Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

REFLEKTANTU IEVĒRĪBAI! 2022.gada 4.aprīlī apstiprināti "Uzņemšanas noteikumos Valsts robežsardzes koledžā 2022./2023.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” (pamatuzņemšana)"
Par mums
Aktualitātes
2022.gads
2021.gads
2020.gads
2019.gads
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets


2022.gada 20.maijā

Iekšlietu ministrija aicina jauniešus dienestā: “Kļūsti par drošības pamatu!”


Ceturtdien, 19. maijā, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts robežsardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) un to mācību iestādēm, kā arī Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru atklāj kampaņu “Kļūsti par drošības pamatu”. Kampaņas mērķis ir piesaistīt jauniešus mācībām un dienestam iekšlietu nozarē un stiprināt valsts iekšējo drošību.


Iekšlietu dienesti uzsver, ka jauniešu rokās ir mūsu māju – Latvijas – drošība nākotnē, tāpēc viņi tiek aicināti izvēlēties svarīgu, cienījamu un drosmīgu profesiju un karjeru, kā arī kļūt par daļu no plašā iekšlietu nozares kolektīva, lai mēs visi kopā stiprinātu Latvijas drošības pamatu!


"Krievijas karš Ukrainā arvien vairāk izgaismo nepieciešamību stiprināt Latvijas iekšējo drošību un parāda, cik būtiska loma ir katram patriotiski noskaņotam iedzīvotājam, kas veido saliedētu komandu. Ik dienas rūpējoties par to, lai ikviens Latvijā justos droši, ir īpaši svarīgi stiprināt iekšējo drošību un iekšlietu nozares kolektīvā uzņemt arvien jaunus izglītotus, spēcīgus un profesionālus savas valsts – Latvijas – patriotus. Saliedēts kolektīvs, motivēti un savu zemi mīloši jaunieši ir nākotne, kuru varam sākt īstenot jau šodien. Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts robežsardze ir Latvijas iekšējās drošības kodols. Izvēloties savu karjeru saistīt ar kādu no iekšlietu dienestiem, jaunieši kļūs par visas Latvijas un tās sabiedrības drošības pamatu,” uzsver Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.


Neskatoties uz to, ka iekšlietu dienestu pienākumi ir atšķirīgi, to darbības mērķis ir viens – palīdzēt, sargāt un rūpēties par iedzīvotāju drošību Latvijā! Rūpes par sabiedrisko kārtību, noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu, nelaimē nokļuvuša cilvēka glābšanu, robežu sargāšanu un nevēlamu, personu nelikumīgas ieceļošanas Latvijā nepieļaušanu – tas ir drošības pamats, kuru ir būtiski ik dienas stiprināt un attīstīt.


Katru gadu Valsts policijas koledžā studijas uzsāk aptuveni 172 jaunieši, Valsts robežsardzes koledžā - 112, savukārt Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā – 25 jaunieši, bet vēl apmēram 140 interesenti iestājas VUGD, izejot koledžā apmācības kursu. Tomēr arvien aktuāls ir jautājums par fiziski sagatavotu un motivētu jauniešu piesaisti iekšlietu dienestiem. Tādēļ kampaņas laikā tiks akcentēta arī veselīga dzīvesveida nozīme, fiziskā sagatavotība un nepieciešamās prasības koledžu iestājpārbaudījumiem. Šajā jautājumā kampaņas vēstījumus palīdzēs popularizēt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra atpazīstamākie Latvijas sportisti, no kuriem daļa ir arī šā gada Pekinas olimpisko spēļu dalībnieki.


Ar kampaņas palīdzību tiks uzrunāti jaunieši un citi interesenti, lai informētu gan par mācību un karjeras iespējām, ieguvumiem, uzsākot mācības Valsts policijas koledžā, Valsts robežsardzes koledžā un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, gan palīdzētu jauniešiem noticēt saviem spēkiem, saskatīt savu potenciālu un realizēt izglītošanos, karjeru un izaugsmi tieši iekšējās drošības jomā.


Jauniešu piesaiste iekšlietu dienestiem ir viena no Iekšlietu ministrijas stratēģiskajām prioritātēm. Jauniešiem iekšlietu dienestu mācību iestādēs ir iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību augsta līmeņa profesionāļu vadībā. Turklāt, domājot par iekšlietu nozares turpmāko attīstību, uzsākta virkne reformu iekšlietu dienestu darba apstākļu uzlabošanai. Valdībā ir panākts atbalsts atalgojuma palielināšanai iekšlietu nozares amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm – policistiem, ugunsdzēsējiem glābējiem un robežsargiem. Ir uzsākta jaunu tipveida depo un katastrofu pārvaldības centru būvniecība, kur nākotnē vienuviet atradīsies gan iekšlietu, gan citi operatīvie dienesti. Tiek sakārtoti policijas iecirkņi, uzsākts darbs pie konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” īstenošanas, lai nodrošinātu profesionālas un mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības pēctecību, kā arī tiek īstenotas citas strukturālas reformas iekšlietu nozares modernizēšanai.


Nāc un pievienojies iekšlietu nozares profesionāļu komandai. Kļūsti par drošības pamatu!


Plašāk par mācībām un prasībām, lai iestātos kādā no iekšlietu nozares koledžām:


Valsts policijas koledža https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/uznemsanas-noteikumi


Valsts robežsardzes koledža http://www.vrk.rs.gov.lv/main.php?sadala=70&m=7&f=2


Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža http://www.ucak.vugd.gov.lv/lat/reflektantiem


Sagatavoja: Iekšlietu ministrija sadarbībā ar kampaņā iesaistītajām iekšlietu nozares iestādēm

2022.gada 13.maijā

Valsts robežsardzes koledža saņēma mikroautobusus suņu pārvadāšanai


Š.g. 6.aprīlī Valsts robežsardzes koledža paplašināja iestādes autoparku ar pieciem speciāli aprīkotiem mikroautobusiem, kuri paredzēti kinologu un dienesta suņu pārvadāšanai. Eiropas Savienības finansētā Eiropas kaimiņattiecību instrumenta projekta ietvaros tika noslēgts piegādes līgums ar SIA „Mūsa Motors Rīga” par speciāli aprīkotu mikroautobusu piegādi.

“Specializētie mikroautobusi nepieciešami Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas uzdevumu kvalitatīvai veikšanai, kas saistīti ar Latvijas un Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzību un robežkontroli, kā arī tiks izmantoti Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas kinologu un dienesta suņu apmācību nodrošināšanai, t.i. transportēšanai līdz apmācību vietām,” komentē projekta vadītājs Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns.

Projekts “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” (dotācijas līguma Nr.1S-232) paredz investēt robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas attīstībā vairāk nekā 1,1 miljonu euro, 89,99 % jeb 992 724,26 euro no projekta attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības finansējums. Projekta realizācijas gaitā ir notikuši astoņi kinologu kvalifikācijas paaugstināšanas semināri, iegādāts kinologu un dienesta suņu apmācību inventārs, kā arī veikta Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra ēkas jumta rekonstrukcija un bēniņu siltināšana.

Saistībā ar kinoloģijas dienesta attīstību Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, apmeklējot Valsts robežsardzes koledžu reģionālās vizītes laikā aprīļa beigās, tika prezentēti jauni specializētie mikroautobusi. Saeimas Preses dienests informē, ka I.Mūrniece augstu novērtēja koledžas attīstību cauri gadu desmitiem, kļūstot par patiesi mūsdienīgu izglītības iestādi, kas sagatavo augstas raudzes profesionāļus, kuri ir gatavi rūpēties par valsts robežu šajā izaicinājumu pilnajā laikā.

Šo publikāciju finansē Eiropas Savienība. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Uldis Barkāns,

Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns,

tālrunis 64603687, e-pasts:uldis.barkans@rs.gov.lv


Foto: A.Vītols, VRS


Foto

2022.gada 10.maijā

Valsts robežsardzes koledžā aizvadīta Atvērto durvju diena


Š.g. 6.maijā Valsts robežsardzes koledžā aizvadīta Atvērto durvju diena. Ap 100 interesentu viesojās mācību iestādē un iepazina to klātienē. Interesi par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā izrādīja galvenokārt Rēzeknes un Daugavpils pilsētu jaunieši, kā arī interesenti no Latgales novada un citām Latvijas vietām: Ventspils, Rīgas, Olaines un Smiltenes.

Pasākums tika rīkots ar mērķi iepazīstināt ar mācību iestādi, sniegt informāciju mācību iespējām un uzņemšanas noteikumiem. Interesenti ielūkojās mācību auditorijās, dienesta viesnīcā, muzejā un sporta centrā, apskatīja Valsts robežsardzes bruņojumu, tehniku, ekipējumu, tehniskos un speciālos līdzekļus, kā arī paviesojās kinoloģijas centrā un vēroja kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus. Īpašu prieku sagādāja Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera demonstrācijas lidojums un apskate.

Valsts robežsardzes koledža viena gada laikā piedāvā iespēju kļūt par robežsargu (kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors), apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”. Uzņemšana 2022./2023.mācību gadam norisināsies no š.g. 1.jūnija līdz 22.jūlijam. Dokumentus varēs iesniegt gan elektroniski, gan klātienē - Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs.

Informācijas par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā atrodama mūsu tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv.


Foto: D.Zariņa, VRK

Foto

2022.gada 10.maijā

Noskaidroti Valsts robežsardzes labākie galda tenisa spēlētāji


Š.g. 6.maijā Valsts robežsardzes koledžā norisinājās Valsts robežsardzes atklātā čempionāta sacensības galda tenisā, kurās piedalījās Valsts robežsardzes koledžas un sešas Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) teritoriālo pārvalžu komandas.

Komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – VRS Ludzas pārvaldes komanda un 3.vietu – VRS Viļakas pārvaldes komanda.

Sacensību laikā tika noskaidroti Valsts robežsardzes labākie galda tenisa spēlētāji, kuri ieguva godalgas individuālajā vērtējumā:

Vīriešu grupā 1.vietu ieguva Vjačeslavs Gedroics (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu - Andrejs Aleksejevs (VRS Viļakas pārvalde) un 3.vietu - Sergejs Baikovs (VRS Rīgas pārvalde).

Vīriešu veterānu grupā 1.vietu ieguva Sergejs Nazarovs (Valsts robežsardzes koledža), 2.vietu - Oļegs Sirihs (VRS Daugavpils pārvalde) un 3.vietu - Arvīds Čodars (VRS Ludzas pārvalde).

Sieviešu grupā 1.vietu ieguva Ilona Pīrāga (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietu - Jana Bulmeistere (VRS Rīgas pārvalde) un 3.vietu - Tatjana Silineviča (VRS Viļakas pārvalde).

Sveicam uzvarētājus!


Foto: D.Zariņa, VRK

Foto

2022.gada 6.maijā

Valsts robežsardzes koledža saņēma vērtīgu dāvinājumu


Savā 30.gadadienas jubilejas gadā Valsts robežsardzes koledža saņēma vērtīgu dāvinājumu – foto albumu, kas piederēja Robežsargu brigādes 2.Zilupes bataljona 3.rotas 1.vada robežsargam Vladislavam Verzbovičam.

Vēstures avoti liecina, ka V.Verzbovičs ilgus gadus dienēja Zilupes robežsargu bataljonā, taču pēc Vācijas uzbrukuma Polijai, t.i. 1939.gadā viņš tika pārcelts uz jaunizveidoto 5.Krāslavas robežsargu bataljonu. Tāpat kā lielāko daļu Latvijas robežsargu V.Verzboviču skāra PSRS represijas un 1950.gada 25.oktobrī viņš nonāca PSRS apcietinājumā kā valsts ienaidnieks.

Vēsturiskais foto albums ir datēts ar 1939.gada 1.novembri. Tajā ir apkopota 201 fotogrāfija, kas raksturo laika posmu no 1916.gada līdz 1939.gadam un atspoguļo latviešu strēlnieku, vēlāk – Latvijas brīvvalsts robežsargu un pierobežas iedzīvotāju sadzīves un dienesta ainas.

Vairāk kā 80 gadus senās fotogrāfijas atspoguļo gan nozīmīgus, gan ikdienas notikumus Latvijas brīvvalsts Robežsardzes vēsturē: valsts austrumu robežas iekārtošanas darbus, robežsargu kordonus un sargposteņus, robežsargu būvētos tautas namus Ludzas apriņķa Goliševas un Krivandas ciemos, robežsargu mācības pierobežā, Robežsargu brigādes ģenerāļa Ludviga Bolšteina, iekšlietu ministra Viļa Gulbja un ārvalstu robežsargu vizītes pierobežā; kultūras, sporta un sabiedriskos pasākumus – Zilupes bataljona karoga iesvētīšanas svētkus, bataljona sporta svētkus, mājturības kursus, dažādu disciplīnu sporta sacensības, kā arī robežsargu ģimeņu privātas fotogrāfijas.

Foto albums kā unikāls sava laika vēstures dokuments tiks glabāts Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļā. Pēc nodaļas vēsturnieku veiktās digitalizācijas albums tiks piedāvāts visiem starpkaru perioda Latvijas vēstures pētniekiem.

Valsts robežsardzes koledža pateicas robežsardzes veterānam, patriotam un bijušajam ilggadējam Valsts robežsardzes koledžas direktoram un Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšniekam ģenerālim Ivaram Zālītim, par šo ziedojumu, kas būs neatsverams ieguldījums Latvijas Robežsardzes vēstures izpētē, jaunās robežsargu paaudzes un sabiedrības izglītošanā, kā arī patriotiskajā audzināšanā.


Foto: VRK

Foto

2022.gada 5.maijā

Saeimas priekšsēdētāja reģionālajā vizītē apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu


Š.g. 29.aprīlī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piedalījās Saeimas Latgales apakškomisijas svinīgajā sēdē, kas norisinājās Rēzeknē Latgales kongresa ietvaros. Reģionālās vizītes laikā I.Mūrniece apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu.

I.Mūrniece augstu novērtēja koledžas attīstību cauri gadu desmitiem, kļūstot par patiesi mūsdienīgu augstskolu, kas sagatavo augstas raudzes profesionāļus, kuri ir gatavi rūpēties par valsts robežu šajā izaicinājumu pilnajā laikā. Par to liecina gan ciešais sadarbības tīkls ar citu valstu robežsargu skolām, gan izveidotā sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, informē Saeimas Preses dienests.


Foto: Saeimas Preses dienests

Foto

2022.gada 5.maijā

Valsts robežsardzes koledža piedalījās tematiskajā izstādē Saldū


Š.g. 4.maijā militārā parāde par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 32.gadadienai norisinājās Saldū. Šogad Valsts robežsardzi militārajā parādē pārstāvēja Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes robežsargu vienība. Valsts robežsardzes koledža piedalījās Nacionālo bruņoto spēku organizētajā tematiskajā izstādē.

Valsts robežsardzes koledžas tematiskajā teltī klātesošie varēja apskatīt bruņojumu, tehniku, ekipējumu, tehniskos un speciālos līdzekļus. Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji sniedza informāciju par Valsts robežsardzes koledžas apgūstamajām izglītības programmām, uzņemšanas nosacījumiem un prasībām reflektantiem.

Īpašu prieku klātesošiem sagādāja Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi.


Foto: VRK, VRS

Foto

2022.gada 3.maijā

Valsts robežsardzes koledžas Atvērto durvju diena jau 6.maijā

Aicinām uz Valsts robežsardzes koledžas Atvērto durvju dienu, kas norisināsies 6.maijā plkst.12:00. Šogad Valsts robežsardzes koledža atver durvis klātienē. Koledžas durvis apmeklētājiem 6.maijā būs atvērtas no plkst.12:00 līdz plkst.15:00, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8.

Atvērto durvju dienā varēsi uzzināt par iespējām mācīties profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”, iepazīt mācību iestādi un iegūt informāciju par karjeras iespējām Valsts robežsardzē, kā arī uzdot interesējošos jautājumus.

Pasākuma plāns:

- 11:00-12:00 Dalībnieku reģistrācija un informatīvo bukletu izsniegšana.

- 12:00-13:00 Informatīvais ziņojums par Valsts robežsardzes darbību un funkcijām. Informatīvais ziņojums par mācībām Valsts robežsardzes koledžā un uzņemšanas noteikumiem profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apguvei. Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes prezentācija.

- 13:00-14:00 Valsts robežsardzes koledžas apskate. Valsts robežsardzes tehnisko līdzekļu un tehnikas apskate. Valsts robežsardzes koledžas bruņojuma, speciālo līdzekļu un ekipējuma apskate. Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta „Sigma” ekipējuma un bruņojuma apskate.

- 14:00-14:10 Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera nosēšanās.

- 14:10-14:30 Valsts robežsardzes koledžas kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi.

- 14:30-15:00 Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera apskate.

Sīkāka informācija par Atvērto durvju dienu atrodama mūsu tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv.

2022.gada 3.maijā

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās svinīgs zvēresta došanas pasākums


Par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, š.g. 3.maijā Valsts robežsardzes koledžas ierindas laukumā norisinājās svinīgs zvēresta došanas pasākums.

Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas 18 kadeti deva robežsarga zvērestu: “Es, robežsargs, zvēru būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, pildīt dienesta pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas Republiku un tās neatkarību un kalpot sabiedrības vispārējām interesēm”.

Pēc zvēresta došanas kadeti turpinās mācībās profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”.

Informācija par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā atrodama mūsu tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv sadaļā „Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi”.


Foto: D.Zariņa, VRK

Foto

2022.gada 13.aprīlī


Nordplus programmas mobilitātes ietvaros Valsts robežsardzes koledžas docētāji apmeklē mācību iestādi Somijas Republikā

No š.g. 4. līdz 8.aprīlim Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk - VRK) akadēmiskais personāls apmeklēja Somijas Republikas Robežu un krasta apsardzes akadēmiju Imatrā.

Somijas Nacionālās izglītības aģentūras piešķirtais finansējums VRK izstrādātajam Nordplus programmas projektam „Izaicinājumi Eiropas Savienības ārējās robežas drošībā un robežsargu profesionālajā sagatavošanā Somijā un Latvijā” (NPHE-2020/10330) ļāva trīs VRK docētājiem: VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektorei pulkvežleitnantei Jekaterinai Livdānei, VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Jurim Madžulam un VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistentam majoram Jānim Stafeckim pilnveidot savu profesionālo kompetenci un meistarību, vadot nodarbības Robežu un krasta apsardzes akadēmijas studējošajiem profilējošos mācību priekšmetos, kā arī daloties pieredzē un novērojot Somijas kolēģu lasītās lekcijas par informācijas sistēmām un dokumentu tehnisko pārbaudi.

VRK lektore J.Livdāne vadīja nodarbības riska analīzes jomā, sniedzot apmācāmajiem ieskatu CIRAM metodoloģijā kopējās Eiropas Savienības drošības kontekstā, savukārt, lektors J.Madžuls vadīja nodarbības personu profilēšanas jomā. Vadītās nodarbības vēroja Somijas Robežu un krasta apsardzes akadēmijas pedagogi, atzīstot izstrādāto mācību materiālu augsto līmeni un profesionālo lietderību. VRK asistents J.Stafeckis vadīja nodarbības cilvēktirdzniecības jomā, aktualizējot norādīto tēmu, šobrīd pieaugušo Ukrainas bēgļu kontekstā. Nodarbību laikā apmācāmie izrādīja lielu interesi par akcentētajām aktualitātēm.

Vizītes ietvaros docētājus iepazīstināja ar Robežu un krasta apsardzes akadēmijas īstenotajām mācību programmām, studiju procesa organizāciju un e-vides izmantošanas specifiku. Ekskursijas laikā Somijas kolēģi izrādīja auditorijas, mācību robežkontroles punktu, šautuvi, speciālās taktikas paņēmienu apguves ēku un Robežsargu muzeju. VRK docētājiem tika noorganizēta ekskursija uz Imatras autoceļu robežšķērsošanas vietu, kur notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi saistībā ar Ieceļošanas – izceļošanas sistēmas ieviešanu.

VRK docētāji atzīmēja īstenoto mobilitāti kā ļoti lietderīgu savas profesionālās pieredzes bagātināšanā.

Foto

2022.gada 13.aprīlī

Robežsargi viesojās Rīgas Purvciema vidusskolā


Š.g. 11.aprīlī robežsargi viesojās Rīgas Purvciema vidusskolā, kur norisinājās karjeras pasākums “Karjeras nedēļa”. Robežsargi jauniešus informēja par robežsarga profesiju, mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā, dienestu un karjeras iespējām Valsts robežsardzē.

Robežsarga dienests sākas ar profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” apgūšanu Valsts robežsardzes koledžā. Viena gada laikā apgūstot robežsarga profesiju un absolvējot koledžu, tiek piešķirta kvalifikācija “Valsts robežsardzes inspektors” un speciālā dienesta pakāpe „kaprālis”, turpina dienestu Valsts robežsardzes Daugavpils, Viļakas, Ludzas, Ventspils, Rīgas un Aviācijas pārvaldēs.

Informācija par mācībām Valsts robežsardzes koledžā ir pieejama mūsu tīmekļvietnes www.vrk.rs.gov.lv sadaļā „Reflektantiem – Nāc mācies” https://ej.uz/maciesvrk


Foto: D.Zariņa, VRK

Foto

2022.gada 12.aprīlī

Robežsardzes mācību iestāžu vadītāji stiprina sadarbību


Š.g. 6.aprīlī Polijā, Sopotā notika robežsardzes mācību iestāžu vadītāju tikšanās, kuras laikā tika izvērtēti mācību iestāžu sadarbības rezultāti 2021.gadā un pārrunātas sadarbības pasākumu plānos 2022.gadam iekļautās aktivitātes, kā arī apspriestas aktualitātes robežsargu profesionālajā sagatavošanā. Tikšanās laikā pausta pamatota pārliecība, ka darbojoties kopsolī, ir gūta personāla efektīva un kvalitatīva sagatavošana valstu robežsardzes dienestiem.’

Pasākuma ietvaros notika Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Polijas robežsardzes dienestu mācību iestāžu direktoru un delegāciju tikšanās, kuras atklāja Polijas Republikas Kentšinas Robežsargu mācību centra komandieris Adam Pacuk, uzsverot klātienes tikšanās nozīmību un starpinstitūciju profesionālās sadarbības svarīgumu.

Mācību iestādes cieši sadarbojas jau vairākus gadus, īstenojot dažādus kopīgus pasākumus: konferences, seminārus, nodarbības, profesionālās un sporta sacensības.

Foto

2022.gada 12.aprīlī

Atsāktas robežsargu sacensības


Pēc gandrīz divu gadu pārtraukuma Valsts robežsardze ir atsākusi rīkot atklātā čempionāta sacensības. Š.g. 8.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā, Rēzeknē ar sacensībām basketbolā tika atklāts Valsts robežsardzes 2022.gada atklātais čempionāts.

Sacensībās piedalījās Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes Ludzas, Viļakas, Daugavpils, Rīgas un Ventspils pārvalžu basketbola komandas. Sacensību rezultātā uzvaru izcīnīja Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde, 2.vietu ieguva Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde un 3.vietu - Valsts robežsardzes koledžas komanda.

Valsts robežsardzes basketbola izlase turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2022.gada atklātā čempionāta sacensībām basketbolā, kas norisināsies š.g. 29.aprīlī.


Foto: D.Zariņa, VRK

Foto

2022.gada 7.aprīlī

Skolēni ēnoja robežsargus


Š.g. 6.aprīlī, kad visā Latvijā norisinājās ēnu diena, skolēni no Rēzeknes, Daugavpils, Ludzas un Jēkabpils ēnoja robežsargus Valsts robežsardzes koledžā. Ēnotāju lielāko interesi izraisīja kinologa dienests, daudzi izvēlējās izzināt kadetu mācību gaitas un sekot mācību rotas komandiera dienesta gaitām.

Skolēnu diena Valsts robežsardzes koledžā sākās no rīta apskates un izvades ierindas laukumā. Tad kopā ar kadetiem ēnotāji mācījās soļot, vingroja, apskatīja specializētas mācību auditorijas un iemācījās atpazīt viltotus dokumentus. Prieku skolēniem sagādāja dalība kucēnu sākotnējā apmācībā. Skolēniem bija iespēja apskatīt ieročus, robežsardzes speciālos un tehniskos līdzekļus, kā arī pielaikot trauksmes grupas ekipējumu. Skolēniem paveicās arī apmeklēt robežsardzes muzeju, kur viņi iepazinās ar robežsardzes izveidošanas vēsturi. Ēnotāji uzdeva daudz jautājumu gan par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā, gan dienestu Valsts robežsardzē, uz kuriem saņēma izsmeļošas atbildes.

Skolēni apzinās, ka šobrīd vēl vairāk kā jebkad ir aktuāls jautājums par valsts robežas drošības nodrošināšanu, un plāno saistīt savu nākotni ar dienestu iekšlietu jomā. Ēnu dienas ietvaros iegūtas zināšanas par robežsarga profesiju un dienesta specifiku atvieglos skolēniem izvēlēties savu nākotnes darbības jomu.


Foto: D.Zariņa, VRK

Foto

2022.gada 5.aprīlī

Valsts robežsardzes izlase ieguva vairākas godalgotas vietas


Š.g. 2.aprīlī Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) šaušanas izlase piedalījās Latvijas Ziemas čempionātā lietišķajā šaušanā un ieguva vairākas godalgotas vietas.

Vīriešu konkurencē vingrinājumā DP-3 Edgars Urtāns (Valsts robežsardzes koledža) ieguva 1.vietu un vingrinājumā DP-4 - 3.vietu.

Sieviešu konkurencē vingrinājumā DP-3 Edīte Barsova (VRS Viļakas pārvalde) ieguva 2.vietu un vingrinājumā DP-4 - 3.vietu.

Komandu vērtējumā deviņu komandu konkurencē gan vingrinājumā DP-3, gan vingrinājumā DP-4 VRS šaušanas izlase izcīnīja 1.vietu.

Neskatoties uz to, ka VRS šaušanas izlase nestartēja vingrinājumā “Ātršaušana ar pneimatisko pistoli”, čempionāta triju vingrinājumu kopvērtējumā VRS šaušanas izlase ieguva 3.vietu deviņu komandu konkurencē.


Foto: P.Olksna, VRS LUP

Foto

2022.gada 30.martā

Valsts robežsardzes koledžas personāls ziedo asinis


Š.g. 30.martā Valsts robežsardzes koledžas personāls, t.sk. apmācāmie ziedoja asinis.

Asinis ziedot ieradās 43 donori un kopumā saziedoti aptuveni 20 litri asiņu. Pateicoties Valsts robežsardzes koledžas sniegtajam atbalstam, būs iespēja sniegt palīdzību aptuveni 130 cilvēkiem.

Sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli asins donoru dienas Valsts robežsardzes koledžā tiek rīkotas jau vairākus gadus.


Foto: A.Vītols, VRS

Foto

2022.gada 29.martā

Kucēni satika savus jaunos saimniekus


Septiņi vācu aitu suņa šķirnes kucēni, kuriem martā apritēja trīs mēneši, satika savus jaunos saimniekus.

Marta sākumā Louna, Lorry un Lucrecia devās uz Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldi, Lyanna - uz Daugavpils pārvaldi un marta beigās Lexia, Lagertha un Loki - uz Viļakas pārvaldi, lai iepazītos ar jauno saimnieku (kinologu), gūtu priekšstatu par dienesta vietu un sāktu socializācijas procesu. Tomēr drīz kinologi un kucēni atgriezīsies Valsts robežsardzes koledžā, lai apgūtu kucēnu sākotnējās apmācību programmu un specializācijas apmācību, t.i. cilvēka smaržas, sprāgstvielu vai narkotisko vielu meklēšanu. Tikai pēc šo apmācību veiksmīgas apgūšanas kucēni būs gatavi uzsākt dienesta gaitas uz valsts robežas.

“Valsts robežsardzē dienesta suns ir nenovērtējams palīgs valsts robežas apsargāšanā, jo tieši suns var sekot pēdām un rezultātā panākt robežpārkāpēju, kā arī izmantojot savu izcilu ožu, atrast narkotisko vielu slēptuves un citas aizliegtas vielas,” - norāda Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra priekšnieks Guntis Dukšta.

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta galvenais uzdevums ir Valsts robežsardzes kinologu un dienesta suņu apmācība, kā arī vaislas darbs, nodrošinot Valsts robežsardzi ar kucēniem.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2022.gada 18.martā

Skolēn, piesakies ēnu dienai Valsts robežsardzes koledžā


Šogad ēnu diena norisināsies 6.aprīlī un Valsts robežsardzes koledža piedāvā ēnot kadetu, kinologu un mācību rotas komandieri.

Skolēnam būs iespēja iepazīt robežsarga profesiju, ielūkoties kadeta ikdienā un iejusties kinologa lomā, kā arī uzzināt par mācību iespējām un karjeras izaugsmi Valsts robežsardzē.

Piesakies ēnu dienai Valsts robežsardzes koledžā, apmeklējot portālu enudiena.lv.

Ēnu dienu rīko Junior Achievement Latvia ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.


Foto:VRK

Foto

2022.gada 17.martā

Maltā tika godināti Latvijas patrioti


Šodien, 17.martā Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas nodrošināja godasardzi pie Maltas partizānu un viņu atbalstītāju piemiņas akmens, kur notika Nacionālās pretošanās kustības piemiņas pasākums un tika godināti Latvijas patrioti - Maltas pagasta iedzīvotāji, kuri sevi ziedoja Latvijas brīvībai.


Foto:VRK

Foto

2022.gada 15.martā

Robežsargi piedalījās izglītības izstādē „Skola 2022”


No š.g. 11. līdz 13.martam Rīgā, izglītības izstādē „Skola 2022” Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji prezentēja robežsarga profesiju, iepazīstināja ar Valsts robežsardzes koledžas izglītības programmām un informēja par karjeras iespējām Valsts robežsardzē.

Valsts robežsardzes koledžas stenda apmeklētāji izrādīja interesi par robežsardzes tehniskajiem līdzekļiem un dažādu valstu personu apliecinošu dokumentu paraugiem, kā arī labprāt piedalījās personu sejas identifikācijas aktivitātē.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji atbildēja uz jauniešu jautājumiem par uzņemšanu mācībām Valsts robežsardzes koledžā, kas šogad plānota jūnijā – jūlijā.


Foto:VRK

Foto

2022.gada 11.martā

Valsts robežsardzes koledža atskaitās par paveikto


Š.g. 3.martā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) tiešsaistē norisinājās dienesta sanāksme par 2021.gadā paveikto un turpmākajām iecerēm un plāniem.

Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins iesāka dienesta gada sanāksmi, iezīmējot VRK galveno mērķi - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana. Pulkvedis M.Petrušins ziņoja, ka 2021.gadā plānotie pasākumi tika realizēti ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanai valstī noteiktos epidemioloģiskos pasākumus un akcentēja, ka mācību un studiju process tomēr netika pārtraukts. Pulkvedis M.Petrušins atzīmēja, ka papildu plānotājiem uzdevumiem VRK amatpersonas sniedza atbalstu Valsts policijai valstī noteikto Covid-19 izplatības ierobežojumu kontrolē un Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm nelegālās imigrācijas plūsmas apturēšanā uz Latvijas - Baltkrievijas robežas noteikto ārkārtējo situāciju laikā. Par vienu no dienesta darbības prioritāro virzienu 2022.gadā nosaukta VRK jaunās stratēģijas izstrāde.

Tālāk vārds tika dots Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniecei (mācību darbā) pulkvedei Daigai Kupcānei, Valsts robežsardzes koledžas direktora vietniekam (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedim Aivaram Uzulnīkam un VRK Kinoloģijas dienesta priekšniekam pulkvedim Uldim Barkānam, kuri detalizēti informēja par paveikto noteiktajās atbildības jomās un pastāstīja sīkāk par turpmākajām iecerēm un plāniem.

Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks) ģenerālis Juris Martukāns pateicās VRK personālam par ieguldīto darbu izvirzīto mērķu sasniegšanā, akcentējot, ka 2021.gads bija Covid-19 pandēmijas izraisīto izaicinājumu gads, kur liela nozīme bija personāla vakcinācijai, kas nodrošināja apmācību procesa nepārtrauktību un svarīgu funkciju izpildi. Par prioritāti 2022.gadā uzsvēra rekrutēšanas sistēmas nokomplektēšanu un jaunā Kinoloģijas centra izbūvi.

Sanāksmes laikā tika nosaukti VRK gada labākie robežsargi un darbinieki:

• Gada labākais virsnieks mācību jomā (akadēmiskais personāls) – VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore majore Jolanta Gaigalniece-Zelenova;

• Gada labākais vispārējā personāla virsnieks – VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākais inspektors kapteinis Jevgēnijs Garkuls;

• Gada labākais instruktors – VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras inspektore seržante Agita Gutāne;

• Gada labākais darbinieks izglītības un administratīvajā jomā - VRK Administratīvās nodaļas vecākā speciāliste (HoP koordinatore) Valentīna Supe;

• Gada labākais darbinieks uzkopšanas jomā – VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Ēku ekspluatācijas nodaļas apkopēja Olga Martinova;

• Gada labākais darbinieks transportlīdzekļu vadīšanas un mehānikas jomā - VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Autotransporta nodaļas speciālists Aivars Mekša.

Dienesta sanāksmi noslēdza Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins: “Paldies VRK personālam par lojalitāti un profesionalitāti!”


Foto:VRK

Foto

2022.gada 8.martā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā norisinājās devītais izlaidums


2022.gada 4.martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā norisinājās devītais izlaidums 11 Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras saņēma diplomus par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” apgūšanu. Viens no absolventiem izlaidumā piedalījās attālināti.

Pasākuma laikā klātesošos uzrunāja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dekāne, programmas direktore Iluta Arbidāne. Izlaidumā piedalījās Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji.

2010.gadā Valsts robežsardze noslēdza Nodomu protokolu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” īstenošanu Valsts robežsardzes amatpersonām. 2011.gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija uzsāka programmas īstenošanu. Programmas ilgums ir 2,5 gadi. Iegūtā kvalifikācija Valsts robežsardzes amatpersonām dod iespēju dienēt Valsts robežsardzes vai Valsts robežsardzes koledžas vecāko virsnieku amatos.

Foto

2022.gada 8.martā

Ar futbola turnīru piemin Vladimiru Klosu


Š.g. 5.martā Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā aizvadīts Vladimira Klosa piemiņas turnīrs telpu futbolā.

Visa Vladimira Klosa dzīve bija cieši saistīta ar sportu un savus pēdējos dzīves gadus viņš strādāja Valsts robežsardzes koledžā sporta jomā, t.i. gatavoja Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes izlases komandas dalībai Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas, kā arī dažādās starptautiskajās sacensībās, kurās tika izcīnītas daudzas godalgotas vietas un iegūti daudzi čempionu tituli. Viņš veica plašu sporta popularizēšanas darbu, nodrošinot starptautisku, Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas sporta pasākumu plānošanu, organizāciju un vadīšanu, kā arī Valsts robežsardzes koledžas sporta mācību bāzes pilnveidošanu.

Viņa piemiņai jau ceturto gadu tiek rīkots turnīrs telpu futbolā. Turnīrs notika Vladimira Klosa dzimšanas dienā - 5.martā. Pirms turnīra notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie Vladimira Klosa kapa. Turnīrā piedalījās sešas komandas: Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skolas, Augšdaugavas novada sporta skolas komandas un „ŠELLAT”.

Turnīrā 1.vietu izcīnīja „ŠELLAT” komanda, 2.vietu – Valsts policijas komanda un 3.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.


Foto: A.Lebeds

Foto

2022.gada 1.martā

Mēs iestājamies par MIERU, valstu SUVERENITĀTI un valsts robežas NEAIZSKARAMĪBU!

Sargāt to svētumu – tēvzemi brīvu,

Saglabāt ticību rītdienai dzīvu.

Nosargāt mieru un dzimteni savu,

„Dievs svētī Ukrainu...” un sirdi tavu!

/L.Sokolovska/


Valsts robežsardzes koledžas robežsargi un darbinieki šajā Ukrainas Republikai grūtajā brīdī domās un sirdī ir kopā ar Ukrainas tautu un kolēģiem.


2022.gada 25.februārī

Valsts robežsardzi papildina jaunie robežsargi


No š.g. 21.februāra līdz 22.februārim Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas 37 kadeti kārtoja profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” kvalifikācijas eksāmenu.

Kvalifikācijas eksāmens ir noslēdzošais izglītības programmas apguves posms, kurā notiek teorētisko zināšanu un prasmju pārbaude, kuras nepieciešamas dienesta pienākumu veikšanai Valsts robežsardzē inspektoru amatos.

Sekmīgi eksāmenu nokārtoja 36 kadeti, vērtējumu “izcili” eksāmenā uzrādīja Ērika Peļņa, ”teicami” – Agnese Medne, Līga Prikule un Zane Strode.

Papildus tam š.g. 23.februārī arī 15 Valsts robežsardzes amatpersonas sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai atbilstoši Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumos Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” noteiktajai kārtībai. Teicamu vērtējumu eksāmenā ieguva Valsts robežsardzes koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas galvenā inspektore majore Inta Madžule. Jāmin, ka šī kārtība ļauj robežsargiem ar iepriekšēju dienesta pieredzi iegūt profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju „Valsts robežsardzes inspektors” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis; profesiju klasifikatora kods Nr. 3355 07).

25.februārī notikušajā izglītības dokumentu saņemšanas pasākumā koledžas absolventiem tika pasniegtas profesionālās kvalifikācijas apliecības, piešķirta kvalifikācija “Valsts robežsardzes inspektors” un speciālā dienesta pakāpe „kaprālis”.

Pasākumā par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadeti – Ērika Peļņa, Staņislavs Ivašins, Zane Strode. Par izrādīto iniciatīvu un centību, veikto personīgo ieguldījumu VRK darbības attīstībā 2021./2022.mācību gadā, Zanei Strodei piešķirts goda nosaukums „Gada labākais kadets: Otrā mācību rota””, savukārt sakarā ar izvirzīšanu goda nosaukumam „Gada labākais robežsargs” Staņislavam Ivašinam piešķirts apbalvojums „VRK Goda raksts”.

Jaunie robežsargi turpinās dienestu Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs: 13 dosies dienēt uz Ludzas pārvaldi, 13 – Daugavpils pārvaldi, 1 – Ventspils pārvaldi, 4 – Rīgas pārvaldi un 5 uz Viļakas pārvaldi.

Apsveicam absolventus un kolēģus!


Foto: D.Zariņa, VRK

Foto

2022.gada 28.janvārī

Valsts robežsardzes koledža izsludina akciju “Valsts robežsardzes koledža manā foto albūmā”

Valsts robežsardzes koledža izsludina akciju “Valsts robežsardzes koledža manā foto albūmā” ar mērķi iegūt fotogrāfijas, kuras atspoguļo Valsts robežsardzes koledžas vēsturi. Piedalīties akcijā tiek aicināts ikviens, kuram ir fotogrāfijas no Valsts robežsardzes koledžas dienesta, mācību, ikdienas un svinīgiem pasākumiem.

Šogad Valsts robežsardzes koledža atzīmēs savas pastāvēšanas 30.gadadienu, kam par godu plānots izveidot grāmatu – foto albūmu “Valsts robežsardzes koledžai 30”, kas ietvers fotogrāfijas sākot no 1992.gada 16.jūnija līdz šodienai. “Par pamatu tiks ņemtas fotogrāfijas no Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas foto arhīva, taču, lai grāmata būtu saturiski pilnvērtīgāka un vēsturiski nozīmīgāka, tiek izsludināta akcija “Valsts robežsardzes koledža manā foto albūmā,” - komentē Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Zariņa.

Akcijas mērķis iegūt fotogrāfijas, kurās atspoguļots gan Rēzeknes robežsargu mācību centra laiks (1992-1998), gan Rēzeknes robežsargu skolas laiks (1998-2002), gan Valsts robežsardzes koledžas laiks (2002-2022).

Fotogrāfijas ar anotācijām, lūgums sūtīt uz e-pastu: robezsardzes.vesture@rs.gov.lv līdz š.g. 25.martam. Ja bildes nav digitalizētas, lūgums individuāli sazināties ar VRK Robežsardzes vēstures izpētes personālu pa tālr. 64603679.

2022.gada 11.janvārī

Nākamnedēļ kucēniem apritēs mēnesis


2021.gada 19.decembrī Valsts robežsardzes koledžas vācu aitu suņa šķirnes vaislas kuce “Amber” laida pasaulē kucēnu metienu. Metienā piedzima septiņi kucēni - sešas kuces un viens suns. Nākamnedēļ kucēniem apritēs mēnesis, kad tiks veikta kucēnu identifikācija, t.i. mikroshēmas ievadīšana un izvēlēti vārdi.

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta galvenais uzdevums ir Valsts robežsardzes kinologu un dienesta suņu apmācība, kā arī vaislas darbs, nodrošinot Valsts robežsardzi ar kucēniem. “Aptuveni pēc diviem gadiem kucēni sāks pildīt dienesta pienākumus uz valsts robežas, bet sakumā tiks veikta kucēnu testēšana un apmācība. Katrs suns tiek apmācīts konkrētai specializācijai - cilvēku, narkotisko vielu vai sprāgstvielu meklēšanai,” komentē Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks Uldis Barkāns.

Kucēnus sadalīs pa Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm vai tie tiks piesaistīti kadetiem, kuri plāno kļūt par kinologiem pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” absolvēšanas.

Mācībām profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” var pieteikties līdz š.g. 14.janvārim elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes portālu www.latvija.lv vai iesniedzot dokumentus klātienē - Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs. Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnes www.vrk.rs.gov.lv sadaļā „Reflektantiem – Nāc mācies”.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2022.gada 7.janvārī

Turpinās uzņemšana programmā “Robežapsardze”


Valsts robežsardzes koledža līdz š.g. 14.janvārim aicina pieteikties mācībām profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”.

Valsts robežsardzes koledža nodrošina:

• mācības par budžeta līdzekļiem;

• atalgojumu un sociālās garantijas mācību laikā;

• bezmaksas izmitināšanu dienesta viesnīcā;

• formas tērpu apgādi;

• dienesta vietu Valsts robežsardzē pēc mācību programmas sekmīgas apguves;

• izaugsmes iespējas.

Mācībām pieteikties var elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes portālu latvija.lv vai iesniedzot dokumentus klātienē - Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnes www.vrk.rs.gov.lv sadaļā „Reflektantiem – Nāc mācies”.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2022.gada 3.janvārī

Piesakies mācībām Valsts robežsardzes koledžā līdz 2022.gada 14.janvārim

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnes www.vrk.rs.gov.lv sadaļā „Reflektantiem – Nāc mācies”.

Uzņemšanas noteikumi https://ej.uz/uznemsana20212022Jūsu jautājumsVRK Bibliotēkas nedēļa 2022

Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 366366 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.05.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.