Zaharkeviča, 7 gadi, un Oskars Arhipovs, 11 gadi. VRS Galvenās pārvaldes priekšnieks ģenerālis Ēriks Ivanovs pasniedza bērniem apbalvojumus svinīgajā sanāksmē, ko robežsargi organizēja atzīmējot Robežsardzes atjaunošanas 18. gadadienu.

Pēc svētku pasākuma, kurā tika apbalvoti vēl četri konkursa dalībnieki no citām Latvijas vietām, pie Ziemassvētku eglītes notika kopējā fotografēšanās.

Bērnu zīmējumu konkurss „Valsts robežsardzes dzimšanas diena” š.g. rudenī tika organizēts sagaidot Robežsardzes 90.gadadienu.

2009.gada 11.decembrī


Piedalīšanās starptautiskajās apmācībās

No š.g. 7. līdz 11.decembrim, sadarbības ietvaros ar Somijas Robežas un krasta apsardzes akadēmiju, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistents virsleitnants Juris Madžuls, Trešās mācību rotas kadeti seržants Uldis Pīrāgs, seržants Edgars Dekšnis un kaprālis Vladimirs Ivanovs atradās dienesta komandējumā Somijā, Imatrā. Brauciena mērķis - VRK kadetu piedalīšanās Robežas un krasta apsardzes akadēmijas starptautiskajās apmācībās „Sadarbība robežu vadībā un civilo krīžu vadības modelis – Bakalaura pienākumi”.

VRK kadeti starptautisko apmācību laikā tika iepazīstināti ar Eiropas Savienības robežu vadības stratēģiju, tās praktiskajiem instrumentiem, Somijas robežsardzes robežkontroles modeli, Frontex aģentūras darbību; starptautisko misiju darba vidi un pārvietošanās kontroli; darbu ar masu medijiem u.c.. Papildus tam Valsts robežsardzes koledžas delegācija apmeklēja Imatras robežkontroles punktu un Pelkolas robežapsardzības nodaļu uz Somijas un Krievijas valsts robežas; piedalījās akadēmijas rīkotajās sporta aktivitātēs (florbols).

2009.gada 8.decembrī


Klātbūtnes uztveršanas sistēmas izmantošana

Lai apkopotu labāko praksi un pieredzi par klātbūtnes uztveršanas sistēmu izmantošanu robežuzraudzībā un iepazīstinātu ar izstrādāto Valsts robežsardzes metodisko materiālu „Klātbūtnes uztveršanas sistēmas izmantošana”, š.g. 08.decembrī Valsts robežsardzes koledžā tika organizēts seminārs, kurā piedalījās VRS Galvenās pārvaldes, Viļakas, Ludzas, Daugavpils pārvalžu un VRK pārstāvji.

2009.gada 4.decembrī


Turpinot sadarbību

Šī gada 3. un 4.decembrī Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Militārās un fiziskās sagatavošanas katedras docents majors Valentīns Buls, Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras (RIDPK) lektors pulkvežleitnants Aivars Bulis un RIDPK asistents majors Roberts Vikainis apmeklēja Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes Robežsargu skolu (Medininkai), kur vadīja nodarbības apmācāmajam personālam par tēmām “Militārā taktika”, “Nelegālās imigrācijas kontrole” un “Transportlīdzekļu kontrole”.

Jāatzīmē, ka š.g. novembra beigās Lietuvas Robežsargu skolas pārstāvji, apmeklējot Rēzekni, vadīja nodarbības Valsts robežsardzes koledžas kadetiem.

Pieredzes apmaiņas vizītes notiek saskaņā ar Latvijas un Lietuvas robežsargu mācību iestāžu sadarbības plānu 2009.gadam.

2009.gada 3.decembrī


Asinsdonoru diena

Š.g. 03.decemrī Valsts asins donoru centra Latgales filiālē, Rēzeknē, notika Asinsdonoru diena Valsts robežsardzes koledžas (VRK) apmācāmajam un pastāvīgajam personālam. Pasākumā piedalījās 82 VRK robežsargi, un kopumā tika nodoti 39 litri asiņu. Šogad Asinsdonoru diena koledžā tiek organizēta otro reizi.

Valsts robežsardzes koledžas personāls aktīvi sadarbojas ar Valsts asins donoru centru vairākus gadus.

2009.gada 30.novembrī


Uzvar divi rēzeknieši!

Valsts robežsardze (VRS), sakarā ar Valsts robežsardzes 90.gadadienu, kā arī lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par robežsardzi, popularizētu robežsarga profesiju, no š.g. 1.augusta līdz 25.septembrim izsludināja bērnu zīmējumu konkursu „Valsts robežsardzes dzimšanas diena”, kurā piedalījās bērni un jaunieši no visas valsts. VRS teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas robežsargi veica labāko darbu atlasi, pēc kā 98 konkursa dalībnieku zīmējumi tika vērtēti VRS Galvenajā pārvaldē, Rīgā.

Mēs ar prieku un lepnumu varam paziņot, ka divi jauni Rēzeknes mākslinieki uzvarēja konkursā savās vecuma grupās: Genriēta Zaharkeviča, 7 gadi, – 1.vieta un Oskars Arhipovs, 10 gadi, – 1.vieta. Abi uzvarētāji pārstāv Rēzeknes Skolēnu interešu centru.

Apsveicam Genriētu Zaharkeviču un Oskaru Arhipovu ar uzvaru!

Zīmējumu konkursa „Valsts robežsardzes dzimšanas diena” rezultāti tiks paziņoti š.g. decembra sākumā Valsts robežsardzes mājas lapā - www.rs.gov.lv. Uzvarētājus tiek plānots apbalvot 2009.gada 14.decembrī 14:00 VRS Galvenajā pārvaldē, Rīgā, svinīgās sanāksmes, veltītas Valsts robežsardzes atjaunošanas gadadienai, laikā. Sīkāka informācija par apbalvojumu saņemšanu tiks paziņota konkursa uzvarētājiem personīgi.

Valsts robežsardzes koledžas vadība, personāls pateicas visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību un saņemtajiem zīmējumiem, kuru attēlus interesenti var apskatīt Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv sadaļā „Aktualitātes” – „Zīmējumu konkurss „Valsts robežsardzes dzimšanas diena”” (2009.gada 08.oktobrī).

2009.gada 27. novembrī


Iekšlietu sistēmas darbinieku konference

Š.g. 27.novembrī Rīgā notika iekšlietu sistēmas darbinieku konference, kurā ņēma dalību Iekšlietu ministrijas, IeM dienestu vadības, struktūrvienību pārstāvji no visiem reģioniem. Pasākuma darba kārtībā bija iekļauti dalībnieku ziņojumi par 2009.gadā paveikto, aktualitātēm IeM struktūrās, par iekšlietu sistēmas restrukturizāciju, atalgojumu, sociālajām garantijām, kā arī tehnisko nodrošinājumu un darba apstākļiem.

Iekšlietu sistēmas darbinieku konferencē piedalījās arī Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji: pulkvežleitnants Artūrs Gaveika, Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents; majors Oskars Stramkalis, Administratīvā dienesta priekšnieks; virsleitnants Sergejs Počkajevs, Apsardzes nodaļas priekšnieks; kaprāle Valentīna Terehova, Robežsargu skolas inspektore; seržants Uldis Pīrāgs, Trešās mācību rotas kadets. Artūrs Gaveika ziņoja par Valsts robežsardzes personāla profesionālās sagatavošanas turpmākās attīstības aktualitātēm.

Šāds pasākums, kurā piedalījās iekšlietu sistēmas darbinieki no visas valsts (ap 300 cilvēkiem), tika organizēts pirmo reizi.

2009.gada novembrī


Top vienota bakalaura studiju programma Eiropas Savienības vidējā līmeņa robežsargiem

Š.g. novembra beigās Viļņā (Lietuva) Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Studiju nodaļas vadītāja majore Daiga Kupcāne un Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Struktūrvienību darba koordinācijas dienesta galvenais inspektors virsleitnants Ruslans Akulovs piedalījās Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk – FRONTEX) Apmācību nodaļas organizētajā „Common Mid-level Curriculum” (CMC) jeb Eiropas Savienības kopējās vidēja līmeņa robežsargu studiju programmas izstrādes projektā.

Balstoties uz Boloņas procesu un lai saskaņotu Eiropas robežsargu augstākās izglītības sistēmu, ideja un mērķis ir veidot vienotu CMC programmu ES dalībvalstu robežsargiem (LR līmenis – „Valsts robežsardzes vecākais virsnieks”) atbilstoša bakalaura grāda sasniegšanai vai pielāgošanai. Programmas projekta izstrāde bija uzsākta 2007.gada beigās, Latvija iesaistījās šajā projektā 2008.gadā.

Šīs studiju programmas mērķis ir sagatavot profesionāļus robežas apsardzībā un izglītot studējošos par prasmīgiem vadītājiem, sava veida skolotājiem, savu institūciju un organizāciju attīstītājiem. Šiem vidējā līmeņa virsniekiem būs jāpiemīt spējai izprast visu Eiropas Savienības lietu konteksts un jābūt spējīgiem un prasmīgiem sadarboties ar kolēģiem visā Eiropā. Studiju programma būs kā vienojošs elements robežsargu kopīgajām darbībām taktiskajā un operatīvajā darbā.

2009.gada notikušajos CMC projekta semināros ES dalībvalstis vienojās, ka programmas kopējais apjoms būs 180 ECTS (Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos jeb 120 kredītpunkti Latvijas izglītības sistēmā), 3 studiju gadi un vienā studiju gadā tiks īstenoti 4 moduļi. Saturiski moduļos būs iekļautas vidējā līmeņa robežsargiem aktuālas un nozīmīgas tēmas, kā, piemēram, Robežsardzei saistošā nacionālā likumdošana un taktikas pamati, Eiropas Robežsardzes politika, Vadībzinības, Robežsardzes vispārējā likumdošana, Robežsargu darbības uz ES robežā, Integrētā robežu vadības sistēma.

Sanāksmes norise, pieņemtie lēmumi un LR Valsts robežsardzes pārstāvju dalība tajā bija nozīmīga, jo notika ražīgs praktiskais darbs pie Eiropas Savienības kopējās vidējā līmeņa robežsargu studiju programmas izstrādes, kuras prasības nākotnē būs jāievieš gan pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze” (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze” (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Darbs šajā projektā turpināsies arī 2010. gadā.

2009.gada 26. novembrī


Padomes sēde

Š.g. 26.novembrī plkst.14:00 Valsts robežsardzes koledžas konferenču zālē notika kārtējā VRK Padomes sēde, kurā tika izskatīti un apstiprināti „Uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžā 2009./2010.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze””; kā arī izskatītas un apstiprinātas „Kvalifikācijas darbu paraugtēmas”.

2009.gada 24. novembrī


Lietuvas robežsargi Valsts robežsardzes koledžā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas (VRK) un Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas sadarbības plānu 2009.gadam š.g. 23.-24.novembrī Valsts robežsardzes koledžu Rēzeknē apmeklēja Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas Fiziskās un militārās sagatavošanas nodaļas vadītājs kapteinis Aleksandras Ivanovas un galvenais speciālists majors Algis Mečkovskis. Ārzemju viesu vizītes mērķis – stiprināt un attīstīt sadarbību starp mācību iestādēm, novadot un novērojot nodarbības.

Latvijas pusi tikšanās reizē pārstāvēja VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Artūrs Gaveika; VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras (MFSPK) docents majors Valentīns Buls un MFSPK lektors majors Andrejs Garkalns; atsevišķos pasākumos piedalījās arī VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas inspektors ierindnieks Vitālijs Dudarenoks.

Divu dienu vizītes laikā Aleksandras Ivanovas un Algis Mečkovskis novadīja VRK Robežsargu skolas kadetiem nodarbības „Maskēšanās tehnika” un „Patrulēšana”, kā arī paši novēroja nodarbības, kuras vadīja koledžas pasniedzēji. Notika pieredzes apmaiņa aktuālos jautājumos, darba tikšanās rezultātu apkopošana. Lietuvas delegācijas vizītes programmā bija iekļauta arī Valsts robežsardzes koledžas prezentācija, apskate, kā arī brīvajā laikā - sporta aktivitātes VRK Sporta mācību centrā.

2009.gada 20. novembrī


Valsts robežsardzes koledžas amatpersona piedalās FRONTEX Aģentūras Vidējā līmeņa virsnieku kursos (Pilot Mid Level Course 2009)

Laika posma no šī gada 19.oktobra līdz 20.novembrim Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistents virsleitnants Juris Madžuls piedalījās FRONTEX Aģentūras Vidējā līmeņa virsnieku kursos (Pilot Mid Level Course 2009) Vācijā, Itālijā, Lietuvā, Somijā un Lielbritānijā.

Apmācību galvenie mērķi: izprast robežkontroles darbu kā kopēju dalībvalstu uzdevumu; izprast Eiropas Savienības robežu pārvaldību un integrētās robežu pārvaldības stratēģiju un to praktisko realizāciju dažādās dalībvalstīs; veicināt kopēju izpratni par cilvēktiesībām.

Apmācību galvenie uzdevumi: apmainīties ar personīgo pieredzi un zināšanām par robežu kontroli un pārvaldību, kā arī attīstīt vadītāju iemaņas; darboties starptautiskā vidē, izmantojot angļu valodu kā kopējo valodu, un novērtēt savu gatavību ilgstošām operācijām; apgūt Vidējā līmeņa virsnieku kursa programmu.

Apmācībās piedalījās pārstāvji no deviņpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Apmācību laikā bija iespēja tuvāk iepazīties ar uzņēmēj valsts robežkontroles organizēšanu un specifiku, cilvēku darba stilu, mentalitāti un kultūru. Papildus tam J.Madžulam kā VRK pasniedzējam bija iespēja iepazīties ar pasniegšanas metodiku ārzemju pasniedzēju vadībā, iegūt jaunus materiālus, kā arī nodibināt sakarus ar kolēģiem ārzemēs. Iegūtās zināšanas un materiāli palīdzēs viņam daudz augstākā līmenī vadīt nodarbības VRK, kā arī būs noderīgas līdzīgu kursu organizēšanai un vadīšanai Latvijā.

2009.gada 18. novembrī


Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji piedalījās militārajā parādē 2009.gada 18.novembrī

Šā gada 18.novembrī, 11.novembra krastmalā, atzīmējot Latvijas proklamēšanas 91.gadadienu, notika Nacionālo bruņoto spēku vienību militārā parāde, kurā kā ik gadu piedalījās arī Valsts robežsardzes vienības.

Valsts robežsardzes koledžu pasākumā pārstāvēja majors Valentīns Buls, Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras (MFSPK) docents; majors Andrejs Garkalns, MFSPK lektors; kapteinis Agris Labanovskis, Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents; kapteinis Jurijs Skorodihins, Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistents; Valsts robežsardzes koledžas un VRK Robežsargu skolas kadeti.

Par izrādīto iniciatīvu, piedaloties militārajā parādē Rīgā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 91.gadadienai, Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji tika apbalvoti ar Valsts robežsardzes Pateicību.

2009.gada 13. novembrī


Valsts robežsardzes koledžas pasniedzēji Igaunijā Nordplus programmas projekta ietvarosŠī gada 09.-13.novembrī Valsts robežsardzes koledžas docētāji Robežsardzes un imigrācijas dienesta Dokumentu izpētes nodaļas lektors majors Alens Indriksons, Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docente majore Marina Žukova un Militārās un fiziskās priekšmetu sagatavošanas katedras Sporta un fiziskās sagatavošanas nodaļas asistents virsleitnants Oļegs Anisimovs apmeklēja Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijas Robežsardzes koledžu. Vizītes laikā Nordplus programmas ietvaros VRK docētāji iepazinās ar Igaunijas Republikas Robežsardzes izglītības iestādi, tās funkcijām, izglītības programmām, mācību organizēšanu, kā arī dalījās pieredzē nodarbību sagatavošanas un vadīšanas metodikā; novadīja nodarbības Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijas Robežsardzes koledžas pasniedzējiem un kadetiem savos mācību priekšmetos: dokumentu tehniskā izpēte, fiziskā sagatavošana un profesionālajā terminoloģijā svešvalodā (angļu valodā).

2009.gada 12. novembrī


Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas saņem apbalvojumus

Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi, augstu profesionalitāti un sakarā ar Valsts robežsardzes (VRS) 90.gadadienu un Latvijas Republikas 91.gadadienu Valsts robežsardzes koledžas (VRK) amatpersonas saņēma Ministru kabineta, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes apbalvojumus.

Ar Ministru kabineta Atzinības rakstu tika apbalvots majors Uldis Barkāns, Kinoloģijas dienesta (KD) priekšnieks; ar Ministru kabineta Pateicības rakstu - majore Daiga Kupcāne, Studiju nodaļas (StdN) priekšniece.

Iekšlietu ministrijas apbalvojumus saņēma:

Zelta „Goda zīmi” - pulkvežleitnants Laimonis Klimovičs, direktora vietnieks (saimnieciskajos jautājumos);

Sudraba „Goda zīmi” - pulkvežleitnants Vladimirs Kloss, Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras (MFSPK) Sporta un fiziskās sagatavošanas nodaļas lektors;

Pateicību - kapteine Antoņina Gajevska, StdN galv.inspektore; kapteine Valentīna Zipka, Nodrošinājuma dienesta (ND) Materiāltehniskās nodaļas vec.inspektore; kapteine Iveta Volkova, Finanšu un plānu nodaļas vec.inspektore; kapteine Dina Belinska, Administratīvā dienesta (AD) Personāla vadības nodaļas galv.inspektore; virsleitnante Inta Madžule, Vispārizglītojošo priekšmetu katedras (VPK) vec.inspektore; virsniekvietnieks Aivars Mekša, ND Autotransporta nodaļas (AuTN) inspektors;

Goda rakstu - majore Marina Žukova, VPK docente; majors Andrejs Garkalns, MFSPK lektors; kapteinis Mārtiņš Spridzāns, VPK asistents; virsniekvietnieks Edvīns Mičuļs, KD Dienesta suņu izmantošanas nodaļas inspektors.

Kārtējā speciālā dienesta pakāpe pirms termiņa - majors tika piešķirta kapteinim Oskaram Stramkalim, Administratīvā dienesta priekšniekam; kapteinis – virsleitnantei Dacei Ivanovai, Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas (RVIN) vec.inspektorei; kapteinis – virsleitnantam Janam Pavlovičam, VPK asistentam.

Lai paustu atzinību Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras piedalījās VRS attīstībā, tās darbības pilnveidošanā, Valsts robežsardzes apbalvojums „Valsts robežsardzei – 90 gadi” tika piešķirts ģenerālim Ivaram Zālītim, Valsts robežsardzes koledžas direktoram; pulkvedim Andrim Āboliņam, direktora vietniekam (mācību darbā); pulkvežleitnantam Aivaram Uzulnīkam, direktora vietniekam (dienesta organizācijas jautājumos); pulkvežleitnantam Laimonim Klimovičam, direktora vietniekam (saimnieciskajos jautājumos); pulkvežleitnantam Artūram Gaveikam, Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras (RIDPK) docentam; pulkvežleitnantam Aivaram Bulim, RIDPK lektoram; majoram Viktoram Spruktam, Robežsargu skolas (RS) priekšniekam; majoram Alenam Indriksonam, RIDPK Dokumentu izpētes nodaļas (DIN) lektoram; kapteinim Oskaram Stramkalim, Administratīvā dienesta priekšniekam; kapteinei Viktorijai Kuprinskai, AD Lietvedības nodaļas (LN) vec.inspektorei; kapteinei Ivetai Adijānei, RIDPK asistentei; virsniekvietniekam Andrim Muhambergam, Apsardzes nodaļas (ApN) inspektoram; virsniekvietniekam Eduardam Špakam un virsniekvietniekam Ivaram Jokstam, RS 1.mācību rotas (MR) kadetiem; virsniekvietniekam Pēterim Apšam un virsniekvietniekam Aleksandram Nazarovam, RS 2.MR kadetiem; Vladimiram Arsentjevam, Sporta mācību centra mehāniķim; Vladimiram Sinicinam un Pēterim Novikam, ND AuTN speciālistiem; Nikolajam Sokolovam, ND Ēku ekspluatācijas nodaļas galdniekam.

Ar I pakāpes robežsargu nopelnu zīmi „Par izcilību dienestā” tika apbalvots pulkvedis Andris Āboliņš, direktora vietnieks (mācību darbā);

ar II pakāpes robežsargu nopelnu zīmi „Par izcilību dienestā” – pulkvežleitnants Aivars Uzulnīks, direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos); majors Dzintars Pavārnieks, RIDPK docents;

ar III pakāpes robežsargu nopelnu zīmi „Par izcilību dienestā” - majore Velta Grecka, Finanšu un plānu nodaļas priekšniece; majors Alens Indriksons, RIDPK DIN lektors; virsleitnants Vladimirs Supe, RS 2.MR komandieris;

ar Robežsargu brigādes Krūšu nozīmi - pulkvežleitnants Aivars Bulis, RIDPK lektors; kapteine Žanna Kalvāne, direktora palīdze; virsleitnants Sergejs Počkajevs, Apsardzes nodaļas priekšnieks;

ar Valsts robežsardzes Pateicību - pulkvežleitnants Gunārs Arbidāns, MFSPK docents; majors Roberts Vikainis, RIDPK asistents; kapteine Viktorija Kuprinska, AD LN vec.inspektore; kapteinis Arnolds Gailišs, Juridiskās nodaļas galv.inspektors; virsleitnants Juris Madžuls, RIDPK asistents; kaprāle Dace Lomanovska, RVIN inspektore; Aija Kijaha, Bibilotēkas nodaļas (BN) vec.speciāliste

ar Goda rakstu - majors Vilnis Volcītis, Informātikas un sakaru centra galv.inspektors; kapteine Irēna Purmale, AD Medicīniskās nodaļas vec.inspektore; kapteine Anita Pujāte, BN vec.inspektore; kapteinis Nikolajs Soboļevs, Nodrošinājuma dienesta priekšnieks; virsleitnants Sergejs Nazarovs, ApN vec.inspektors; virsleitnants Atis Litaunieks, ND AuTN vec.inspektors; virsniekvietnieks Sergejs Gailums, KD Kinoloģijas centra Profesionālās sagatavošanas nodaļas inspektors; virsniekvietnieks Vilhelms Pekšs, ND AuTN inspektors (autovadītājs).

Ministru kabineta, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes apbalvojumu pasniegšana notika š.g. 12.novembrī VRS jubilejas pasākumā Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, kā arī Valsts robežsardzes apbalvojumu pasniegšana - š.g. 13.novembrī Valsts robežsardzes koledžā personāla svinīgajā sanāksmē.

2009.gada 12. novembrī


Valsts robežsardze 90.gadadiena Rēzeknē

Š.g. 12.novembrī Rēzeknē notika vairāki pasākumi, veltīti Valsts robežsardzes dibināšanas 90.gadadienai. Svinības ar savu klātbūtni pagodināja Valsts prezidents Valdis Zatlers, premjerministrs Valdis Dombrovskis, iekšlietu ministre Linda Murniece, Valsts robežsardzes priekšnieks Normunds Garbars.

Vizītes laikā Rēzeknē, dienas pirmajā pusē, Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu, kur tikās ar Valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Normundu Garbaru, Valsts robežsardzes koledžas direktoru ģenerāli Ivaru Zālīti, VRK amatpersonām. Apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar koledžas uzdevumiem, attīstības perspektīvām.

Plkst.14:00 pie pieminekļa Latgales atbrīvotājiem "Vienoti Latvijai" notika militārā parāde, kurā piedalījās Valsts robežsardzes Rīgas, Ludzas, Viļakas, Daugavpils pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas robežsargu vienības, VRS sieviešu vienība un VRS kinologi ar dienesta suņiem, kā arī Nacionālo Bruņoto spēku 2.Zemessardzes vienība un NBS orķestris. Militāro parādi pieņēma Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Rēzeknes Festivāla parkā no plkst. 10:00 līdz 16:00 tika rīkota izstāde „Mūsdienu robežsardze”, kuras laikā interesenti varēja vērot Valsts robežsardzes kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus, speciālās sagatavotības paraugdemonstrējumus; iepazīties ar Valsts robežsardzes rīcībā esošo tehniku, bruņojumu un speciālajiem līdzekļiem. Dienas garumā Festivāla parkā tika organizētas dažādas aktivitātes kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.

Plkst.15:30 Rēzeknes Kultūras namā notika Valsts robežsardzes 90.gadadienas svinīgā sanāksme, kurā, piedaloties Ministru prezidentam, iekšlietu ministrei, vairākiem bijušajiem iekšlietu ministriem, valsts sekretāriem, ārzemju viesiem, Latvijā rezidējošo vēstniecību pārstāvjiem un Valsts robežsardzes personālam, tika apbalvoti labākie robežsargi. Pasākumā uzstājās VRS Ludzas pārvaldes robežsargu koris.

2009.gada novembrī


12.11.2009 Rēzeknē tiks atzīmēta Valsts robežsardzes jubileja

1918.gada 18.novembrī tika proklamēta Latvijas Republika. Aktuāla kļuva Latvijas valsts robežas apsardzība. 1919.gada 7.novembrī Latvijas armijas virspavēlnieks izdeva pavēli par robežapsardzības posteņa izveidošanu un robežsargu vienību formēšanu. 1919.gada 15.novembris ir juridiskais Robežsardzes dibināšanas datums, kad sākās reālā Latvijas valsts robežas apsardzība. Šogad Valsts robežsardze atzīmē dibināšanas 90.gadadienu. Svinības tiks organizētas Rēzeknē š.g. 12.novembrī. Svētku pasākumos plāno piedalīties Latvijas Valsts prezidents, Ministru prezidents, iekšlietu ministre.


Pasākuma programmā:
- pie pieminekļa Vienoti Latvijai:

- pl.14:00 - Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera uzruna;

- pl.14:10 Valsts robežsardzes vienību un tehnikas parāde.

- Festivāla parkā izstāde „Mūsdienu robežsardze”:

- 10:00 Izstādes atklāšana;

- 11:00 Kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi;

- 12:00 Speciālās sagatavotības paraugdemonstrējumi;

- 13:00 Kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi;

- 15:00 Speciālās sagatavotības paraugdemonstrējumi.


Izstādē interesentiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar Valsts robežsardzes rīcībā esošo tehniku, bruņojumu un speciālajiem līdzekļiem.

Dienas garumā tiks organizētas dažādas aktivitātes kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.


Rēzeknes iedzīvotāji un pilsētas viesi š.g. 12.novembrī tiek aicināti apmeklēt svētku pasākumus pilsētas centrā - pie pieminekļa Vienoti Latvijai un Festivāla parkā !

2009.gada 30.oktobrī


Robežsargu skolas kadetu zvērests

Š.g. 30.oktobrī plkst. 12:00 Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzeknē, notika zvēresta pieņemšana no VRK Robežsargu skolas kadetiem, kuri uzsāka mācības š.g. 5.oktobrī.

Svinības norisinājās VRK ierindas laukumā, kur nostājās kadeti, VRK un VRK Robežsargu skolas personāls, karognesēju grupa, kā arī viesi. Pasākumu atklāja VRK direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvežleitnants Aivars Uzulnīks. Pēc koledžas vadības uzrunas zvērestu par uzticību Latvijas Republikai deva 27 kadeti. Tam sekoja VRK Robežsargu skolas priekšnieka majora Viktora Sprukta ziņojums VRK direktora vietniekam par kadetu zvēresta pieņemšanu. Svinības beidzās ar VRK Robežsargu skolas personāla svinīgo maršu.

Pēc pasākuma oficiālās daļas kadetu radinieki, draugi varēja uzdot jautājumus VRK un VRK Robežsargu skolas vadības pārstāvjiem; iepazīties ar VRK mācību korpusu, dienesta viesnīcu, apmeklēt Robežsardzes vēstures muzeju, Sporta mācību centru un Kinoloģijas centru.

Pēc sekmīgas profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apgūšanas (mācības ilgst vienu gadu), kadeti saņem Valsts robežsardzes inspektora kvalifikāciju, kā arī viņiem tiek piešķirta kaprāļa pakāpe. VRK Robežsargu skolas absolventi turpina dienestu Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai Valsts robežsardzes koledžā.

2009.gada 30.oktobrī


Belgorodas Valsts universitātē notika pirmais starptautiskais zinātnes kongress
„Fiziskās kultūras izglītības problēmas: saturs, ievirze, metodika, organizācija”

Savā apsveikuma runā Belgorodas Valsts universitātes rektors Leonīds Djatčenko izcēla trīs svarīgus faktorus, bez kuriem nav iespējams uzskatīt sevi par pilnīgi veselu cilvēku: fiziskā kultūra, pareizs uzturs un ekoloģiskā drošība.

Kongresā piedalījās Krievijas, Ukrainas, ASV, Ķīnas, Polijas, Kazahstānas, Dienvidkorejas un citu valstu vadošie zinātnieki. Viņi apsprieda problēmas, kas ir saistītas ar veselības saglabāšanu, fiziskās audzināšanas speciālistu sagatavošanu jaunos apstākļos, kā arī olimpiskās izglītošanas ieviešanas sistēmu augstākajās mācību iestādēs, vidusskolās, licejos un ģimnāzijās.

Kongresā mūsu valsti pārstāvēja Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras pasniedzējs Vladimirs Kloss ar referātu „Daži sporta audzināšanas aspekti Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžā”, un kurš kā labākā kongresa referāta autors tika apbalvots ar medaļu.

2009.gada 29.oktobrī


Padomes sēde

Š.g. 29.oktobrī plkst.13:00 Valsts robežsardzes koledžas konferenču zālē notika kārtējā VRK Padomes sēde, kurā tika izskatīti un apstiprināti „Uzņemšanas noteikumi pilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2010.gadā”.

2009.gada 28.oktobrī


Izmaiņas zīmējumu konkursa „Valsts robežsardzes dzimšanas diena” nolikumā

Informējam, ka saskaņā ar grozījumiem zīmējumu konkursa „Valsts robežsardzes dzimšanas diena” nolikumā konkursa rezultāti tiks paziņoti š.g. 30.novembrī, ievietojot informāciju VRS mājas lapā un nosūtot personīgi uz norādīto adresi. Zīmējumu konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 2009.gada decembrī Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, Rīgā, svinīgās sanāksmes, veltītas Valsts robežsardzes atjaunošanas 18.gadadienai, laikā.

2009.gada 23.oktobrī


Valsts robežsardzes amatpersonas saņem Valsts apbalvojumus

Šā gada 12.oktobrī Ordeņu kapituls pieņēma lēmumu - par īpašiem nopelniem valsts robežas apsargāšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, kā arī valstiskās apziņas ieaudzināšanā, piešķirt Viestura ordeni Valsts robežsardzes amatpersonām:

piešķirt Viestura ordeņa II šķiru:

Valsts robežsardzes koledžas direktoram ģenerālim Ivaram Zālītim;

piešķirt Viestura ordeņa IV šķiru:

Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolas priekšniekam majoram Viktoram Spruktam.

Ordeņu kapitula paziņojumu par apbalvojumiem š.g. 12.oktobrī parakstīja Valsts prezidents.

Valsts robežsardzes koledžas direktoru ģenerāli Ivaru Zālīti un VRK Robežsargu skolas priekšnieku majoru Viktoru Spruktu apsveica Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars.

Ar Viestura ordeni apbalvo par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas apsargāšanā, valsts bruņoto spēku veidošanā un valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kalpošanai savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai.

Latvijas valsts apbalvojumu svinīgā pasniegšanas ceremonija notiks š.g. 11.novembrī Rīgas pils Gerboņu zālē, Rīgā.

2009.gada 22.oktobrī


Robežsargu skolas kadetu zvērests

Š.g. 30.oktobrī plkst. 12:00 Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzeknē, tiks organizēta zvēresta pieņemšana no VRK Robežsargu skolas 27 kadetiem, kuri uzsāka mācības š.g. 5.oktobrī.

Pēc sekmīgas profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apgūšanas (mācības ilgst vienu gadu), kadeti saņems Valsts robežsardzes inspektora kvalifikāciju. VRK Robežsargu skolas absolventi varēs turpināt dienestu Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai Valsts robežsardzes koledžā.

2009.gada 15.oktobrī


Padomes sēde

Š.g. 15.oktobrī plkst.12:30 Valsts robežsardzes koledžas konferenču zālē notika kārtējā VRK Padomes sēde, kurā tika izskatīts un apstiprināts „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Robežapsardze” pašnovērtējuma ziņojums.

2009.gada 14.oktobrī


Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas piedalās seminārā Polijā

Š.g. 14.-15.oktobrī Ketrzynā, Polijā, notiek seminārs „Kopīga piespiedu atgriešana, izmantojot gaisa vai sauszemes transportu (organizēšana, īstenošana)", kurā piedalās Polijas robežsardzes un Latvijas Valsts robežsardzes amatpersonas, t.sk. arī divi robežsargi no Valsts robežsardzes koledžas - majors Roberts Vikainis, Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistents, un virsleitnante Inta Madžule, Vispārizglītojošo priekšmetu katedras vec.inspektore. Semināra dalībnieki izskatīs jautājumus par nelegālo imigrantu aizturēšanu un turēšanu apsardzībā izraidīšanas nolūkā, par imigrantu piespiedu atgriešanu, izmantojot gaisa vai sauszemes transportu, kā arī iepazīsies ar aizturēto ārvalstnieku izmitināšanas centra Ketrzyn praksi. Pasākums tiek organizēts, turpinot Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2008.gada programmas projekta „Pieredzes apmaiņa par paraugpraksi atgriešanās pārvaldības jomā" realizāciju.

2009.gada 13.oktobrī


Starpkoledžu draudzības boulinga turnīrs

Š.g. 13.oktobrī boulinga centrā „Zelta boulings” Rīgā notika starpkoledžu draudzības boulinga turnīrs, ko organizēja Latvijas Koledžu asociācija (LKA). Turnīrā piedalījās 22 studentu komandas no Latvijas koledžām, t.sk. arī 3.Mācību rotas izlase no Valsts robežsardzes koledžas. (Turnīra rezultāti)

Kopš Latvijas Koledžu asociācijas dibināšanas mācību iestāžu vadītāji aktīvi sadarbojas, organizējot tikšanās, apmainoties ar jaunumiem, realizējot dažādus projektus. Šogad LKA biedri nolēma apvienot arī apmācāmos kopīgā pasākumā - starpkoledžu draudzības boulinga turnīrā, kas var saliedēt studentus un veicināt jaunu starpkoledžu studējošo projektu rašanos.

Latvijas Koledžu asociāciju piecus gadus atpakaļ, 2004.gadā, dibināja septiņas Latvijas koledžas. Šodien LKA ir iestājušās 28 koledžas un augstskolas, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. LKA mērķis ir veicināt koledžu attīstību, paaugstināt to darba efektivitāti, informēt sabiedrību par 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, tās iespējām.

2009.gada 12.oktobrī


Seminārs Valsts robežsardzes koledžā

No š.g. 12. līdz 16.oktobrim Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē, notiek seminārs „Vadība un menedžments”, ko organizēja Valsts robežsardze (VRS) sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības sadarbības biroju. Semināru, kurā piedalās VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Aviācijas pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji, vada amatpersonas no ASV Krasta apsardzes mobilās izglītības vienības (MET). Pasākuma mērķis – dalībnieku vadības iemaņu attīstība, to nodrošināšana ar menedžmenta instrumentu, kas nepieciešams, lai efektīvāk sasniegtu vienību uzdevumu izpildi.

2009.gada 8.oktobrī


Zīmējumu konkurss „Valsts robežsardzes dzimšanas diena”

1918.gada 18.novembrī, proklamējot Latvijas Republikas neatkarību, Tautas padome deklaratīvi noteica pagaidu jaunizveidotās valsts robežu. Lai to apsargātu, 1919.gada 7.novembrī Latvijas armijas virspavēlnieks Jānis Balodis izdeva pavēli izveidot robežapsardzības posteņus un formēt robežsargu vienības. Ar 1919.gada 15.novembri sākās reālā robežas apsardzība. 2009.gadā Valsts robežsardze (VRS) atzīmē dibināšanas 90.gadadienu.

Sakarā ar Valsts robežsardzes 90.gadadienu, kā arī, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par robežsardzi, popularizētu robežsarga profesiju, Valsts robežsardze no š.g. 1.augusta līdz 25.septembrim izsludināja zīmējumu konkursu „Valsts robežsardzes dzimšanas diena”. Tajā varēja piedalīties bērni un jaunieši trīs vecuma grupās: 1.grupa – līdz 7 gadiem; 2.grupa – no 8 līdz 12 gadiem; 3.grupa – no 13 līdz 18 gadiem. VRS teritoriālās pārvaldes un Valsts robežsardzes koledža (VRK) veic labāko darbu atlasi un nosūtīs/iesniegs tos VRS Preses un sabiedrisko attiecību dienestam līdz š.g. 23.oktobrim. Konkursa rezultāti tiks paziņoti š.g. 30.oktobrī, ievietojot informāciju VRS mājas lapā un nosūtot personīgi uz norādīto adresi. Zīmējumu konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 2009.gada 12.novembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā, svinīgās sanāksmes, veltītas Valsts robežsardzes 90.gadadienai, laikā.

Valsts robežsardzes koledža saņēma daudz zīmējumu no Rēzeknes skolēniem un bērnu dārzu audzēkņiem. VRK vadība pateicas visiem bērniem un jauniešiem, kuri bija aktīvi un nolēma piedalīties konkursā „Valsts robežsardzes dzimšanas diena”!

Mūsu mājas lapas apmeklētāji var iepazīties ar visiem koledžā saņemto zīmējumu attēliem un kopā ar robežsargiem priecāties par jauno autoru atsaucību un spējām!

Zīmējumu konkursa „Valsts robežsardzes dzimšanas diena” dalībnieku saraksts no Rēzeknes: Liene Skrebinska, Keita un Rūta Ozeres, Ilāna Bule, Vladislavs Tokarevs, Juris Terehovs, Valērijs Terehovs, Emīls Timofejevs, Edvīns Gaveika, Vladislavs Arcihovskis, Dmitrijs Korzinins, Vadims Zunda, Uļa Terentjeva, Maksims Kuznecovs, Lauris Ūdris, Alens Skukis, Arīna Lizunova, Olga Ponomarenko, Vika Orlovska, Daša Andrejeva, Dmitrijs Rutkovskis, Normunds Streikišs, Makašova Aleksandra, Edvīns Kunickis, Regnārs Kirejevs, Linda Daniela Anča, Deniss Horovecs, Jeļena Žogota, Elizabete Groce, Jūlija Kuņicka, Einārs Aleksandrovičs, Oskars Arhipovs, Genriēta Zaharkeviča, Dagnija Vindeča, Aiva Rudzīte, Iļja Daņilovs, Alīna Narica, Elizabete Rupā, Aivis Provejs, Karīna Piļka, Pavels Latiševs, Liza Sidorova, Eduards Geikins-Tolstovs, Karīna Visocka, Evija Šalajeva un Anastasija Gadalina..

2009.gada 8.oktobrī


Piedalīšanās konferencē Lietuvā

Š.g. 8.oktobrī Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns piedalījās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atklāšanas konferencē “Quo Vadis”, kas notika Bistrampoles muižā, Kučiai, Paņevežas rajonā, Lietuvā.

Konferencē ņēma dalību aptuveni 200 cilvēki, kuri pārstāvēja Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kā arī NVO. Dalība pasākumā bija bez maksas.

“Quo Vadis” konferences dalībniekiem tika sniegta iespēja uzzināt būtiskākos faktus par augstāk minēto programmu un tās finansējuma iespējām pārrobežu projektu īstenošanai, par programmas prioritātēm un atbalsta virzieniem, projektu ideju izstrādi un veiksmīgas partnerības izveidošanu.

Dalība konferencē sekmēs Valsts robežsardzes koledžas iespējas iesaistīties Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā, izstrādājot attiecīgus projektu pieteikumus.

2009.gada 7.oktobrī


VRS Aviācijas pārvaldes pārstāvji nodarbībās koledžā

Š.g. 6. un 7.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā, mācību korpusa telpās, kapteine Irēna Purmale, VRK Administratīvā dienesta Medicīniskās nodaļas vec. inspektore, vada nodarbības „Pirmās palīdzības apmācība” 9 Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes amatpersonām.

2009.gada novembrī VRS Aviācijas pārvaldes pārstāvji plāno piedalīties Nacionālo bruņoto spēku (NBS) organizētajā apmācību kursā „Glābēju praktiskā (lidojumu) sagatavošana darbam helikoptera apkalpes sastāvā”. Lai robežsargi varētu kļūt par NBS pasākuma dalībniekiem, viņiem nepieciešams noklausīties 15 akadēmiskās stundas pirmās palīdzības apmācībā.

2009.gada 30.septembrī


Sadarbojoties ar Valsts policiju

Š.g. 29.septembrī no plkst. 22:30 līdz 01:00 Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra Dienesta suņu izmantošanas nodaļas inspektors virsseržants Pavels Plakošs ar dienesta suni Dower sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem Rēzeknes rajonā meklēja četras par zādzību aizdomās turētas personas. P.Plakošs ar dienesta suni uzsāka pēdu meklēšanu Stoļerovas pagastā, ciemā „Sprukti”, plkst. 22:30, un plkst.23:00 suns uzņēma pēdas. Apmēram 2000 metrus ejot pa pēdām, robežsargs-kinologs atrada krūmos paslēpušās meklējamās personas, kuras tika nodotas policistu rīcībā.

Valsts robežsardzes kinologi sniedz palīdzību Valsts policijas darbiniekiem vidēji 120 reizes gadā. Sadarbības ietvaros notiek gan cilvēku meklēšana, gan dažādu aizliegtu vielu meklēšana, izmantojot dienesta suņus.

2009.gada 30.septembrī


VRK Padomes sēde

Š.g. 30.septembrī Valsts robežsardzes koledžas konferenču zālē notika kārtējā VRK Padomes sēde, kurā tika izskatītas un apstiprinātas izmaiņas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Robežapsardze” un profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”.

2009.gada 25.septembrī


Piedalīšanās starptautiskajās apmācībās

No šī gada 13.septembra līdz 25.septembrim Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras Dokumentu izpētes nodaļas inspektore kaprāle Marina Blohina piedalījās FRONTEX Aģentūras Apmācību vienības organizētajos dokumentu izpētes speciālistu kursos Nīderlandē, Amsterdamā (FRONTEX - Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām).

Nodarbības angļu valodā vadīja vieslektori, pasniedzēji no Beļģijas, Lielbritānijas, Maltas un Nīderlandes. Divu nedēļu apmācību programmā tika iekļauti jautājumi par jaunākajiem dokumentos iekļautajiem aizsardzības elementiem, drukas veidiem, jaunākām tendencēm viltoto dokumentu jomā. Pēdējā apmācību dienā tika organizēta vizīte SAGEM drošu dokumentu rūpnīcā, kas nodarbojas ar Rumānijas, Somijas, Nīderlandes, Īrijas valstu personu ceļošanas dokumentu ražošanu.

Apmācībās piedalījās pārstāvji no Slovēnijas, Luksemburgas, Vācijas, Latvijas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Nīderlandes, Šveices, Somijas, Slovākijas, Portugāles, Francijas, Grieķijas un Kipras.

Apmācību beigās Marina Blohina sekmīgi nokārtoja eksāmenu un saņēma sertifikātu.

2009.gada 25.septembrī


Uzvarēja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes robežsargi

Š.g. 24. un 25.septembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzeknē, septīto gadu pēc kārtas notika Valsts robežsardzes (VRS) 7.robežnorīkojumu sacensības, kurās piedalījās VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas un Aviācijas pārvalžu komandas.

Valsts robežsardzes 7.robežnorīkojumu sacensībās kopvērtējumā 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda: virsleitnants Renārs VECELIS, virsniekvietnieks Vadims ZIĻS, seržants Aleksejs LOBANOVS.

2.vietas ieguvēji – VRS Ludzas pārvaldes robežsargi: virsleitnants Valērijs SEĻEZŅOVS, virsseržants Aleksandrs VOITKEVIČS, virsseržants Dzintars KOZULS.

3.vietu izcīnīja VRS Viļakas pārvaldes komanda: leitnants Aigars CĪRULIS, virsseržants Dainis SAIDA, seržants Raitis STRAPCĀNS.

Divu dienu laikā sacensību dalībniekiem bija jāveic uzdevumi VRK teritorijā izveidotos kontroles punktos: „Normatīvie akti.” „Svešvalodas (angļu) zināšanu pārbaude.” „Darbs ar elektroniskajām sistēmām.” „Darbs ar AFIS sistēmu (Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma).” „Autotransporta identifikācija.” „Personu atpazīšana un dokumentu pārbaude.” „Prezentācija par tēmu „Valsts robežsardzei – 90”.” „Praktiskās šaušanas vingrinājumu izpilde.” „Pirmās palīdzības sniegšana.” „Veiklības braucieni ar automašīnu.” „Fiziskā sagatavotība.”

VRS 7.robežnorīkojumu sacensības tika organizētas, lai pilnveidotu Valsts robežsardzes personāla profesionālās iemaņas, nostiprinātu iegūtās zināšanas robežkontrolē un imigrācijas kontrolē, kā arī noteiktu labāko 2009.gada robežnorīkojumu.

Pērn VRS 6.robežnorīkojumu sacensībās stiprākie bija VRS Ludzas pārvaldes robežsargi.

2009.gada 16.septembrī


Valsts robežsardzes 7.robežnorīkojumu sacensības

Š.g. 24. un 25.septembrī Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē, septīto gadu pēc kārtas tiks organizētas Valsts robežsardzes (VRS) 7.robežnorīkojumu sacensības, kurās piedalīsies VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas un Aviācijas pārvalžu komandas.

Šogad katra sacensību komanda sastāvēs no virsnieka (norīkojuma vecākā) un diviem inspektoriem. Valsts robežsardzes koledžas teritorijā tiks izveidoti 11 kontroles punkti, kurus komandām būs jāveic noteiktā secībā. Pirmajā dienā būs jāveic šādi punkti: Normatīvie akti. Svešvalodas (angļu) zināšanu pārbaude. Darbs ar elektroniskajām sistēmām. Darbs ar AFIS sistēmu (Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma). Autotransporta identifikācija. Personu atpazīšana un dokumentu pārbaude. Prezentācija par tēmu „VRS –90”. Norises vieta – VRK mācību korpuss. Otrajā dienā – Praktiskās šaušanas vingrinājumu izpilde. Pirmās palīdzības sniegšana. Veiklības braucieni ar automašīnu. Fiziskā sagatavotība. Norises vieta – VRK sporta mācību centrs.

Sacensības tiek organizētas, lai pilnveidotu Valsts robežsardzes personāla profesionālās iemaņas, nostiprinātu iegūtās zināšanas robežkontrolē un imigrācijas kontrolē, kā arī noteiktu labāko 2009.gada robežnorīkojumu.

VRS 7.robežnorīkojumu sacensību atklāšana notiks 24.septembrī plkst. 11:55 VRK ierindas laukumā.

2009.gada 10.septembrī


Poļu delegācija koledžā

No 7. līdz 11.septembrim Rēzeknes Poļu vidusskolā, sadarbības ietvaros, viesojas poļu delegācija – pedagogi un 37 skolēni no Polijas valsts Sjanovas, Dombrovas un Iventinas pamatskolām. Ārzemju viesi atbrauca uz Latgali, lai piedalītos Rēzeknes Poļu vidusskolas 3.klases skolēnu pirmajā Svētajā Komūnijā Jēzus Sirds katedrālē.

Poļu delegācijas vizītes programmā tika iekļauta ekskursija pa Rēzekni, Ludzu; tikšanās ar Poļu biedrības locekļiem; tikšanās ar Rēzeknes pilsētas mēru; piedalīšanās pieminekļa „Vienoti Latvijai” 70 gadu jubilejas svinībās.

Pēc Rēzeknes Poļu vidusskolas vadības iniciatīvas ārzemju viesi 10.septembrī pirmajā dienas pusē apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu (VRK), kur viņiem tika organizēta ekskursija. Tradicionāli ciemiņus satika VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vec. inspektore virsleitnante Dace Ivanova, kura stāstīja par Valsts robežsardzes koledžu - vienīgo izglītības iestādi Latvijā, kur var iegūt robežsarga arodu un par kadetu apmācībām tajā, kā arī rādīja filmu par kadetu ikdienu. Jauniešiem bija dota iespēja apskatīt mācību klasi, kur izvietots specaprīkojums robežkontroles un robežapsardzības veikšanai. Robežsardzes muzejā poļu jauniešu uzmanību piesaistīja robežzīme, kas bija uzstādīta uz Latvijas un Polijas valstu robežas. (Robežlīnija starp abām valstīm tika novilkta dabā 1933.gadā, taču robežlīgums dažādu iemeslu dēļ netika noslēgts.) Ekskursija noslēdzās ar Kinoloģiskā centra apmeklējumu, kur viesi bija aculiecinieki tam, kā notiek dienesta suņu testēšana (eksāmenu pieņemšana) narkotisko vielu meklēšanas specializācijā. Viņi bija sajūsmā par kinologu darbu ar dienesta suņiem.

Jāatzīmē, ka Rēzeknes Poļu vidusskolas skolotāji un jaunāko klašu skolēni nākošajā gadā, savukārt, dosies vizītē uz Poliju.

2009.gada 8.septembrī


Latvijas robežsargi apmeklē Kinoloģijas centru Krievijā

Š.g. 7. un 8.septembrī Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta (KD) priekšnieks majors Uldis Barkāns; VRK KD Kinoloģijas centra Profesionālās sagatavošanas nodaļas inspektors virsniekvietnieks Sergejs Gailums un inspektors virsseržants Aleksandrs Kangurs, pēc Krievijas robežsargu ielūguma, viesojās Krievijas pilsētā Vjazma. Latvijas kinologu brauciena mērķis bija apmeklēt Krievijas Federālā drošības dienesta Robežsardzes Kinoloģijas centru un iepazīties ar tā darbību.

Krievijas Federācijas (KF) Federālā drošības dienesta Robežsardzes Kinoloģijas centrs atrodas pie Vjazmas pilsētas robežas (aptuveni 200 km no Maskavas), un nākotnē tas būs vienīgais robežsardzes kinologu un dienesta suņu apmācības centrs valstī. Pēc Krievijas robežsargu sniegtās informācijas, Kinoloģijas centrā Vjazmā ir plānota visu KF robežsardzes kinologu un dienesta suņu sākotnējā un pamatapmācība, kvalifikācijas paaugstināšana, kā arī nepieciešamo dienesta suņu (kucēnu) iegūšana un audzēšana.

Brauciena laikā Latvijas robežsargi tika iepazīstināti ar dienesta suņu šķirnēm, kuras tiek izmantotas KF robežsardzes dienestā; ar dienesta suņu apmācības metodiku, kas visumā ir līdzīga Latvijas VRK KD Kinoloģijas centra pasniedzēju apmācību metodikai; izmantojamajām vielām, to īpašībām, apmācību organizāciju.

Latvijas delegācijas vizītes programmā bija iekļauta arī ekskursija pa Vjazmu, tās vēsturiskajām vietām.

Atvadoties, abu valstu kinologi nolēma turpināt un attīstīt sadarbību. Latvijas robežsargi plāno uzaicināt trīs Krievijas Federālā drošības dienesta Robežsardzes Kinoloģijas dienesta un Kinoloģijas centra amatpersonas 2010.gada pavasarī apmeklēt VRK Kinoloģijas centru Rēzeknē, kur viesi varēs iepazīties ar Latvijas Valsts robežsardzes kinologu un dienesta suņu apmācību organizāciju, dienesta suņu izmantošanu robežkontrolē un imigrācijas kontrolē.

2009.gada 4.septembrī


Robežsargu skolas kadetu 16.izlaidums

Š.g. 4.septembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Sporta mācību centra lielajā zālē, notika VRK Robežsargu skolas kadetu 16.izlaidums. Mācības skolā pēc sekmīgas profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apgūšanas pabeidza 73 kadeti, kuri turpinās dienestu Valsts robežsardzes Ludzas, Viļakas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas un Aviācijas pārvaldēs.

Svinīgais pasākums sākās ar Valsts robežsardzes koledžas un VRK Robežsargu skolas karogu ienešanu, Latvijas Republikas himnas atskaņošanu. Valsts robežsardzes koledžas direktors ģenerālis Ivars Zālītis apsveica absolventus, novēlot godam pildīt dienestu uz valsts robežas, kā arī profesionālo izaugsmi, neatlaidību un drosmi mērķu sasniegšanā.

Tika nolasīta Valsts robežsardzes koledžas pavēle par labāko kadetu apbalvošanu. Par izrādīto centību mācību programmas apguvē, iniciatīvu, aktīvu līdzdalību koledžas pasākumos 2008./2009.mācību gada labākā VRK Robežsargu skolas kadeta goda nosaukums tika piešķirts VRK Robežsargu skolas Otrās mācību rotas kadetam ierindniekam Edgaram Prusakam. Augstākās sekmes mācību gada laikā uzrādīja VRK Robežsargu skolas Pirmās mācību rotas kadete ierindniece Inga Rudzīte. Apbalvojumus saņēma arī VRK Robežsargu skolas 1.MR kadeti ierindnieks Sergejs Enikovs, ierindnieks Dmitrijs Proško, ierindnieks Jānis Drēģeris, ierindniece Antoņina Semjonova, 2.MR kadeti ierindnieks Aldis Mucenieks, ierindnieks Aldis Staņislavskis.

Pasākums turpinājās ar VRK pavēles nolasīšanu, saskaņā ar kuru VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš un VRK Robežsargu skolas priekšnieks majors Viktors Sprukts pasniedza absolventiem Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācijas apliecības un kaprāļa uzplečus.

VRK Robežsargu skolas absolventus svinīgajā brīdī apsveica VRS Ludzas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Arvīds Liepiņš, Aviācijas pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Aleksandrs Šukšins, Rīgas pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Juris Martukāns, Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvedis Staņislavs Dančenoks un Viļakas pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Aldis Strupka.

Kopā ar robežsargiem ziedus un smaidus absolventiem dāvināja arī viņu tuvinieki un draugi, kuru šajā izlaidumā bija īpaši daudz.

Svinīgās daļas beigās absolventi dalījās iespaidos par mācībām, dienesta gaitām skolā, ilustrējot savu uzstāšanos ar fotouzņēmumiem. Noslēdzās pasākums ar VRK Robežsargu skolas kadetu kora koncertu; absolventu, VRK vadības, VRS pārvalžu, viesu fotografēšanos.

Papildus informējam, ka ar š.g. 31.augustu pēc vidusskolas absolvēšanas tika uzņemti mācībām VRK Robežsargu skolā 28 kadeti.

2009.gada 3.septembrī


Robežsargu skolas kadetu 16.izlaidums

Š.g. 2.septembrī Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Robežsargu skolā noslēdzās kvalifikācijas eksāmena pārbaudījumi. Mācības VRK Robežsargu skolā pabeidz 73 kadeti, kuri turpinās dienestu Valsts robežsardzes Ludzas, Viļakas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas un Aviācijas pārvaldēs.

Š.g. 4.septembrī Valsts robežsardzes koledžā, Sporta mācību centra lielajā zālē, notiks VRK Robežsargu skolas kadetu 16.izlaidums (sākums 12:00). Pēc sekmīgas profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apgūšanas 73 kadeti saņems kvalifikāciju Valsts robežsardzes inspektors un kaprāļa uzplečus.

Vienlaicīgi, ar š.g. 31.augustu pēc vidusskolas absolvēšanas tika uzņemti mācībām VRK Robežsargu skolā 28 kadeti.

2009.gada 22.augustā


Dienesta suņu biatlona sacensības "Latvija 2009"

Š.g. 22.augustā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzeknē, tika rīkotas IV Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensības "Latvija 2009", kurās piedalījās 39 Latvijas Valsts robežsardzes (VRS) teritoriālo pārvalžu, VRK, Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Lietuvas un Baltkrievijas tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar saviem dienesta suņiem, kā arī Latvijas civilie kinologi ar suņiem.

Pasākuma dalībnieki startēja divās kategorijās - "profesionālajā" un "tautas" klasē. Kinologiem ar suņiem Janapoles mežā bija jāveic aptuveni 9 km gara trase ar vairākiem mākslīgiem un dabīgiem šķēršļiem, kā arī divām vietām, kur sunim bija jāatvaira figuranta uzbrukums. Kinologi veica desmit šāvienu no dienesta pistoles vai pneimatiskās šautenes. Sacensību jaunākajam dalībniekam bija 12 gadi, vecākajam - 53.

Komandu vērtējumā IV Starptautiskajās dienesta suņu biatlona sacensībās "Latvija 2009" "Profesionālajā" klasē 1.vietu izcīnīja Baltkrievijas robežsardzes kinologu komanda, 2.vietu – Latvijas Valsts robežsardzes koledžas komanda, 3.vietu - VRS Viļakas pārvaldes izlase.

Valsts robežsardzes koledžas komandas dalībnieki: seržants Atis Ozers ar suni "Riko"; virsniekvietnieks Uldis Livdāns ar suni "Amalija", virsseržants Aleksandrs Kangurs ar suni "Chili".

VRS Viļakas pārvaldes komanda: virsseržants Gatis Plusniņš ar suni "Maisons "; virsniekvietnieks Dainis Razminovičs ar suni "Ingo", seržants Rolands Kalniņš ar suni "Cora" un kaprālis Zintis Ločmelis ar suni " Yanina ".

Individuālajā vērtējumā "Profesionālajā" klasē 1.vietu ieguva Baltkrievijas robežsardzes pārstāvis Vitalij Linga ar dienesta suni "Amur", 2.vietu – Latvijas Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centra inspektors seržants Atis Ozers ar suni "Riko", 3.vietu - Baltkrievijas robežsardzes kinologs Valentin Stefanovskij ar dienesta suni "Kasper".

"Tautas" klasē individuālajā vērtējumā 1.vietu izcīnīja dalībnieks no Rīgas Gundars Ošmucnieks ar suni "Margman", 2.vietu - Dzintars Memēns ar suni "Argo" (Limbaži), 3.vietu - Jurijs Zamarajevs ar suni "Ever Don" (Jēkabpils).

"Tautas" klasē sieviešu konkurencē 1.vietu izcīnīja Lietuvas pārstāve Egle Tamulyte ar dienesta suni "Belgas", 2.vietu - Gunda Šabanova ar dienesta suni "Asko" (Latvijas Valsts policija), 3.vietu - Inese Vorobjova ar dienesta suni "Koira" (Latvijas Valsts policija).

Pērn III Starptautiskajās dienesta suņu biatlona sacensībās „Latvija 2008”, kurās profesionālajā klasē piedalījās 30 dalībnieki no Latvijas Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm, VRK, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas tiesībsargājošām iestādēm, Latvijas robežsargi komandu un individuālajā vērtējumā arī ieguva godalgotas vietas.

Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensības Rēzeknē ceturto gadu pēc kārtas tiek organizētas, lai celtu Valsts robežsardzes kinologu profesionālo meistarību un veicinātu dienesta suņu darba spēju uzlabošanu, noteiktu labākos VRS kinologus un dienesta suņus biatlona disciplīnā, veicinātu starptautisko sadarbību, kā arī popularizētu Valsts robežsardzes kinoloģijas dienestu sabiedrībā un veicinātu interesi par kinologa profesiju no jauniešu puses.

2009.gada 17.augustā


Uzņemšanas rezultāti pilna laika studijām VRK 2009.gadā

Uzņemšanas rezultāti pilna laika studijām VRK 2009.gadā2009.gada 3.jūlijā


Dokumentu izpētes speciālistu kursi Nīderlandē

No šī gada 21.jūnija līdz 3.jūlijam Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras Dokumentu izpētes nodaļas lektors majors Alens Indriksons piedalījās FRONTEX aģentūras organizētajos dokumentu izpētes speciālistu kursos Nīderlandē, Amsterdamā. Divu nedēļu apmācību programmā tika iekļauti jautājumi par jaunākajiem dokumentos iekļautajiem aizsardzības elementiem, drukas veidiem, jaunākām tendencēm viltoto dokumentu jomā. Kursu dalībnieki arī varēja apmeklēt SAGEM drošu dokumentu rūpnīcu, kurā tiek izgatavotas pases. Apmācību beigās Alens Indriksons sekmīgi nokārtoja eksāmenu, saņēma sertifikātu par dokumentu izpētes speciālista kvalifikācijas iegūšanu.

Iepriekš minētajos kursos ņēma dalību Latvijas, Beļģijas, Rumānijas, Bulgārijas, Luksemburgas, Slovēnijas, Lielbritānijas, Spānijas, Norvēģijas, Austrijas, Šveices un Ungārijas pārstāvji.

Dokumentu izpētes speciālistu apmācības Nīderlandē šogad notiek jau otro reizi. Š.g. rudenī FRONTEX aģentūra plāno organizēt vēl divus šādus pasākumus.

2009.gada 2.jūlijā


Skats pār asti

Pirmo reizi Valsts robežsardzes koledžas (VRK) robežsargiem un darbiniekiem ir iespēja skatīt gleznu izstādi, neatstājot savas darba vietas teritoriju. No šī gada 16.jūnija VRK Kinoloģijas dienesta (KD) Kinoloģijas centra telpās aplūkojamas jaunās gleznotājas Māras Kozlovskas izstādītās eļļas gleznas. Māksliniece temperamentīgi, ekspresīvā rokrakstā un izmantojot atturīgu krāsu gammu, savās gleznās izvēlējusies attēlot cilvēkam uzticīgāko palīgu – suni. No dinamiskajām, uz skaidu saplākšņa gleznotajām kompozīcijām strāvo vispārējs, dzīvīgs kustību prieks. Ar drošiem otas triepieniem pakļaujot robusto virsmu panākta apbrīnojama izteiksmība.

Šo izstādi jau apjūsmojuši un atzinīgi novērtējuši jaunās mākslinieces talantu Latvijas un ārzemju robežsargi, kuri bija ieradušies Valsts robežsardzes koledžā, lai piedalītos XII Valsts robežsardzes kinologu sacensībās (š.g. 16.-18.jūnijā). Gleznas, viena no kurām saucas „Skats pār asti”, VRK KD Kinoloģijas centra telpās būs aplūkojamas vēl visu jūliju.

Izstāde VRK tika organizēta pēc mākslinieces iniciatīvas.

2009.gada 19.jūnijā


Valsts robežsardzes koledžā notika izlaidumi

Š.g. 19.jūnijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzeknē, notika izlaidumu pasākumi. Pilna laika 25 un nepilna laika 29 studējošie sekmīgi apguva koledžā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze”, iegūstot Valsts robežsardzes (VRS) jaunākā virsnieka kvalifikāciju. 23 pilna laika studiju absolventiem tika piešķirta pirmā virsnieka dienesta pakāpe „leitnants”.

Nepilna laika studējošo 2.izlaidums tika organizēts pirmajā dienas pusē VRK Sporta mācību centra lielā zālē. Svinīgā pasākuma sākumā klātesošos uzrunāja koledžas vadība, tika pasniegti izglītības dokumenti. Par uzrādītām augstām sekmēm mācību kursu apguvē apbalvojumu „Valsts robežsardzes koledžas Goda raksts” saņēma 3.kursa nepilna laika studējošie kapteine Inese Salaka, VRS Viļakas pārvaldes Alūksnes pilsētas imigrācijas nodaļas priekšniece; kapteine Svetlana Prostjakova, VRS Viļakas pārvaldes Alūksnes pilsētas imigrācijas nodaļas galvenā inspektore; virsleitnants Sergejs Počkajevs, VRK Apsardzes nodaļas priekšnieks. Absolventus apsveica VRS teritoriālo pārvalžu pārstāvji, viesi. Pasākumu noslēdza svētku koncerts un robežsargu, viesu fotografēšanās.

Pilna laika studējošo 5.izlaiduma svinības notika pēcpusdienā VRK ierindas laukumā. Pasākumu atklāja Valsts robežsardzes koledžas direktors ģenerālis Ivars Zālītis. Absolventus apsveica Valsts robežsardzes priekšnieks pulkvedis Normunds Garbars.

Par izrādīto iniciatīvu un centību, uzrādītām sekmēm un aktīvo līdzdalību VRK sabiedriskajos pasākumos, veikto personīgo ieguldījumu koledžas darbībā un attīstībā tika apbalvoti VRK gada labākie 2.kursa pilna laika studējošie robežsargi virsniekvietnieks Arnolds Kalnačs, kuram tika piešķirts „2008./2009.mācību gada labākā Valsts robežsardzes koledžas mācību grupas vecākā goda nosaukums”; virsniekvietnieks Aleksejs Kakaulins - „2008./2009.mācību gada labākais Valsts robežsardzes koledžas 2.kursa kadets” , kā arī kaprāle Inna Bartule.

Par uzrādītām augstām sekmēm mācību kursu apguvē apbalvojumu „Valsts robežsardzes koledžas Goda raksts” saņēma 2.kursa pilna laika absolventi virsniekvietnieks Aleksejs Kakaulins, kaprāle Aleksandra Baikova un kaprāle Inga Zeltiņa.

Notika diplomu, uzpleču, piemiņas grāmatu un krūšu zīmju pasniegšana. Absolventi atvadījās no VRK karoga un svinīgajā maršā nosoļoja pa ierindas laukumu. Svinību otrajā daļā VRK mācību korpusa otrā stāvā vestibilā tradicionāli pie absolventu stenda tika piestiprināta piemiņas plāksne; notika fotografēšanās.

VRK absolventi turpinās dienestu Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs.

2009.gada 19.jūnijā


Šaušanas sacensības

Š.g. maijā-jūnijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK) notika sacensības šaušanā, kurās piedalījās VRK pastāvīgais un apmācāmais personāls – kopā 16 komandas. Šaušana notika VRK Sporta mācību centra šautuvē ar mazkalibra pistolēm.

Pēc mēneša cīņas VRK personāla 2009.gada sporta šaušanas sacensībās individuāli 1.vietu ieguva Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns ar rezultātu 96 punkti, 2.vietu – VRK Robežsargu skolas 2.mācību rotas 24.grupas kadets Genādijs Timofejevs – 91 punkts; 3.vietu – VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš – 90 punkti.

Komandu vērtējumā 1.vietu izcīnīja Kinoloģijas dienesta personāla izlase; 2.vietu – Mācību vispārēja personāla komanda, 3.vietu – Izglītojamo struktūrvienību administrācijas personāla komanda.

Šādas sacensības koledžā notiek pirmo reizi, ar mērķi popularizēt šaušanu personāla vidū, noteikt labākos šāvējus. Šoruden plānots organizēt šaušanas sacensības VRK personālam ar mazkalibra šautenēm.

2009.gada 18.jūnijā


VRK Padomes sēde

2009.gada 18.jūnijā Valsts robežsardzes koledžas Apspriežu telpā notika VRK Padomes sēde, lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts robežsardzes koledžas kadetu atlasi studijām pēc 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas „Robežapsardze”. Tika izskatīts un apstiprināts „Uzņemšanas komisijas sastāvs un darbības laiks ”, kā arī lai nodrošinātu Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešās daļas prasību izpildi tika izskatīts un saskaņots „Valsts robežsardzes koledžas darbības gada publiskais pārskats”.

2009.gada 18.jūnijā


Noslēdzās XII Valsts robežsardzes kinologu sacensības

Š.g. 16.-18.jūnijā Valsts robežsardzes koledža (VRK) tradicionāli jau 12.reizi organizēja Valsts robežsardzes (VRS) kinologu sacensības, kurās piedalījās VRS teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Somijas robežapsardzības iestāžu, Valsts policijas un Ieslodzījumu vietas pārvaldes kinologi ar dienesta suņiem - kopā 11 komandas un 40 dalībnieku. Sacensības notika Rēzeknē, kā arī Gaigalavas un Janapoles mežos Rēzeknes rajonā.

Pēc divu dienu cīņas XII Valsts robežsardzes kinologu sacensībās kopvērtējumā uzvarēja Baltkrievijas kinologu komanda, 2.vietu izcīnīja Latvijas robežsargi - VRS Daugavpils pārvaldes izlase (1.sastāvs), 3.vietu – Lietuvas komanda.

Individuāli personu meklēšanā telpās, mežā un transportā 1.vietu ieguva Andrejs Gaikovs ar dienesta suni Amis (Baltkrievija), 2.vietu – Arunas Krivičius ar dienesta suni Taiga (Lietuva), 3.vietu – Aleksandra Hviseviča ar dienesta suni Urme (Latvija, Valsts robežsardzes koledža).

Individuāli pēdu meklēšanā jauktā apvidū 1.vietu ieguva Mika Ruotsala ar dienesta suni Raipe (Somija); 2.vietu - Vitalijs Linga ar dienesta suni Žuma (Baltkrievija); 3.vietu – Vitālijs Bulavskis ar dienesta suni Arda (Latvija, VRS Daugavpils pārvaldes izlase (1.sastāvs)).

Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notika VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā, kurā piedalījās un pasniedza kausus arī Valsts robežsardzes koledžas direktors ģenerālis Ivars Zālītis.

Sacensību galvenais tiesnesis bija Uldis Barkāns, VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks.

2009.gada 17.jūnijā


Pieminot Latvijas varoņus

Ir pagājuši 69 gadi kopš trauksmainās nakts, kad 25 padomju karavīri uzbruka Masļenku sardzei (Robežsargu brigādes 3.Abrenes robežsargu bataljona 1.rotras 2.sardzei, Abrenes apriņķī pie Latvijas – PSRS robežas), kopš Robežsargu brigādes komandieris ģenerālis Ludvigs Bolšteins savā darba kabinetā nošāvās.

Pieminot šos traģiskos notikumus Robežsardzes vēsturē, šī gada 17.jūnijā Valsts robežsardzes koledžas robežsargiem tika novadīta nodarbība.

2009.gada 16.jūnijā


Nodarbības Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes personālam

Šī gada 8.-12.jūnijā Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras Dokumentu izpētes nodaļas lektors majors Alens Indriksons veica apmācības VRS Ludzas pārvaldes Zilupes un Kārsavas II.kategorijas DzRKP personālam viltoto personu ceļošanas dokumentu atklāšanas jomā. Apmācība tika organizēta robežšķērsošanas vietās, izmantojot esošo robežkontroles punktu aparatūru dokumentu tehniskās izpētes jomā. Robežsargi tika iepazīstināti ar jaunākajiem atklātajiem dokumentu viltošanas gadījumiem; šim nolūkam no VRS Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta tika saņemti aktuālākie viltoto dokumentu paraugi. Nodarbību laikā VRS Ludzas pārvaldes pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar aptuveni 50 viltotiem dokumentiem (pilniem un daļējiem viltojumiem), veikt to detalizētu izpēti un analīzi, lai nākotnē novērstu šādu dokumentu robežas šķērsošanu.

2009.gada 15.jūnijā


Valsts robežsardzes koledžā izlaidumi

Š.g. 19.jūnijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK) notiks 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Robežapsardze" izlaidumi pilna un nepilna laika studējošajiem.

VRK 2.kursa pilna laika 26 un 3.kursa nepilna laika 30 studējošie līdz 17.jūnijam kārto valsts kvalifikācijas eksāmenu un aizstāvē kvalifikācijas darbu.

Svinīgajos pasākumos ir aicināti piedalīties Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes (VRS), VRS teritoriālo pārvalžu vadības pārstāvji, absolventu tuvinieki.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek laipni aicināti uz VRK izlaidumu pasākumiem:

- Nepilna laika studējošo 2.izlaiduma pasākums notiks Valsts robežsardzes koledžā, Zavoloko 8, Rēzeknē, 19.jūnijā, sākums - plkst. 10:30 (VRK Sporta mācību centra lielā zāle).

- Pilna laika studējošo 5.izlaiduma pasākums notiks Valsts robežsardzes koledžā 19.jūnijā, sākums - plkst. 13:00 (VRK ierindas laukums).

Informācijas sniegšana masu mediju pārstāvjiem – 14:30 – 14:40 – laukums pie mācību korpusa.

2009.gada 11.jūnijā


XII Valsts robežsardzes kinologu sacensības

Š.g. 16.-18.jūnijā Valsts robežsardzes koledža (VRK) tradicionāli jau 12.reizi organizēs Valsts robežsardzes (VRS) kinologu sacensības, kurās piedalīsies VRS teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas, tuvāko kaimiņvalstu (Lietuvas, Baltkrievijas, Somijas) robežapsardzības iestāžu, Valsts policijas un Ieslodzījumu vietas pārvaldes kinologi ar dienesta suņiem. Kopumā sacensībām ir pieteikts 41 dalībnieks. Pasākuma programmā iekļauta pēdu meklēšana jauktā apvidū, kā arī personu meklēšana telpās, mežā un transportā. Sacensību norises vieta – Rēzekne, kā arī Gaigalavas un Janapoles mežs Rēzeknes rajonā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek laipni aicināti uz XII Valsts robežsardzes kinologu sacensību atklāšanu, kas notiks 16.jūnijā plkst. 16:00 VRK Kinoloģijas centrā, Zavoloko 8, Rēzeknē. Dalībnieku pulcēšanās izbraukšanai uz personu meklēšanas vietām un pēdu meklēšanas vietām - 17. un 18.jūnijā plkst. 8:00 – 08:30 no VRK Kinoloģijas centra.

Sacensību galv. tiesnesis – Uldis Barkāns, VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks. Tālr. 64603687; barkans@rs.gov.lv

2009.gada 9.jūnijā


Pārgājiens 2009

Š.g. 1., 3., 4., 5. un 9.jūnijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Robežsargu skolas (RS) 1. un 2.mācību rotu kadetiem nodarbības Militārajā taktikā noslēdzās ar pārgājienu. Šo nodarbību mērķis bija pārbaudīt kadetu izturību, fizisko sagatavotību un prasmi darboties grupā. Pārgājiena laikā kadeti organizēti darbojās un teicami pildīja uzdevumus, pārvarēja dažādus dabiskos šķēršļus, kā arī pārvietojās pa grūti pārvaramu apvidu. Uzdevumus uzdeva pārgājiena vadītāji: VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras docents majors Valentīns Buls, RS 1.mācību rotas vecākais instruktors kaprālis Arnis Tjarve un RS 2.mācību rotas vecākais instruktors kaprālis Anatolijs Jemeļjanovs.

Iepriekšējos gados nodarbības Militārajā taktikā arī noslēdzās ar pārgājienu un katru gadu tas ir atšķirīgs.

2009.gada 9.jūnijā


Militārās policijas kinologu un dienesta suņu apmācības
Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā

Kopš š.g. marta sākuma Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta (KD) Kinoloģijas centrā (KC), Rēzeknē, apmācības pēc sprāgstvielu meklēšanas apmācības kursu programmas iziet trīs Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Militārās policijas Militārās meklēšanas vada kinologi - Artis Stepiņš, Aivars Grinbergs un Jānis Igaunis ar saviem dienesta suņiem. Sadarbība šajā jomā notiek pamatojoties uz starpresoru vienošanos, ko 2008.gadā parakstīja Valsts robežsardzes priekšnieks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris. Tā paredz sadarbības paplašināšanu gan praktiskā darbībā, gan organizējot Valsts robežsardzes un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonu apmācības vienas vai otras puses mācību iestādēs. VRK Kinoloģijas dienests kā viens no pirmajiem Valsts robežsardzē uzsāka starpresoru vienošanās iekļauto pasākumu realizāciju un veiksmīgi organizēja apmācību kursus NBS Militārās policijas kinologiem un dienesta suņiem. Vienlaicīgi VRK KD Kinoloģijas centra amatpersonām bija laba iespēja papildināt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas par sprāgstvielām, to īpašībām, veidiem, izmantošanas un drošības noteikumiem, jo visi Militārās policijas Militārās meklēšanas vada kinologi vienlaicīgi ir arī sapieri un labi pārzina šo jomu.

Š.g. 10. un 11.jūnijā apmācāmajiem paredzēti gala eksāmeni, kuros plāno piedalīties arī NBS Militārās policijas Militārās meklēšanas vada komandieris kapteinis G.Sokolovskis, lai personīgi iepazītos ar savā pakļautībā esošo kinologu un dienesta suņu darba spējām meklējot un atklājot sprāgstvielas, ieročus un munīciju. Divu dienu laikā kinologiem ar saviem četrkājainajiem asistentiem būs jāparāda savas apgūtās iemaņas meklējot sprāgstvielas un ieročus transportā, dzīvojamās telpās, rūpnieciskās telpās un bagāžā.

Lielu ieguldījumu NBS Militārās policijas kinologu un dienesta suņu apmācību procesā sniedza VRK KD KC Profesionālās sagatavošanas nodaļas inspektori virsniekvietnieks V.Talapins un virsseržants A.Kangurs, kā arī pārējais VRK KD Kinoloģijas centra personāls.

2009.gada 8.jūnijā


Noslēguma pārbaudījumi

No š.g. 8. līdz 17.jūnijam Valsts robežsardzes koledžā (VRK) notiks pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas eksāmens un kvalifikācijas darbu aizstāvēšana VRK 2.kursa pilna laika 26 un nepilna laika 30 studējošajiem.

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs ir Valsts robežsardzes (VRS) Ludzas pārvaldes priekšnieka vietnieks (Robežkontroles un imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnants Oļegs Jemašovs, priekšsēdētāja vietnieks – VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Artūrs Gaveika. Komisijā strādās arī VRK, VRS Daugavpils, Ludzas, Viļakas teritoriālo pārvalžu pārstāvji.

2009.gada 6.jūnijā


Robežsargu dalība Latgales kultūrvēstures muzeja organizētajā Ģimenes sestdienā

Šī gada 6.jūnijā Latgales Kultūrvēstures muzeja organizētajā Ģimenes sestdienā dalību ņēma robežsargi no Valsts robežsardzes koledžas. Muzeja apmeklētājiem bija iespēja apskatīt tematisko izstādi „Latvijas Robežsardzei – 90”, ko Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Latgales Kultūrvēstures muzeju izveidoja par godu Latvijas Robežsardzes 90.gadadienai.

Ģimenes sestdienā robežsargi, prezentējot savu dienestu, atklāja muzeja apmeklētājiem svarīgākos un interesantākos notikumus Robežsardzes vēsturē, stāstīja par Robežsardzes dienesta specifiku un uzdevumiem, kā arī skaidroja Robežsardzes nozīmi Latvijas drošības nodrošināšanā.

Apmeklētājiem bija iespēja darboties arī prakstiski – likt puzles. Saliekot pareizi puzli, pavērās robežsarga dienesta raksturojošs attēls. Šajā nodarbē, protams, visaktīvākie bija bērni.

Vislielāko skatītāju uzmanību piesaistīja kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi – paklausības elementu izpildīšana un bīstamu personu aizturēšanas imitēšana.

2009.gada 3.jūnijā


EUBAM delegācijas amatpersonu vizīte Rēzeknē

Š.g. 03.jūnijā Valsts robežsardzs koledžu (VRK) apmeklēja Eiropas Savienības robežu atbalsta misijas Ukrainai un Moldovai (EUBAM) pārstāve un Ukrainas un Moldovas robežapsardzības, muitas iestāžu sabiedrisko attiecību speciālisti. VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš informēja viesus par Valsts robežsardzs koledžas struktūru, uzdevumiem, mācību procesa organizāciju. Viesiem tika demonstrēta VRK veidota videofilma par kadetu ikdienu. EUBAM delegācija apskatīja mācību korpusa auditorijas, apmeklēja VRK muzeju, Kinoloģijas centru un sporta kompleksu.

EUBAM delegācijas vizītes mērķis Latvijā - iepazīšanās ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes (VRS) darbību un pieredzes iegūšana sabiedrisko attiecību jomā. Vizītes programmā (š.g. 02. - 04.jūnijā) tika iekļauts VRS Galvenās pārvaldes, VRS Ludzas pārvaldes Terehovas I.kategorijas robežkontroles punkta (RKP), VRS Rīgas pārvaldes Rīgas Tirdzniecības ostas 1.kategorijas RKP, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās pārvaldes, Iekšlietu ministrijas apmeklējums.

EUBAM misija tika uzsākta 2005.gada 30.novembrī, lai izveidotu Eiropas standartiem atbilstošu robežkontroles un muitas kontroles sistēmu uz Ukrainas un Moldovas robežas.

2009.gada 2.jūnijā


Atrodi īsto!

Š.g. 2.jūnijā Rēzeknē notika orientēšanās skrējiens „Atrodi īsto!”, kurā piedalījās jaunieši no 16 līdz 20 gadiem – Rēzeknes vidusskolu, 14.arodskolas, Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolas, Rēzeknes Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu centra (JACis), Tautas partijas Jaunatnes organizācijas Rēzeknes nodaļas komandas – kopā 13.

Pasākuma dalībniekiem vajadzēja atrast 11 uzņēmumus, katrā uzņēmumā bija jāizpilda viens uzdevums.

Skrējienā uzvarēja Rēzeknes 5.vidusskolas jauniešu komanda „Krosene”, 2.vietu – JACis komanda „Sirdspuķītes” un 3.vietu – 5.vidusskolas izlase „Sancho Panzas”. VRK Robežsargu skolas komanda „Otrā rota” arī veiksmīgi startēja sacensībās, izcīnot 4.vietu.

Uzvarētāju apbalvošana notika Rēzeknes Augstskolas sporta namā, kur arī skrējiena dalībniekiem dziedāja jauniešu rokgrupa „New Buzz”.

Orientēšanās skrējienu „Atrodi īsto!” organizēja Rēzeknes Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu centrs „Draugu centrs” un Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome ar mērķi dot iespēju jauniešiem iegūt zināšanas par pilsētas uzņēmumiem un to darbību, palīdzēt izvēlēties nākamo profesiju un iespējamo darba vietu savā pilsētā, kā arī popularizēt veselīgu dzīves veidu.

2009.gada 28.maijā


Taktiskās mācības „Robeža 2009”

2009.gada 27. un 28.maijā Valsts robežsardzes (VRS) Ludzas pārvaldes robežapsardzības rajonā notika Valsts robežsardzes koledžas (VRK) organizētās taktiskās mācības „Robeža 2009”.

Taktisko mācību mērķis bija pārbaudīt VRK studējošo un skolas kadetu profesionālo gatavību, praksē pārbaudīt jaunāko robežkontroles līdzekļu izmantošanas iespējas Valsts robežas pārkāpēju meklēšanā, kā arī pilnveidot Valsts robežas pārkāpēju meklēšanas taktiku, realizējot sadarbību starp dažādiem robežsargu norīkojumiem un izmantojot robežkontroles līdzekļus, mobilās novērošanas tehniku un aviāciju.

Taktiskajās mācībās piedalījās Valsts robežsardzes koledžas studējošie un VRK Robežsargu skolas kadeti, kā arī VRS Aviācijas pārvaldes, VRS Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļas amatpersonas un novērotāji no VRS struktūrvienībām. Valsts robežsardzes koledžas izlaiduma kursa studējošie nodrošināja taktisko mācību norisi robežapsardzības nodaļas vadības līmenī.

Saskaņā ar mācību leģendu robežsargu uzdevums bija nepieļaut nelikumīgu personu grupu pārvietošanu pāri valsts robežai un iekļūšanu Latvijas Republikas teritorijā. Taktisko mācību laikā tika izmantota Valsts robežsardzes aviācija, mobilā novērošanas tehnika, dienesta suņi, klātbūtnes uztveršanas sistēmas un citi robežkontroles līdzekļi.

Šāda mēroga pasākumi Valsts robežsardzē tiek organizēti ik gadu un ir svarīgi notikumi robežsargu profesionālajā sagatavotībā, teorijas un prakses tuvināšanā, Valsts robežsardzes darbības efektivitātes pilnveidošanā.

2009.gada 28.maijā


Tiek īstenots projekts par semināru organizēšanu nelegālo imigrantu atgriešanās jomā

Š.g. 28.maijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK) tika organizēts seminārs “Dalībvalstu labākā prakse nelegālo imigrantu labprātīgas atgriešanās, piespiedu izraidīšanas piemērošanā un readmisijas līgumu izpildē”, kurā piedalījās eksperti (lektori) no Polijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Latvijas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu, VRK pārstāvji.

Pasākums notika Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2008.gada programmas projekta “Semināri par atgriešanās pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem” ietvaros.

2009.gada 24.maijā


SELL GAMES 2009

Š.g. 21.-24.maijā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notika Somijas un Baltijas valstu studentu XXV sporta spēles “SELL GAMES 2009”, kurās piedalījās komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Norvēģijas, Slovēnijas, Šveices un Vācijas – pavisam 1482 sportisti no 56 mācību iestādēm. Sacensību programmā bija vieglatlētika, basketbols, volejbols, minifutbols, florbols, džudo, galda teniss, šahs un citi - 11 sporta veidi.

Basketbola, volejbola, peldēšanas, florbola, mini futbola, grupu estētiskās vingrošanas un šaha sacīkstes risinājās LLU, Jelgavas pilsētas un rajona lielākajās sporta bāzēs, vieglatlētikā - Kauguru stadionā Jūrmalā, džudo cīņā - Rīgas Olimpiskajā centrā, galda tenisā - Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, bet orientēšanās sportā - Tīreļpurva apkaimē.

Latvijas Valsts robežsardzes koledžas (VRK) un VRK Robežsargu skolas kadeti “SELL GAMES 2009” sacensībās startēja vieglatlētikā, futbolā un volejbolā.

VRK komandas piedalās SELL GAMES sacensībās jau sesto reizi. 2008.gadā VRK sportisti studentu sporta spēlēs Somijā ieguva zelta medaļu džudo.

2009.gada 23.maijā


Valsts robežsardzes kinologu sacensības

Š.g. 23.maijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) stadionā, Rēzeknē, otro reizi notika Valsts robežsardzes (VRS) kinologu sacensības pēc IPO-1 (B daļas, paklausība) programmas, kurās piedalījās 41 Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas, VID Muitas un Latvijas sabiedrisko organizāciju kinologs ar suņiem (kopumā 9 komandas).

Komandu vērtējumā VRS kinologu IPO-1 sacensībās 1.vietu izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes kinologu komanda, 2.vietu - "Inter sport canis - 1" sporta kluba kinologu izlase un 3.vietu - VID Muitas kinologi.

Individuālajā vērtējumā uzvarēja VID Muitas pārstāve Marika Kluja ar dienesta suni "Goldflames Incredible" (96 punkti), 2.vietu ieguva VRS Ludzas pārvaldes RKD Kinoloģijas nodaļas inspektors virsniekvietnieks Ilgonis Kukars ar dienesta suni "Ergo" (95 punkti), 3.vietu - VID Muitas pārstāvis Guntis Vizulis ar dienesta suni "Bonija" (93,5 punkti).

Sacensību ietvaros notika arī Latvijas kinologu atklātā čempionāta "Latvijas kauss 2009" 2.posms.

Pēc atbildīgā par VRS kinologu IPO-1 sacensību organizēšanu VRK Kinoloģijas dienesta (KD) priekšnieka majora Ulda Barkāna vārdiem, kopumā pasākuma mērķi tika sasniegti.

Pērn VRS kinologu IPO–1 sacīkstēs, kurās piedalījās robežsargi, Latvijas sabiedrisko kinologu organizāciju, valsts tiesībsargājošo iestāžu kinologi un privātpersonas ar suņiem, labākos rezultātus uzrādīja VRK KD Kinoloģijas centra Profesionālās sagatavošanas nodaļas inspektore virsseržante Lidija Mihaļova ar suni „Bona” IPO-1 disciplīnā un VRK KD Kinoloģijas centra priekšnieks kapteinis Valdis Bikovskis ar suni „Roksi” IPO-1 B daļā.

2009.gada 22.maijā


Taktiskās mācības „Robeža 2009”

2009.gada 27. un 28. maijā Valsts robežsardzes (VRS) Ludzas pārvaldes robežapsardzības rajonā notiks Valsts robežsardzes koledžas (VRK) organizētās taktiskās mācības „Robeža 2009”.

Taktisko mācību mērķis ir pārbaudīt VRK studējošo un skolas kadetu profesionālo gatavību, praksē pārbaudīt jaunāko robežkontroles līdzekļu izmantošanas iespējas Valsts robežas pārkāpēju meklēšanā, kā arī pilnveidot Valsts robežas pārkāpēju meklēšanas taktiku, realizējot sadarbību starp dažādiem robežsargu norīkojumiem un izmantojot robežkontroles līdzekļus, mobilās novērošanas tehniku un aviāciju.

Taktiskajās mācībās piedalīsies Valsts robežsardzes koledžas studējošie un VRK Robežsargu skolas kadeti, kā arī VRS Aviācijas pārvaldes, VRS Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļas amatpersonas un novērotāji no VRS struktūrvienībām. Valsts robežsardzes koledžas izlaiduma kursa studējošie nodrošinās taktisko mācību norisi robežapsardzības nodaļas vadības līmenī.

Saskaņā ar mācību leģendu robežsargu uzdevums būs nepieļaut nelikumīgu personu grupu pārvietošanu pāri valsts robežai un iekļūšanu Latvijas Republikas teritorijā. Taktisko mācību laikā tiks izmantota Valsts robežsardzes aviācija, mobilā novērošanas tehnika, dienesta suņi, klātbūtnes uztveršanas sistēmas un citi robežkontroles līdzekļi.

Šāda mēroga pasākumi Valsts robežsardzē tiek organizēti ik gadu un ir svarīgi notikumi robežsargu profesionālajā sagatavotībā, teorijas un prakses tuvināšanā, Valsts robežsardzes darbības efektivitātes pilnveidošanā.

2009.gada 19.maijā


Valsts robežsardzes kinologu sacensības

Š.g. 23.maijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) stadionā, Zavoloko 8, Rēzeknē, notiks Valsts robežsardzes (VRS) kinologu sacensības pēc IPO-1 (B daļas) programmas. Sacensībās piedalīsies VRS teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas, Latvijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu kinologi, kā arī civilie dalībnieki. Programmā: paklausības elementi ar dienesta suni. Pasākums tiks organizēts saskaņā ar VRS Kinoloģijas pasākumu plānu 2009.gadam, lai paaugstinātu VRS kinologu profesionālo meistarību, noteiktu labākos kinologus un dienesta suņus paklausības disciplīnā, organizētu atklāto sacensību „Latvijas kauss 2009” 2.posmu, kā arī popularizētu VRS kinoloģijas dienestu.

VRS kinologu sacensību atklāšana notiks plkst. 08:00; dalībnieku izloze – 08:15; sacensību norise – 08:40 – 16:00.

Atbildīgais par sacensību organizēšanu, kopējo jautājumu koordināciju – VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns, tālr. 64603687.

2009.gada 16.maijā


Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji Polijā

Š.g. 16.maijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) direktors ģenerālis Ivars Zālītis un VRK direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvežleitnants Aivars Uzulnīks apmeklēja Polijas Republikas pilsētu Kentšina, lai piedalītos Kentšinas Robežsardzes mācību centra 60.gadadienas, virsnieku kursa izlaiduma un Polijas Robežsardzes 18.gadadienas svinībās.

Polijas Robežsardzes 18.gadadienas svinības Kentšinā sākās ar dievkalpojumu pilsētas bazilikā. Tam sekoja virsnieku izlaidumam veltītie pasākumi Kentšinas centrālajā laukumā: 142 absolventi saņēma virsnieku dienesta pakāpes (diplomi tika izsniegti iepriekšējā dienā); Polijas Robežsardzes priekšnieks ar zobenu iesvētīja jaunos virsniekus; Robežsardzes mācību centra absolventi un kadeti nosoļoja svinīgajā gājienā. Pēc izlaiduma tika apbalvoti labākie Polijas Robežsardzes virsnieki un instruktori. Vēlāk notika svinīgā atvadīšanās no virsniekiem, kuri sasnieguši maksimālo dienesta vecumu un beidza dienēt, - viņiem tika pasniegtas piemiņas balvas – virsnieku zobeni. Kentšinas mācību centra kapelā notika Vesterplates kapelāniem veltītās memoriālās plāksnes atklāšanas un iesvētīšanas ceremonija.

Polijas Republikas Robežsardzes svinībās Kentšinā 16.maijā ņēma dalību Polijas valdības, Iekšlietu un administrācijas ministrijas, Robežsardzes, Policijas, Armijas, Ugunsdzēsības dienesta vadības, pašvaldību, kā arī garīdzniecības pārstāvji.

I.Zālītis un A.Uzulnīks brauciena laikā tikās ar Polijas Robežsardzes priekšnieku pulkvežleitnantu L.Elas, Kentšinas Robežsardzes mācību centra priekšnieku pulkvežleitnantu H.Račkovski, Polijas Robežsardzes pārvalžu priekšniekiem, kā arī ar Lietuvas Robežsardzes Robežsargu skolas priekšnieku pulkvedi V.Strolia.

2009.gada 15.maijā


Top kinologu rokasgrāmata

Š.g. 10.-15.maijā Austrijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns un Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents kapteinis Mārtiņš Spridzāns piedalījās FRONTEX Aģentūras organizētajā pasākumā Kopējās Kinologu rokasgrāmatas izstrādē (U.Barkāns piedalījās kā Latvijas Valsts robežsardzes eksperts un M.Spridzāns - kā angļu valodas tulks). Pasākumā ņēma dalību arī Bulgārijas, Polijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Slovākijas, Slovēnijas, Austrijas, Grieķijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas, Beļģijas, Maltas, Vācijas un Šveices robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu pārstāvji.

Darba tikšanās laikā tika veiktas pēdējās rokasgrāmatas (vadlīniju) angļu valodas versijas korekcijas un redakcionālo kļūdu labošana, kā arī rokasgrāmatas (vadlīniju) tulkošana Eiropas Savienības dalībvalstu valodās. Latvijas kinologu rokās rokasgrāmata var nonākt šā gada rudenī.

Paralēli darbam ar rokasgrāmatu pasākuma dalībnieki tika iesaistīti arī trīs atsevišķās grupās, kuras neatkarīgi turpināja strādāt pie turpmākās sadarbības jautājumiem, saistītiem ar ES dalībvalstu kinologu un dienesta suņu apmācību un dienesta suņu izmantošanu.

Visi FRONTEX Aģentūras pasākuma dalībnieki atbalsta Kopējās Kinologu rokasgrāmatas izstrādi, sadarbību starp valstīm un kinoloģijas attīstību. Jau šobrīd dažu valstu pārstāvji minēja, ka izstrādātais kopējās rokasgrāmatas (vadlīniju) projekts ir devis pozitīvu impulsu kinoloģijas tālākai attīstībai šo valstu robežapsardzības un tiesībsargājošās iestādēs. Dienesta suņu izmantošana robežkontrolē ir viena no Latvijas Valsts robežsardzes prioritātēm, un arī turpmāk tiks aktīvi strādāts pie kinoloģijas attīstības visā Eiropas Savienībā.

2009.gada septembrī FRONTEX aģentūra plāno organizēt ES dalībvalstu robežapsardzības iestāžu dienesta suņu darba spēju demonstrēšanas pasākumu.

2009.gada 14.maijā


Minifutbola sacensības „Pavasaris 2009”

Š.g. 13.-14.maijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Sporta mācību centra stadionā minifutbola sacensībās „Pavasaris 2009” mērojās spēkiem četras robežsargu komandas: VRK 3.mācību rotas (MR) kadeti; Robežsargu skolas (RS) 1.MR un 2.MR apmācāmie, kā arī ārpus konkursa - VRK izlases komanda, kura plāno piedalīties Starptautiskajās studentu spēlēs SELL GAMES 2009 š.g. maija beigās Jelgavā.

Pēc divu dienu cīņas sacensībās uzvarēja VRK Robežsargu skolas 1.mācību rotas futbolisti (rotas komandieris virsleitnants J.Garjāns); 2.vietu ieguva VRK 3.MR kadeti; 3.vietu – RS 2.MR izlase.

Uzvarētāju komandas sastāvs: ierindnieks Oļegs Reinikovs, ierindnieks Dmitrijs Proško, ierindnieks Juris Narnickis, ierindnieks Vitālijs Kasperovičs, ierindnieks Sergejs Enikovs, ierindnieks Sergejs Mandrikins, ierindnieks Aleksejs Žuks, ierindnieks Oļegs Kubeckis.

Pasākumu „Pavasaris 2009” organizēja VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras pārstāvji ar mērķi popularizēt futbolu un veselīgu dzīves veidu VRK; noteikt labāko futbolistu komandu; atlasīt labākos spēlētājus studentu spēlēm SELL GAMES 2009.

Apsveicam uzvarētājus!

2009.gada 8.maijā


VRK Padomes sēde

2009.gada 8.maijā Valsts robežsardzes koledžas Apspriežu telpā notika VRK Padomes sēde, lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts robežasrzdes koledžas kadetu atlasi apmācībai pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze”. Tika izskatīti un apstiprināti „Uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžā 2009./2010.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze””, un izskatīts un apstiprināts jaunā redakcijā „Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību Valsts robežsardzes koledžā.

2009.gada 8.maijā


Uz savu skolu 2009!

Piektdien, 8.maijā, ap 200 valsts pārvaldē un Eiropas Savienības institūcijās strādājošie piedalījās akcijā „Uz savu skolu 2009!”, atgriežoties skolas solā un diskutējot ar jauniešiem par Latvijas dalības Eiropas Savienībā izaicinājumiem.

Š.g. 1. maijā apritēja pirmie pieci gadi, kopš Latvija kļuvusi par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Atzīmējot piekto gadadienu, Valsts kanceleja sadarbībā ar Saeimas un nozaru ministriju komunikācijas speciālistiem bija aicinājusi valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus, vadošās amatpersonas un citus ekspertus doties uz savām skolām un klātienē runāt par to, ko esam ieguvuši no dalības Eiropas Savienībā un ko esam spējuši dot Eiropas Savienībai pārstāvētās nozares ietvaros. Akcijas mērķis bija veicināt uz zināšanām balstītas diskusijas par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un nodrošināt iespēju sniegt papildus informāciju par šiem jautājumiem, kā arī informēt jauniešus par Latvijas tautsaimniecības nozarēs esošo stāvokli un perspektīvo attīstību.

Arī Valsts robežsardzes Koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras personāls ņēma dalību šajā akcijā: docents majors Ainārs Cauņa apmeklēja Rēznas pamatskolu un Rēzeknes 5.vidusskolu, asistents kapteinis Mārtiņš Spridzāns - Strūžānu pamatskolu.

Tikšanās laikā skolēni bija aktīvi sniedzot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par Eiropas Savienību un Latviju Eiropas Savienībā. Prezentācijas laikā, iepazīstoties ar informāciju par Latvijas Valsts Robežsardzi, izrādīja interesi par robežsarga dienesta specifiku robežsardzes kontrolpunktos un kinologu dienas sadali. Tā kā liela daļa starp klausītājiem bija vidusskolnieki, tad bija atklāta interese par iespējām apgūt robežsarga profesionālās iemaņas, par ko arī tika informēti tikšanās dalībnieki. Skolu direktori atzinīgi novērtēja pasākuma nozīmīgumu un bija lepni par saviem zinošajiem skolēniem.

Paldies par atsaucību un uz drīzu tikšanos!

2009.gada 7.maijā


Dalība kinologu rokasgrāmatas izstrādē

Š.g. 10.-15.maijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns un Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents kapteinis Mārtiņš Spridzāns, pēc FRONTEX Aģentūras uzaicinājuma, apmeklēs Austrijas pilsētu Traiskirheni. VRK pārstāvji piedalīsies FRONTEX Aģentūras organizētajā pasākumā, kura dalībnieki turpinās darbu Kopējās Kinologu rokasgrāmatas izstrādē, kā arī uzsāks tās tulkošanu. U.Barkāns sanāksmē pārstāvēs Latvijas Valsts robežsardzi kā eksperts, bet M.Spridzāns – kā angļu valodas tulks.

Kopējā Kinologu rokasgrāmata ir paredzēta Eiropas Savienības dalībvalstu robežapsardzības iestāžu kinologu un dienesta suņu izmantošanai un apmācībai. Iepriekšējā FRONTEX organizētā sanāksme notika 2008.gada vasarā, Rumānijā, kurā arī piedalījās majors Uldis Barkāns, strādājot pie atsevišķu rokasgrāmatas daļu sagatavošanas. FRONTEX Aģentūra, kas koordinē operatīvo sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ārējo robežu pārvaldības jomā, veido Kopējo Kinologu rokasgrāmatu ar mērķi sekmēt ES robežsargu kinoloģijas dienestu attīstību, kā arī drošības stiprināšanu uz ES ārējām robežām.

2009.gada 29.aprīlī


Robežsargi saņem Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes apbalvojumus

Š.g. 29.aprīlī plkst.11:00 Iekšlietu ministrijas administratīvajā kompleksā, Rīgā, svinīgajā pasākumā Iekšlietu ministre Linda Mūrniece apbalvoja Valsts robežsardzes volejbola izlases komandu „Rīga/Lāse-Robežsardze”, kas jau ceturto gadu pēc kārtas iegūst Latvijas čempiona titulu. Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu

tika apbalvoti komandas dalībnieki - Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras (MFSPK) Sporta un fiziskās sagatavošanas nodaļas inspektori, volejbolistu treneri un citas ar komandas darbību saistītas personas, t.sk. VRK MFSPK Sporta un fiziskās sagatavošanas nodaļas lektors majors Vladimirs Kloss.

Š.g. 29.aprīlī plkst.12:30 VRS Galvenajā pārvaldē, Rīgā, komandas „Rīga/Lāse-Robežsardze” dalībniekus par augstiem sasniegumiem sportā apbalvoja Valsts robežsardzes vadība.

2009.gada 29.aprīlī


Valsts robežsardzes koledžā notika
Latvijas - Krievijas Robežu darba grupas sēde

Šā gada 29. aprīlī Valsts robežsardzes koledžā notika kārtējā Latvijas – Krievijas Robežu darba grupas sēde, kuru pirmo reizi vadīja abu pušu augstas amatpersonas: Latvijas Republikas Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks pulkvedis Konstantīns Šarigins un Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Ziemeļrietumu federālā apgabala Reģionālās robežapsardzības pārvaldes priekšnieks ģenerālpulkvedis Nikolajs Koziks.

Darba grupas sēdē tika apspriesti jautājumi par situāciju uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas, kopējās „Labas gribas” operācijas organizēšanu 2009.gada otrajā pusē, kurā piedalīsies Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Norvēģijas, Somijas un Polijas pārstāvji, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Robežsardzes dienesta sadarbības plānu tika saskaņota sadarbības shēma pa līmeņiem.

Darba grupu tikšanās laikā tika lemts par abpusējās sadarbības kārtību regulējošo dokumentu izveidi un tika apstiprināts Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas dienesta struktūrvienību un Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Ziemeļrietumu federālā apgabala Reģionālās robežapsardzības pārvaldes operatīvo apakšvienību sadarbības plāns.

Tikšanās laikā abas puses secināja, ka situācija uz abu valstu robežas ir stabila un prognozējama, lai gan 2009.gada laikā trīskāršojies nelegālo imigrantu skaits, kurus grupu veidā Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs mēģina ievest organizēti kriminālie grupējumi. 93 procenti no aizturētajām personām uz „zaļās” robežas ir Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas valstu pilsoņi (Kongo, Kamerūnas, Ganas, Togo, Ēģiptes, Uzbekistānas, Afganistānas, Irākas u.c.). Ievērojami palielinājies viltoto dokumentu izmantošanas skaits, mēģinot šķērsot Eiropas Savienības robežu.

Pēc Krievijas puses sniegtās informācijas - aptuveni 1500 personu no Afganistānas cenšas nokļūt Eiropas Savienībā caur Somiju. Prakse liecina, ka neveiksmīgas Somijas robežas šķērsošanas gadījumos šīs personas mēģina ieceļot Eiropas Savienībā caur Igauniju un Latviju.

Latvijas un Krievijas puses vienojās par turpmāko sadarbību nelikumīgas robežas šķērsošanas apkarošanā un organizētās noziedzības apkarošanas jomā, kā arī precīzi noteica abu pušu sadarbības līmeņus un darba grupu tikšanās biežumu.

Nākošā Latvijas – Krievijas Robežu darba grupas sēde paredzēta 2009.gada oktobrī – novembrī Krievijas Federācijā – Pleskavā.

2009.gada 28.aprīlī


VRK Padomes sēde

2009.gada 28.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas Apspriežu telpā notika VRK Padomes sēde, lai pilnveidotu Valsts robežsardzes koledžas kadetu apmācību pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze”. Tika izskatītas un apstiprinātas izmaiņas „Profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze””, „Nolikumā par mācību un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību izglītojamajiem profesionālās tālākizglītības programmā” un „Valsts robežsardzes koledžas studējošo pašpārvaldes nolikumā”.

2009.gada 28.aprīlī


Igaunijas pasniedzēji vada nodarbības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas un Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijas Robežsardzes koledžas sadarbības pasākumu plānu 2009.gadam 27.-28.aprīlī Valsts robežsardzes koledžu apmeklēja Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijas Robežsardzes koledžas amatpersonas Stella Laansoo – Iekšlietu ministrijas akadēmijas Valsts administrācijas koledžas Sociālo zinātņu katedras lektore; Jevgeni Kljujev – Iekšlietu ministrijas akadēmijas Robežsardzes koledžas speciālists; Leho Tummeleht – Iekšlietu ministrijas akadēmijas Robežsardzes koledžas Robežsardzes teorijas un vadības katedras pasniedzējs.

Amatpersonu vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņas vizīte, kuras ietvaros notika psiholoģijas, pirmās palīdzības apmācības un fiziskās sagatavošanas nodarbību vadīšana.

2009.gada 25.aprīlī


Ģimeņu sporta festivāls

Š.g. 25.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centra telpās notika Ģimeņu sporta festivāls, ko organizēja Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Rēzeknes domes Sporta pārvaldi ar mērķi mudināt ģimenes pavadīt vairāk laika kopā un popularizēt aktīvu dzīvesveidu. Pasākuma programmā bija iekļautas ģimenes stafete, spēles ar vairākiem sporta elementiem, atrakcijas un konkursi. Lai piedalītos festivālā, ģimenē bija jābūt vismaz vienam bērnam 6-12 gadu vecumā. Dalība – bezmaksas.

Ģimeņu sporta festivālā piedalījās arī Valsts robežsardzes koledžas robežsargi ar savām ģimenēm.

2009.gada 23.aprīlī


Masu skrējiens nenotiks

Informējam, ka III starptautiskais masu skrējiens, ko Valsts robežsardzes koledža plānoja organizēt š.g. maijā Rēzeknē Valsts robežsardzes 90.gadadienas ietvaros, ņemot vērā sarežģīto situāciju ar finanšu līdzekļiem, nenotiks.

2009.gada 17.aprīlī


Ziedo asinis

Š.g. 17.aprīlī Valsts asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiālē, Rēzeknē, asinis ziedoja Valsts robežsardzes koledžas (VRK) pārstāvji, lielākā daļa no kuriem bija koledžas un Robežsargu skolas kadeti. Kopā Valsts robežsardzes koledžas Asinsdonoru dienā asinis nodeva 122 robežsargi (no 127 dalībniekiem) - 61 litru asiņu.

Jāatzīmē, ka VRK personāls sadarbojas ar VADC Latgales filiāli vairākus gadus. 2008.gada beigās Rēzeknes Kultūras namā, VADC organizētajā pasākumā, Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji saņēma VADC Latgales filiāles VAROŅA BALVU 2008 ar atzinības rakstu par aktīvu līdzdalību bezatlīdzības donoru kustībā un donoru dienu organizēšanu.

2009.gada 2.aprīlī


Bez humora nav dienesta

Jau otro gadu aprīļa sākumā Valsts robežsardzes koledžā (VRK) tiek rīkots 1.aprīļa – joku dienas pasākums. Š.g. 2.aprīlī uz pasākumu „Bez humora nav dienesta”, ko organizēja VRK Robežsargu skolas administrācija, dalībnieki un interesenti pulcējās Sporta mācību centrā. Pasākumā nepiespieto un atbrīvoto gaisotni nodrošināja tā vadītāja - VRK Administratīvā dienesta vec. inspektore (psiholoģe) leitnante Iveta Skrebinska.

Humora izpausmes pasniegšanā sacentās piecas komandas no VRK Trešās mācību rotas (MR) un VRK Robežsargu skolas Pirmās un Otrās mācību rotām. Komandas (katra ar savu emblēmu) mērojās spēkiem vairākos konkursos: muzikālā prezentācija; videokonkurss; priekšnesumus „...KRĪZE? Mēs tajā nepiedalāmies”; nodarbība spoguļattēlā.

Muzikālajā prezentācijā „Popiela” konkursantiem vajadzēja atdarināt izvēlētās dziesmas saturu, piesaistot to mācībām VRK vai dienestam Valsts robežsardzē.

Videokonkursā „...un tagad es esmu robežsargs” dalībnieki prezentēja videopriekšnesumu par robežsarga profesijas izvēles gaitām.

Konkursā „...KRĪZE? Mēs tajā nepiedalāmies” - kadeti dalījās pārdomās par iespējamo situācijas attīstību šodien un rīt.

Priekšnesumā „Nodarbība spoguļattēlā” apmācāmie prezentēja savu skatījumu uz nodarbību norisi VRK.

Žūrija, vērtējot komandu priekšnesumus, akcentēja uzmanību uz radošo ideju oriģinalitāti un māksliniecisko izpildījumu, un 1.vieta tika piešķirta VRK Robežsargu skolas 1.MR 11.grupas komandai. 2.vietu izcīnīja 1.MR 12.grupas kadeti, un 3.vietu – VRK 3.MR apmācāmie.

Radošākajiem un talantīgākajiem kadetiem, kuri vairāk izcēlās priekšnesumos, tika pasniegtas pārsteiguma balvas joku dienas ietvaros, piemēram, karte „Jokers” - tās īpašnieks ir tiesīgs izlabot nesekmīgo atzīmi uz sekmīgu, vai „Indulģence” - tās uzrādītājam tiek piedots jebkura veida pārkāpums, kas tiks izdarīts pēc VRK vai VRK Robežsargu skolas absolvēšanas.

Pasākuma mērķis: veicināt VRK un VRK Robežsargu skolas kadetu sabiedriskās aktivitātes un kolektīva saliedētību; attīstīt apmācāmo organizatoriskās spējas, humora izjūtu.

2009.gada 1.aprīlī


Sadraudzības kauss 2009

Š.g. 01.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Sporta mācību centrā notika sacensības „Sadraudzības kauss 2009”, kurās piedalījās Valsts robežsardzes koledžas un Rēzeknes Augstskolas (RA) apmācāmais un pastāvīgais personāls. Pasākuma programmā bija iekļauti 11 sporta veidi: minifutbols, volejbols, florbols, iedzīšanas stafete, galda teniss, novuss, duatlons, basketbola metieni, basketbola soda metieni, jautrais sporta veids (VRK versija ), jautrais sporta veids (RA versija ).

Kopvērtējumā sacensībās „Sadraudzības kauss 2009” 1.vietu ieguva Rēzeknes Augstskolas un 2.vietu - Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji.

Jautro un aizraujošo brīžu pilnas sacensības kā parasti sapulcināja daudz līdzjutēju, kuriem VRK Sporta mācību centrā bija iespēja izmēģināt roku šautriņu mešanā.

Pasākumu „Sadraudzības kauss 2009” organizēja VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis A.Āboliņš un VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras robežsargi (MFSPK) ar mērķi attīstīt un popularizēt sporta spēles, veicināt sadarbību starp VRK un RA; pilnveidot dalībnieku fizisko sagatavotību; attīstīt komandas garu un vienotības sajūtu; veicināt spēku, ātrumu, humora izjūtu dalībnieku vidū. Galvenais sacensību tiesnesis – VRK MFSPK Sporta un fiziskās sagatavošanas nodaļas lektors pulkvežleitnants V.Kloss.

„Sadraudzības kauss” notiek jau vairākus gadus pēc kārtas. 2008.gadā sacensībās stiprākie bija Valsts robežsardzes koledžas robežsargi.

2009.gada 23.martā


VRK Padomes sēde

2009.gada 23.martā Valsts robežsardzes koledžas Apspriežu telpā notika VRK Padomes sēde, lai pilnveidotu Valsts robežasrzdes koledžas kadetu apmācību pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežsardze”. Tika izskatītas un apstiprinātas izmaiņas „ Profesionālās tālākizglītības programmā „Robežsardze””.

2009.gada 23.martā


Tālākizglītības centrā

Lai Valsts robežsardzes amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus jūras robežapsardzības nodaļās, paaugstinātu zināšanas, pilnveidotu praktiskās iemaņas un sekmīgi sagatavotos navigācijas sezonai, no š.g. 23.marta līdz 3.aprīlim Valsts robežsardzes koledžas Tālākizglītības centrā (Ventspilī) notiks apmācības „Jūras robežapsardzības nodaļu personāla kvalifikācijas paaugstināšanas programmā”.

2009.gada 23.martā


Jauna papilduzņemšana VRK Robežsargu skolā

Š.g. 23.martā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Robežsargu skolā uzsāka mācības pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardzība” 51 robežsargs ar iepriekšējo dienesta pieredzi no Valsts robežsardzes Liepājas, Daugavpils, Viļakas, Rīgas, Aviācijas, Ventspils, Ludzas, Valmieras, Jelgavas teritoriālajām pārvaldēm un VRK.

2009.gada 17.martā


Erudīts 2009

Š.g. 17.martā Rēzeknes Augstskolas (RA) sporta namā notika RA Studējošo padomes organizētais pasākums – intelektuālā spēle „Erudīts 2009”, kuras tēma šogad bija „Viss nāk un aiziet tālumā”. Konkurss noritēja divās kārtās – komandas prezentācija ar tēmu „Gāzi grīdā student” un jautājumu maratonu par dažādām tēmām.

Kā katru gadu arī Valsts robežsardzes koledžas (VRK) kadeti startēja šajā konkursā un sešu komandu konkurencē ieguva godalgoto PIRMO VIETU!

Jāatzīmē, ka tas ir visaugstākais VRK komandas sasniegums spēlē „Erudīts”.

Valsts robežsardzes koledžu šogad pārstāvēja Trešās mācību rotas kadeti kaprālis Uldis Pīrāgs, virsseržants Juris Krūmiņš, kaprāle Inga Zeltiņa, virsseržants Jānis Paeglis un kaprālis Vladimirs Ivanovs.

VRK Trešās mācību rotas komandieris kapteinis Ēriks Harčenko žūrijas sastāvā vērtēja komandu sniegumu.

Pēc spēles notika izklaidējošs vakars, kurā varēja piedalīties „Erudīts 2009” dalībnieki, organizatori, līdzjutēji, RA studenti. Pasākuma otrajā daļā arī tika apbalvotas stiprākās komandas.

Spēles „Erudīts” mērķis ir sapulcināt Latvijas augstskolu studējošos un noskaidrot attapīgākos, gudrākos un veiksmīgākos. Nostiprināt jau esošo sadarbību un izveidot jaunus kontaktus starp Latvijas augstskolām.

2009.gada 12.martā


Robežsargu skolas kadetu 15.izlaidums

Š.g. 12.martā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Sporta mācību centra lielajā zālē, notika VRK Robežsargu skolas 15.izlaidums. 27 Otrās mācību rotas kadeti, no kuriem astoņiem ir iepriekšējā dienesta pieredze, sekmīgi pabeidza viena gada mācības pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze”.

Svinīgais pasākums sākās ar Valsts robežsardzes koledžas un VRK Robežsargu skolas karogu ienešanu, LR himnas atskaņošanu. Klātesošos uzrunāja VRK direktors ģenerālis Ivars Zālītis. Tika nolasīta VRK pavēle par Robežsargu skolas labāko kadetu apbalvošanu: par izrādīto centību mācību programmas apguvē un aktīvu līdzdalību Valsts robežsardzes koledžas pasākumos tika piešķirts apbalvojums „Pateicība” ierindniekiem Kasparam Koniševskim un Dmitrijam Geida-Kotleram; apbalvojums „Goda raksts” - ierindniecei Janai Makarovai un ierindniekam Anatolijam Jemeļjanovam; papildatvaļinājums - ierindniekiem Sandrim Staņislavskim un Viktoram Rinkevičam.

Robežsargu skolas absolventi saņēma kvalifikācijas „Valsts robežsardzes inspektors” apliecības, 18 no viņiem - kopā ar kaprāļa uzplečiem.

Izlaidumā piedalījās Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieks ģenerālis Gunārs Dāboliņš, VRS teritoriālo pārvalžu pārstāvji. G.Dāboliņa kungs apsveica jauniešus ar sekmīgu mācību iestādes pabeigšanu, novēlējot godam turpināt dienestu Valsts robežsardzē.

Pasākuma noslēgumā notika svētku koncerts, kurā uzstājās VRK Robežsargu skolas kadetu koris (mākslinieciskais vadītājs Jānis Grudulis), un skolas absolventu, VRS, VRK, RS vadības, viesu fotografēšanās.

VRK Robežsargu skolas absolventi turpinās dienestu Valsts robežsardzes Daugavpils, Ludzas, Viļakas, Aviācijas, Ventspils un Rīgas pārvaldēs. Pēc viena gada apmācībām viņiem ir iespēja turpināt mācības Valsts robežsardzes koledžā un kļūt par virsniekiem.

2009.gada 2.martā


Valsts robežsardzes koledžas sacensības volejbolā

Visu š.g. februāri Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Sporta mācību centrā, notika volejbola sacensības, kuras organizēja VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras robežsargi. Sacensībās piedalījās VRK pastāvīgais un apmācāmais personāls – kopā 9 komandas. Spēles, kā atzīmēja VRK direktors ģenerālis I.Zālītis, apbalvojot labākos volejbolistus kopējā VRK izvadē, bija organizētas augstā līmenī un noritēja ļoti interesanti, sapulcinot daudz līdzjutēju. I.Zālīša kungs pats piedalījās sacensībās VRK pastāvīgā personāla komandas sastāvā (seniori).

Pēc garās, aktīvās un aizraujošās cīņas Valsts robežsardzes koledžas volejbola sacensībās vīriešu grupā 1.vietu ieguva Robežsargu skolas (RS) Otrās mācību rotas (MR) komanda. 2.vietu - VRK pastāvīgā personāla komanda (seniori virs 39g.vecuma). 3.vietas ieguvēji - VRK pastāvīgā personāla izlase.

Komandas – uzvarētājas sastāvs: RS 2.MR komandieris virsleitnants Vladimirs Supe; kadeti ierindnieks Sandris Belindževs; ierindnieks Lauris Logins; ierindnieks Elvijs Kūkojs; ierindnieks Artis Zalonskis; ierindnieks Edgars Prusaks; ierindnieks Andris Ločmelis; ierindnieks Raitis Rutkis; ierindnieks Marks Mančinskis; ierindnieks Aldis Staņislavskis.

Uzvarētāji tika apbalvoti ar profesionālā sporta formastērpa komplektu.

Sieviešu grupā uzvarēja VRK pastāvīgā personāla komanda; 2.vietā palika VRK 3.MR kadetes; 3.vietā - RS 1.MR izlase.

Komandas – uzvarētājas sastāvs: Studiju nodaļas vadītāja majore Daiga Kupcāne; Materiāltehniskās nodaļas vec. inspektore kapteine Valentīna Zipka; Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vec. inspektore virsleitnante Dace Ivanova; Sporta mācību centra (SMC) vec. inspektore virsleitnante Tatjana Tokareva; Personāla vadības nodaļas vec. inspektore leitnante Jolanta Timofejeva; Pētnieciskās nodaļas vec. inspektore leitnante Ligita Lipovska un inspektore kaprāle Inga Tjarve; SMC inspektore kaprāle Velga Lāce.

Komandas dalībnieces tika apbalvotas ar torti.

Sporta pasākums tika organizēts ar mērķi popularizēt VRK volejbolu un veselīgu dzīves veidu; noskaidrot labāko komandu; atlasīt labākos spēlētājus.

2009.gada 13.februārī


Valsts robežsardzes un Nacionālo bruņoto spēku vadītāju tikšanās

Lai veicinātu Valsts robežsardzes (VRS) un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) sadarbību valsts robežas apsardzības, amatpersonu apmācības jautājumos, š.g. 13.februārī Latgalē tika organizēta VRS priekšnieka ģenerāļa G.Dāboliņa un NBS komandiera ģenerālmajora J.Maklakova darba tikšanās. VRS un NBS vadītāji apmeklēja VRS Aviācijas pārvaldi Ludzas rajonā, kur notika pārvaldes darbības prezentācija, tās tehniskās bāzes apskate. Resoru pārstāvji apsprieda jautājumus par NBS jūras novērošanas sistēmas izmantošanu, sadarbību ārkārtas situācijās, par VRS spēku un līdzekļu efektīvāku izmantošanu. Tikšanās turpinājās Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē, kur G.Dāboliņa kungs un J.Maklakova kungs tikās ar VRK direktoru ģenerāli I.Zālīti. Tika izskatītas Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas un Nacionālo bruņoto spēku sadarbības iespējas apmācību jautājumos.

2009.gada 11.februārī


VRK Padomes sēde

2009.gada 11.februārī Valsts robežsardzes koledžas Apspriežu telpā notika VRK Padomes sēde, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu kandidātu atlasi mācībām Valsts robežasrzdes koledžā 2008/2009mācību gadā tika apstiprināti „Uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžā 2008./2009mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze””.

2009.gada 20.janvārī


Koledžas labākie robežsargi

Valsts robežsardzes (VRS) Gada labākā robežsarga goda nosaukuma kandidātu izvērtēšanas komisijas sēdē š.g. 16.janvārī tika noteikti VRS Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas (VRK) 2008.gada labākie robežsargi.

Turpinot VRS tradīciju, par izrādīto iniciatīvu un centību, veikto personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes darbībā un attīstībā 2008.gadā, profesionālu un teicamu dienesta pienākumu pildīšanu un sasniegtajiem rezultātiem ar Valsts robežsardzes 2009.gada 20.janvāra pavēli Nr.77 „Par Gada labākā robežsarga apbalvošanu” tika apbalvotas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu un VRK amatpersonas.

Šogad koledžas pārstāvjiem tika piešķirts:

-VRS Goda raksts - VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras Dokumentu izpētes nodaļas lektoram majoram Alenam Indriksonam;

-VRS Pateicība - VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra Profesionālās sagatavošanas nodaļas inspektoram virsniekvietniekam Sergejam Gailumam;

-VRS Pateicība - VRK Robežsargu skolas (RS) Pirmās mācību rotas vecākajam instruktoram kaprālim Ervīnam Krainim.

2009.gada 16.janvārī


SPORTA DIENA 2009

No š.g. 8. līdz 15.janvārim Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Sporta mācību centra (SMC) telpās notika ikgadējs sporta pasākums „Sporta diena”. VRK Robežsargu skolas (RS) 1. un 2.mācību rotu (MR) kadetu grupas sacentās vairākos sporta veidos: daudzcīņā, florbolā, šaušanā, peldēšanā, stafetēs, basketbolā (soda metieni), volejbolā u.c. Pirmo reizi pasākuma „Sporta diena” ietvaros VRK SMC baseinā tika organizēts ūdens basketbols. Sacentās robežsargi arī individuālajos sporta veidos: šautriņu mešana, novuss, galda teniss, basketbola soda metieni.

„Sporta diena 2009” godalgotas vietas kopvērtējumā izcīnīja šādas komandas:

-1.vieta – RS 1.MR 12.grupa;

-2.vieta – RS 1.MR 13.grupa;

-3.vieta – RS 2.MR 23.-24.grupa.

Individuāli labākos rezultātus atsevišķos sporta veidos uzrādīja:

- 1.vieta šautriņu mešanā (siev.) – ierindniece Antoņina Semjonova, 1.MR 12.gr. kadete;

- 1.vieta šautriņu mešanā (vīr.) – ierindnieks Oļegs Reinikovs, 1.MR 11.gr. kadets;

- 1.vieta galda tenisā (siev.) – ierindniece Jana Makarova, 2.MR 23.gr. kadete;

- 1.vieta galda tenisā (vīr.) – ierindnieks Valdis Ažesoļs, 1.MR 13.gr. kadets;

- 1.vieta basketbola soda metienos (siev.) – ierindniece Jana Makarova, 2.MR 23.gr. kadete;

- 1.vieta basketbola soda metienos (vīr.) – ierindnieks Artis Zalonskis, 2.MR 22.gr. kadets;

- 1.vieta novusā – virsseržants Gundars Pīlāgs, 2.MR 24.gr. kadets.

Sacensības organizēja VRK Robežsargu skolas administrācija sadarbībā ar VRK SMC personālu, lai uzlabotu VRK RS apmācāmo fizisko sagatavotību, popularizētu sportu to vidū, kā arī noteiktu labākos sportistus.

2009.gada 14.janvārī


VRK notika sanāksme par 2008.gada darbības rezultātiem

Š.g. 14.janvārī Valsts robežsardzes koledžā (VRK) notika svinīgā 2008.gada atskaites sanāksme, kurā piedalījās VRK vadība, pastāvīgais personāls, koledžas kadeti. Pasākumu atklāja VRK direktors ģenerālis Ivars Zālītis, kurš pozitīvi vērtēja koledžas pastāvīgā un apmācāmā personāla paveikto aizvadītajā gadā, - svarīgākos uzdevumus VRK sekmīgi izpildīja. Noteicot koledžas darbības pamatvirzienus 2009.gadam, I.Zālīša kungs atzīmēja, ka izglītība Valsts robežsardzē arī turpmāk paliek prioritāte.

VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš apkopoja studiju, mācību darba, starptautiskās sadarbības rezultātus; minēja sporta, informatīvās aktivitātes. Tika īpaši atzīmēti šādi pasākumi:

- pirmais Valsts robežsardzes koledžas nepilna laika studējošo izlaidums;

- taktisko mācību “Robeža 2008” organizēšana un īstenošana;

- piedalīšanās FRONTEX aģentūras organizētajos Eiropas Savienības Kopējās robežsargu pamatapmācības programmas (Common Core Curriculum jeb CCC) izstrādes pasākumos un šīs programmas prasību ieviešana profesionālās tālākizglītības programmā “Robežapsardze”;

- piedalīšanās starptautiskajās studentu spēlēs “XXIV SELL GAMES 2008”;

- angļu valodas kursu īstenošana Valsts robežsardzes (VRS) un VRK personālam, t.sk. Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības Angļu valodas institūta pasniedzējas vadībā, kuri tika organizēti ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu;

- sadarbības uzsākšana ar Baltijas starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāli, kā arī ar Moldovas Republikas Robežsardzes dienestu un Baltkrievijas Republikas Valsts robežapsardzības komiteju personāla profesionālās sagatavošanas jomas ietvaros;

- iesaistīšanās ES finansēto struktūrfondu projektos;

- piedalīšanās Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas militārajā parādē.

VRK direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvežleitnants Aivars Uzulnīks informēja par realizētajiem pasākumiem un uzdevumiem dienesta organizācijas nodrošināšanai 2008.gadā.

VRK direktora vietnieks (saimnieciskajos jautājumos) pulkvežleitnants Laimonis Klimovičš apkopoja VRK pērnā gada saimnieciskās darbības rezultātus.

VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns atzīmēja galvenos Kinoloģijas dienesta darbības virzienus 2008.gadā, sasniegumus VRS, Latvijas un starptautiskajās sacensībās, piedalīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs.

VRK Finanšu un plānu nodaļas priekšniece kapteine Velta Grecka apkopoja VRK aizvadītā gada finansiālās darbības rezultātus.

Kopumā VRK struktūrvienību darbība 2008.gadā tika vērtēta kā laba.

Par izrādīto iniciatīvu un centību, veikto personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes koledžas darbībā un attīstībā 2008.gadā, kā arī lai veicinātu VRK amatpersonu profesionālo izaugsmi, tradicionāli tika nosaukti VRK Gada labākie robežsargi:

- VRK 2008.gada labākā instruktora goda nosaukums piešķirts VRK Robežsargu skolas (RS) Pirmās mācību rotas vecākajam instruktoram kaprālim Ervīnam Krainim;

- VRK 2008.gada labākā kinologa goda nosaukums - VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra Profesionālās sagatavošanas nodaļas inspektoram virsniekvietniekam Sergejam Gailumam;

- VRK 2008.gada labākā vispārējā personāla virsnieka goda nosaukums - VRK RS Otrās mācību rotas komandierim virsleitnantam Vladimiram Supem;

- VRK 2008.gada labākā mācību personāla virsnieka goda nosaukums - VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistentam kapteinim Mārtiņam Spridzānam.

Noslēdzot sanāksmi, VRK vadība pateicās personālam par padarīto 2008.gadā.

Tika nosaukti VRK prioritārie uzdevumi 2009.gadam: piedalīšanās robežsarga profesijas standartu izstrādē (3., 4., 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un attiecīgo izglītības programmu aktualizēšana; piedalīšanās 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” izstrādes darba grupā; VII Robežnorīkojumu sacensību, Taktisko mācību „Robeža 2009” organizēšana; piedalīšanās starptautiskajās studentu spēlēs SELL GAMES 2009; triju Baltijas valstu un Polijas Republikas Robežsardzes mācību iestāžu robežsargu profesionālo sporta sacensību organizēšana; VRS Kinoloģijas dienesta amatpersonu profesionālās kvalifikācijas celšanas, apmācību kursu organizēšana; starptautisko projektu turpināšana sadarbībā ar Ārlietu ministriju; Valsts robežsardzes 90.gadadienai veltītā III starptautiskā masu skrējiena organizēšana; VRS Trauksmes grupu sacensību organizēšana u.c..

2009.gada 9.janvārī


VRK Padomes sēde

2009.gada 9.janvārī Valsts robežsardzes koledžas Apspriežu telpā notika VRK Padomes sēde, lai nodrošinātu savlaicīgu Valsts robežsardzes koledžas uzņemšanas noteikumu īstenošanu, savlaicīgu un kvalitatīvu studējošo atlasi nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā, tika apstiprināts „Uzņemšanas komisijas laiks un sastāvs”.

2009.gada 8.janvārī


Dāvanas bērniem

Š.g. 08.janvārī Valsts robežsardzes koledžas (VRK) pārstāvji viesojās Tiskādu sanatorijas internātskolā un Maltas speciālajā internātskolā. Robežsargi atveda grāmatas, rotaļlietas, saldumus, kancelejas preces, apģērbus, ko VRK pastāvīgais un apmācāmais personāls saziedoja bērniem koledžas organizētās Ziemassvētku labdarības akcijas ietvaros. Tiekoties ar internātskolu audzēkņiem, darbiniekiem, VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vec.inspektore virsleitnante Dace Ivanova, Robežsargu skolas 1.mācību rotas (MR) kadets ierindnieks Sergejs Enikovs un 2.MR kadete ierindniece Līga Džigure pastāstīja par koledžu, apmācībām Robežsargu skolā. VRK kinologi uzstājās ar paraugdemonstrējumiem: Kinoloģijas centra (KC) Vaislas darba nodaļas inspektors virsniekvietnieks Uldis Livdāns ar savu dienesta suni “Amālija” demonstrēja narkotisko vielu meklēšanu; KC Profesionālās sagatavošanas nodaļas inspektore virsseržante Lidija Mihaļova ar dienesta suni “Bona” - paklausības elementus.

Gadu atpakaļ VRK robežsargi arī apmeklēja Tiskādu sanatorijas internātskolu un Maltas speciālo internātskolu, atvedot sarūpētās dāvanas Iekšlietu ministrijas organizētās labdarības akcijas „Ziemassvētki – ikvienam no mums” ietvaros.

2009.gada 8.janvārī


SPORTA DIENA - 2009

No š.g. 8. līdz 17.janvārim Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Sporta mācību centra (SMC) telpās notiek ikgadējs sporta pasākums „Sporta diena”. VRK Robežsargu skolas (RS) 1. un 2.mācību rotu kadetu grupas sacentīsies vairākos sporta veidos: daudzcīņā, florbolā, šaušanā, peldēšanā, stafetēs, basketbolā (soda metieni), volejbolā u.c. Kadetu komanda, kura uzvarēs volejbola sacensībās, cīnīsies superspēlē ar VRK RS administrācijas komandu. Pirmo reizi pasākuma „Sporta diena” ietvaros VRK SMC baseinā tiks organizēts ūdens basketbols. Sacentīsies robežsargi arī individuālajos sporta veidos: šautriņu mešana, novuss, galda teniss, basketbola soda metieni.

Sacensības organizē VRK Robežsargu skolas administrācija sadarbībā ar VRK SMC personālu, lai uzlabotu VRK RS apmācāmo fizisko sagatavotību, popularizētu sportu to vidū, kā arī noteiktu labākos sportistus.

Jūsu jautājums
Diskusijas
Viesu grāmata
 

 


Lapa apmeklēta 197150 reizes | Pēdējās izmaiņas veiktas: 24.03.2017.

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta
Copyright © Valsts robežsardzes koledža 2003
Valsts robežsardzes koledža, Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4600,
Tālr. 64603690, Fakss: 64603681 e-pasts: vrk@rs.gov.lv